Globalno zagrijavanje: Ptice selice se ranije vraćaju kućama

objavljeno: 07.01.2018. u 10:35

Brojne ptice posljednjih su decenija velikim dijelom promijenile svoje selidbeno ponašanje što se povezuje s klimatskim promjenama, pa će njihova sudbina zavisiti i o tome koliko će uskladiti svoje ponašanje s drugim članovima ekološkog sistema.  

Neke su ptice skratile selidbeni put, a druge se vraćaju sa zimovanja ranije, piše profesor Prirodoslovnog fakulteta u Zagrebu Zdravko Dolenec na temelju vlastitog istraživanja i nalaza objavljenih u literaturi.

On je pratio povratak kukavica u nekim dijelovima šuma sjeverozapadne Hrvatske, odnosno vrijeme njihovog prvog glasanja u aprilu, te utvrdio da su se na kraju posmatranog razdoblja, 2016. godine, javile sedam dana ranije nego 1989. godine.

Istodobno, srednja aprilska temperatura zraka u istraživanom razdoblju porasla je za 2,5 stepena Celzijusa, ističe.

Kako prenosi Hina, rezultati sugeriraju da sve toplija proljeća utiču na raniji povratak kukavica u šume iz njenih afričkih zimovališta tokom proljetne selidbe, odnosno da je došlo do promjene njenog migracijskog ponašanja u posljednje tri decenije, te da su klimatske promjene uzrok tome, smatra ornitolog Dolenec.

Roda, jedna od ptica selica koja putuje na velike udaljenosti, odlučila je skratiti selidbeni put. U pravilu zimuje južno od Sahare, ali sve se više zadržava na području zapadnog Sredozemlja, zbog blažih zima.

Druge vrste vraćaju se sve ranije na svoja područja gniježđenja. Primjera radi, vrsta crnokapa grmuša vraća se značajno ranije tokom proljeća na područje sjeverozapadne Hrvatske. Također, sve je raniji povratak sa zimovanja i slavuja, goluba grivnjaša, piljka, zvižka te mrke crvenrepke.

Međutim, lastavice, čvorci i bijele pastirice vraćaju se po starom, ali se bijela pastirica značajno ranije vraća na područje sjeveroistočne Škotske, ističe se.

Još se traži odgovor na pitanje zašto različite vrste, ali i pojedine populacije iste vrste, različito reagiraju tokom dugogodišnjeg razdoblja na klimatske promjene. Neki autori daju dokaze o negativnom uticaju klimatskih promjena na ptičji svijet, a drugi, u manjem broju, dokumentiraju pozitivne posljedice.