Honorari, naknade, putni nalozi: Fond za zaštitu okoliša, "zlatna koka" direktora Čibukčića

objavljeno: 23.08.2017. u 08:11

Otkako je u junu prošle godine imenovan na funkciju direktora federalnog Fonda za zaštitu okoliša Fuad Čibukčić, provjereni SBB-ov kadar, uspio je napraviti daleko više štete, nego koristi.

Sudeći prema najvećem dijelu Izvještaja o finansijskom poslovanju ovog Fonda u 2016. godini, koji je objavio Ured za reviziju institucija u FBiH, jedinu ostvarenu korist i "pozitivno finansijsko poslovanje" direktor Čibukčić uspio je priskrbiti za sebe i svoje najbliže saradnike.

Nema sjednica, ali ima naknada

Pored toga što je, kako smo objavili, samom sebi uz izdašnu plaću isplaćivao razne naknade i uživao u (ne)zasluženim beneficijama, Čibukčić je velikodušno "pripazio" i članove Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša.

Tako je predsjednik Upravnog odbora Pero Goluža mjesečno primao naknadu od 1.666 KM, a članovi UO dobijali su po 1.332 KM, iako Upravni odbor uopće nije održavao sjednice od kraja augusta do decembra prošle godine. Osim mjesečne naknade za (ne)rad, članovima UO utvrđeno je i pravo na putne troškove i dnevnice, a posebnom Odlukom direktora Čibukčića, predsjedniku Upravnog odbora za troškove mobitela odobreno je mjesečno 100 KM.

Slično je i sa članovima Nadzornog odbora Fonda, koji su u 2016. održali samo četiri sjednice, ali su unatoč tome uredno primali mjesečne naknade: 1.249 KM za predsjednika Aliju Aljovića i po 1.000 KM za članove Ivicu Krželja i Nihada Vejzovića.

Za ugovore o djelu u protekloj godini iz budžeta Fonda isplaćeno je ukupno 115.136 KM. Revizori su utvrdili da su se ovi ugovori u najvećem broju slučajeva zaključivali za obavljanje redovnih poslova utvrđenih sistematizacijom radnih mjesta, a najviša utvrđena mjesečna naknada za poslove vozača iznosila je 1.800 KM.

Izdaci za komunikacije iznosili su ukupno 36.320 KM, od čega su uposlenici Fonda za troškove mobilnih telefona potrošili 13.500 maraka. Odlukama direktora utvrđeno je pravo mjesečne potrošnje u iznosu od 100 KM za 15 uposlenika, te za predsjednike Upravnog i Nadzornog odbora.

Za održavanje seminara i konvencija u 2016. godini potrošeno je blizu 50 hiljada maraka - tačnije, 47.042 KM. Od toga je samo za simpozij organizovan povodom Svjetskog dana okoliša, na temelju ugovora zaključenog sa Akademijom nauka i umjetnosti BiH, koštao 17.514 KM. Na putne troškove uposlenika Fonda za godinu dana potrošeno je 48.405 maraka. Gorivo za tri službena vozila, koja su 24 sata na raspolaganju direktoru Čibukčiću i dvojici njegovih pomoćnika, plaćeno je 11.253 KM.

- Uvidom u putne naloge utvrdili smo da je pređena kilometraža u najvećem broju relacija kretanja navedena kao loko vožnja (kod pređenih 200, 300 i 400 km), na jednom nalogu čak i 800 km dnevno. U određenim slučajevima značajno ostvarena kilometraža nije bila iskazana na putnom nalogu, nije se vodila evidencija utroška goriva niti pređenog puta – naveli su u izvještaju revizori.

Smanjeni prihodi, povećani izdaci

Iako se direktor Čibukčić u medijima voli pohvaliti uspješnim poslovanjem i infrastrukturnim projektima, federalni revizori su utvrdili da je u 2016. Fond za zaštitu okoliša ostvario ukupne prihode u iznosu od 46.236.444 KM, što je u odnosu na planirane prihode manje za 3 posto.

- Značajno je smanjenje prihoda od naknada za zagađivače zraka za 710.502 KM ili 10 posto, prihoda od posebnih vodnih naknada za 314.805 KM ili 7 posto, naknada za kese tregerice za 123.121 KM ili 41 posto, te ostalih prihoda za 515.830 KM ili 94 posto - ističu revizori.

S druge strane, Čibukčić je nakon što je došao na čelo Fonda povećao sistematizaciju za čak 60 novih radnih mjesta, pravdajući to "trenutnim stanjem" i "mogućnostima povećanja ukupnih prihoda Fonda". Rebalansom Finansijskog plana troškovi za plaće uposlenika povećani su za 278.887 KM, a došlo je i do značajnog povećanja izdataka za materijal i usluge (za 154.200 KM), tekuće održavanje (za 30.000 KM), ostale stručne usluge (za 40.000 KM) i ugovore o djelu (za 25.200 KM).

- U Rebalansu Finansijskog plana nisu data obrazloženja za navedena povećanja. Također, na pozicijama tekućih transfera vršene su značajne izmjene planiranih vrijednosti bez adekvatnih obrazloženja – ustanovili su revizori.

Posebno su zanimljivi ugovori koje je Fond sklapao sa medijskim kućama. Novinskoj agenciji Patria isplaćeno je 7.020 KM za "pružanje promotivnih usluga, usluga medijskog-reklamnog web prostora i PR konsaltinga", ali revizori nisu uspjeli pronaći opravdanje za ovaj trošak.

"Jačanje svijesti" o okolišu s Avazom

Za "projekte jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša i održavanje tematskih konferencija i radionica" u 2016. bilo je predviđeno ukupno 593.000 KM. Od toga je 290.000 KM predloženo za dodjelu Konzorciju kojeg čine kompanija Avaz roto press, Radio Stari Grad, Oslobođenje, Tim system i Večernji list. Prema usaglašenom finansijskom planu projekta, planirano je da Avaz roto press i Oslobođenje dobiju po 63.961 KM, Tim system 72.012 KM, Radio Stari Grad 26.105 i Večernji list 63.961 KM.

Kao što je javnosti poznato, kompanija Avaz roto press u vlasništvu je Azre Radončić, formalno bivše supruge Čibukčićevog stranačkog šefa Fahrudina Radončića (upravo je SBB u aprilu 2016. predložio Fuada Čibukčića za direktora Fonda).

Pored toga što obavlja funkciju direktora Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Fuad Čibukčić predsjednik je Nadzornog odbora BH Telecoma. Od te firme uprava Fonda je tokom 2016. godine kupila 12 mobitela, a svaki je koštao 1.310 maraka. Mobiteli su kupljeni bez provedene javne nabavke, a Čibukčić je za medije izjavio da je to uradio "raniji menadžment".

VEZANI TEKST Pohlepni SBB-ov direktor: Čibukčić uz plaću od 4.185 KM nezakonito primao i dodatak od 400 KM za "akademsko zvanje"