Blam mjeseca: Kako je neinformirana ekonomistica Omerbegović-Arapović pala na ispitu

objavljeno: 10.01.2018. u 11:01

Potpredsjednica SBB-a prof. dr. ekonomije Adisa Omerbegović-Arapović, nedavno je kritizirala federalnog premijera Fadila Novalića zbog njegovih izjava o potrošačkoj korpi. 

Novalić je kazao da zvanične institucije ne mjere potrošačku korpu, te da je ne mjeri ni Eurostat. Reagirajući na Novalićeve izjave, Omerbegović-Arapović se žestoko obrušila na federalnog premijera optužujući ga da plasira neistine i ima manjak obrazovanja u ekonomskoj nauci te da nema odgovornosti prema građanima BiH. Kazala je i da studenti u prvoj godini bolje poznaju makroekonomiju od njega, te da je "vrijednost potrošačke korpe u 2011. iznosila 1.569 KM (Agencija za statistiku BiH), a u 2015. godini 1.508 KM za Federaciju BiH (Federalni zavod za statistiku)".

Ove podatke smo provjerili i na web stranici navedenih agencija i zavoda. Podatak Agencije za statistiku BiH koji je spomenula Omerbegović-Arapović nalazi se na ovom linku i jasno je navedeno da se cifra od 1.569 KM odnosi na prosječnu mjesečnu potrošnju domaćinstava u BiH.

- U 2011. godini domaćinstva u Bosni i Hercegovini su za potrebe finalne potrošnje u prosjeku mjesečno trošila 1.569,33 KM – navodi se u izvještaju Agencije za statistiku BiH.

Što se tiče podataka Federalnog zavoda za statistiku i potrošačke korpe od 1508 KM u 2015. godini koju spominje Omerbegović-Arapović, ova cifra je također prosječna mjesečna potrošnja domaćinstava u FBiH. Izvještaj u kojem se spominju ovi podaci možete pročitati na ovom linku u dokumentu "Anketa o potrošnji domaćinstava u FBiH, 2015. konačni rezultati".

Stav FZS-a

Komentar o navodima Omerbegović-Arapović dao je i Emir Kremić, direktor Federalnog zavoda za statistiku (FZS), na čije se podatke profesorica i pozivala. Kremić je pojašnjenje dostavio Uredu Fadila Novalića, a na njihov upit da se provjeri da li je Novalić zaista ispravno prezentirao informacije iz Zavoda.

- Federalni zavod za statistiku od 2008. godine ne izračunava i ne objavljuje indikator "Potrošačka korpa". Potrošačka korpa koja se objavljuje do 2008. godine je sadržavala najvažnije životne namirnice iz kategorije ishrana i piće, te je po sadržaju i količinama predstavljala minimum potreba četveročlanog domaćinstva u segmentu ishrane – stoji u dopisu FZS-a koji potpisuje direktor ove institucije doc. dr. Emir Kremić.

Ističe se da "indeks potrošačkih cijena se obračunava u svrhu praćenja promjene kretanja cijena proizvoda i usluga koje domaćinstva kupuju radi lične potrošnje, a ne u svrhu definisanja iznosa potrošačke korpe".

- Na osnovu podataka prikupljenih Anketom o potrošnji domaćinstva izračunavaju se prosječni mjesečni izdaci domaćinstava koji se po definiciji i metodološkom pristupu ne mogu izjednačiti sa potrošačkom korpom koja je ranije objavljivana. Iznos od 1.508,04 KM koji se spominje u medijima se odnosi na prosječne mjesečne izdatke domaćinstva sa prosječnim brojem članova u Federaciji BiH, a ne na iznos potrošačke korpe. Kao što smo naveli, za razliku od potrošačke korpe koja se ranije objavljivala, prosječni mjesečni izdaci domaćinstva se ne odnose na minimalne potrebe nego na prosječnu potrošnju domaćinstava koja pored izdataka za hranu i piće obuhvata i izdatke za: alkoholna pića i duhan, odjeća i obuća, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti, namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće, zdravstvo, prijevoz, komunikacije, obrazovanje, rekreacija i kultura, restorani i hoteli i ostala dobra i usluge. S obzirom na navedeno, prosječna potrošnja domaćinstava nikako se ne može poistovjetiti sa potrošačkom korpom – ističu iz FZS-a.

Dodaju da se u "statističkom biltenu broj 255/2017 "Cijene 2016" nigdje ne spominje termin "potrošačka korpa". Proizvodi i usluge koji su predmet prikupljanja cijena radi izračuna indeksa potrošačkih cijena ne predstavljaju potrošačku korpu niti proizvode i usluge koje troši svako domaćinstvo na području Federacije BiH, već su u pitanju proizvodi i usluge koji su najreprezentativniji u ukupnoj potrošnji domaćinstava Federacije BiH".

Ko računa Potrošačku korpu

Već ranije je predsjednica Saveza potrošača u BiH Gordana Bulić za Faktor pojasnila da "ne postoji zvanični izračun potrošačke korpe u BiH".

- Prema mom mišljenju, taj iznos je dosta manji od ovog koji se spominje. Realno je da četveročlana porodica može preživjeti i zadovoljiti osnovne potrebe sa oko 1.200 ili 1.300 KM – rekla je ona.

Međutim, i ove cifre treba uzeti s rezervom jer paušalne ocjene bez objašnjene metodologije izračuna samo dodatno zamagljuju temu koja je od velike važnosti za praćenje kvalitete života u BiH.

Poređenja radi, zvanična potrošačka korpa u Srbiji koju računa Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je oko 1.100 KM.