Edita Đapo: Uvoznici će plaćati naknadu za posebne vrste otpada

Objavljeno: 19.05.17 u 18:21 Autor: A. B. Š.

U Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koji je danas utvrdila Federalna vlada, uvrštena je i definicija “posebne kategorije otpada“.

Đapo: Bit će uvedene i kazne
Đapo: Bit će uvedene i kazne

 

Riječ je o otpadnim materijama koje su važne bilo sa aspekta njihove štetnosti po okoliš i zdravlje ljudi, bilo po količinama koje nastaju, te zahtijevaju posebno uređen način upravljanja od mjesta nastajanja, preko skupljanja, transporta i tretmana, do konačnog zbrinjavanja.

Nova je i definicija “proizvođača i uvoznika proizvoda“, kao pravne osobe koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno prva stavlja na tržište Federacije BiH proizvode, uređaje i opremu, koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada.

Novina u Zakonu je i operater sistema. Operateri sistema mogu osnovati isključivo pravne osobe koje obavljaju svoju poslovnu djelatnost stavljanjem u promet proizvoda koji postaju posebne kategorije otpada.

- Sada uvodimo i da uvoznik plaća naknadu za posebne vrste otpada. Do sada su se naplaćivale naknade samo za elektronski otpad, a sada će se plaćati odlaganje animalnog, medicinskog i drugog otpada. Bit će uvedene i kazne – izjavila je poslije sjednice Vlade, ministrica turizma i okoliša Edita Đapo.

Proizvođač i uvoznik proizvoda je društveno i finansijski odgovoran za opterećenje okoliša koje mogu prouzrokovati proizvodi koje stavlja na tržište Federacije BiH, a koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada: ambalažni otpad, otpadna vozila, ulja, baterije i akumulatori, gume, električni i elektronički otpad, zatim otpad koji sadrži azbest i PCB, otpad iz proizvodnje titandioksida, medicinski, životinjski i građevinski otpad.

Provedbenim propisima bit će utvrđeni kriteriji za obračun i plaćanje naknada za posebne kategorije otpada, način i rokovi izvještavanja, obveznici izvještavanja i plaćanja naknada, te visina naknada, za određene proizvode koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada, kao i drugi način upravljanja za posebne kategorije otpada.

Naknade za posebne kategorije otpada uplaćuju se u Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH osim za posebne kategorije za koje postoje operateri sistema.

Zakonom o upravljanju otpadom uspostavlja se informacioni sistem upravljanja otpadom kao niz međusobno povezanih baza podataka i izvora podataka o svim vrstama i tokovima otpada, subjektima i infrastrukturom upravljanja otpadom, a on se uspostavlja u Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH. Provedbenim propisom uredit će se način i finansijsko tehnički aspekt uspostave, vođenja i održavanja informacionog sistema, kao i rokovi izvještavanja, te način dostavljanja informacija o otpadu, navodi se u Prijedlogu o izmjenama i dopunama Zakona.