Fejzijev podsjeća na genocide: Kodžali i Srebrenica su bratska tuga

objavljeno: 26.02.2018. u 10:49

Moralna je obaveza svakog pojedinca na zemlji da čuva sjećanja na žrtve stradale u Srebrenici i Kodžaliju da se ne bi zaboravili zločini počinjeni u svjetskoj historiji i čin genocida počinjen protiv čovječnosti, mira i demokratskog poretka, smatra zastupnik u parlamentu Azerbejdžana Džavanšir Fejzijev.

U autorskom tekstu pod nazivom “Kodžali-Srebrenica: bratska tuga”, Fejzijev povlači paralele između onoga što se dogodilo u Srebrenici u julu 1995. godine i azerbejdžanskoj regiji Nagorno-Karabah u februaru 1992. godine.

Podsjećajući na azerbejdžansko-armenski sukob, Fejzijev navodi kako je najtragičnija epizoda rata u Karabahu totalno uništenje grada Kodžali, koji je brojio 7.000 stanovnika. U noći između 25. i 26. februara 1992. armenske jedinice napale su grad Kodžali, koji je do tada bio pod višenedjeljnom blokadom.

- Civili su bili izloženi intenzivnim oružanim napadima dok su pokušavali da bježe kroz šume te hladne zimske noći. Grad je potpuno spaljen i devastiran. Usljed počinjenog genocida 613 mirnih stanovnika Kodžalija je stradalo; među njima 63 djece, 106 žena, 70 starijih ljudi, osam porodica je potpuno uništeno, 25 djece je izgubilo oba roditelja i 130 jednog od njih. Ukupno je ranjeno 487 ljudi, uključujući 76 djece, a 1.275 je odvedeno u zarobljeništvo. Sudbina 150 zarobljenika, od kojih je 68 žena i 26 djece i dalje nije poznata – ističe Fejzijev.

Kako navodi dalje u tekstu, saglasno Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju genocida, koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1948, sve odredbe koje opredjeljuju kriminalne radnje kao genocid primjenjive su u slučaju tragedije u Kodžaliju. Kriteriji kao što su ubijanje zbog etničke pripadnosti, ubistva mučenjem, planiranje masakra i koji se pobrojani u Konvenciji važeći su za slučaj tragičnih dešavanja u Kodžaliju. Masovni zločini u Kodžaliju rezultat su netolerancije, etničko-vjerske diskriminacije, planiranog etničkog čišćenja, neviđene torture i kao takvi predstavljaju čin genocida.

- Dok su se ove tragedije dešavale, svjetska javnost je zanimijela i oglušila se na pozive Azerbejdžanaca na pomoć. Armeni se nisu obazirali na pozive nekih zemalja da se uzdrže od nasilja, niti su postupali u skladu sa četiri rezolucije UN-a, koje su usvojene 1993. i prema kojima se zahtijevalo hitno i bezuslovno povlačenje sa okupiranih azerbejdžanskih teritorija. Ove rezolucije nisu još uvijek ispunjene. Evropa je potpala pod propagandu armenskog lobija, pa se nisu ulagali napori da se okupator zaustavi – tvrdi Fejzijev, dodavši kako direktni učesnici i odgovorni nisu odgovarali za ove zločine.

Kada je u pitanju rat u BiH, azerbejdžanski zastupnik naglašava da je Evropa bila ravnodušna prema tome kao što je bila i prema okupaciji Karabaha i genocidu u Kodžaliju.

- Savjet sigurnosti UN-a aprila 1993. je usvojio rezoluciju kojom se izražavala zabrinutost zbog dešavanja u Srebrenici i okolini, ali nikakvi konkretni koraci od strane međunarodne zajednice nisu poduzeti da se spriječi masakr u Bosni i Hercegovini. Zato je 1995. počinjen genocid u središtu demokratske Evrope u Srebrenici, koji nam je pokazao da ništa nismo naučili iz historije i da su na djelu opet šovinizam i nacionalno-vjerska diskriminacija. Ovaj nehumani čin, koji nema opravdanja, ponavljanje je genocida počinjenog u Evropi za vrijeme Drugog svjetskog rata. U Srebrenici su se ponovili zločini koji su počinjeni u Kodžaliju samo dvije i po godine prije, čime je Srebrenica postala evropski Kodžali. Od tada tragedije u Kodžaliju i Srebrenici se obilježavaju kao "bratska tuga" čovječanstva – ističe Fejzijev.

Nema sumnje, smatra on, da je priznavanje genocida u Srebrenici i pristup međunarodne zajednice toj tragediji kao univerzalnoj tragediji čovječanstva od velikog značaja za sprečavanje šovinizma, diskrimacije i svih oblika netolerancije na planeti.

- Ova tuga se ne može zaboraviti. Moralna je obaveza svakog pojedinca na zemlji da čuva sjećanja na žrtve stradale u Srebrenici i Kodžaliju da se ne bi zaboravili zločini počinjeni u svjetskoj historiji i čin genocida počinjen protiv čovječnosti, mira i demokratskog poretka. navodi, između ostalog, u autorskom tekstu Džavanšir Fejzijev, zastupnik u parlamentu Azerbejdžana.