Impresum | faktor.ba

Impressum

 

IZDAVAČ

Simurg Media doo

Zmaja od Bosne 88

71000 Sarajevo, BiH

  

REDAKCIJA

e-mail: redakcija@faktor.ba 

tel:  +387 33 944 378

tel:  +387 33 944 398

tel:  +387 33 944 384

tel:  +387 33 944 389

fax: +387 33 942 661

 

Glavni i odgovorni urednik

Sejad Lučkin

Zamjenica glavnog i odgovornog urednika

Edita Gorinjac

Politika i društvo

Maja Radević, Nedim Pobrić, Almir Šarenkapa, Elma Duvnjak-Šalaka, Rešad Dautefendić, Elma Hadžimejlić, Ajdin Perčo, Sanela Karaica, Ismar Šmigalović, Maja Arslanagić

 Desk

Nedžad Jamaković (urednik), Džemal Džakmić

 Sport

Samir Šišić (urednik), Dino Stambolić, Sedin Selimović

 Kultura, magazin i lifestyle

Merima Čustović, Amela Sijerčić, Denis Zeba, Lida Balić

 Crna hronika

Meldiana Mulaosmanović (urednica), Emza Fazlić, Berina Pekmezović

 Fotoreporteri

Muhidin Živojević (urednik), Ivan Šebalj, Jasmin Brutus

 Dopisnici

Jasmin Bojić (Tuzla), Almedina Bečić Šuta (Mostar) Brankica Spasenić (Banja Luka)

 Lektor

Hamza Hodžić