INTERVJU – Muamer Bandić: Najniži broj nezaposlenih u BiH od kada bilježimo te podatke

objavljeno: 10.01.2018. u 21:43

U posljednjih par godina na tržištu rada BiH došlo je do pozitivnih pomaka koji su se manifestirali kroz smanjen broj nezaposlenih osoba, kao i porast broja zaposlenih osoba. 

Osnovni razlog za ovakvo kretanje jeste izlazak iz recesije, te oporavak ekonomije nakon svjetske ekonomske krize.

O kretanjima na tržištu rada razgovarali smo sa direktorom Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamerom Bandićem.

Kakvi su statistički pokazatelji o broju zaposlenih i nezaposlenih osoba u BiH u posljednjih par godina?

- Nema nikakve sumnje u to da se od 2013. do danas smanjio broj nezaposlenih, i to u velikom obimu. Tako je BiH na kraju 2013. imala 553.481 nezaposlenih osoba na evidencijama, da bi se do kraja 2014. taj broj smanjio na 547.134 osoba, 2015. je iznosio 537.568, a na kraju 2016. godine iznosio je 510.022 osobe.

Prema posljednjim podacima na zadnji dan novembra 2017. godine broj nezaposlenih osoba iznosi 475.549 osoba i najniži je broj nezaposlenih osoba od kada Agencije za rad i zapošljavanje BiH bilježi te podatke. Pazite, to je oko 77.000 manje nezaposlenih.

Istovremeno, prema podacima Agencije za statistiku BiH, broj zaposlenih konstantno je u porastu. Tako smo krajem oktobra 2017. godine imali 754.020 zaposlenih, što je za 18.061 osobu više nego u istom periodu u 2016. ili za 36.723 osoba više u odnosu na isti mjesec 2015. godine. U odnosu na 2013. godinu kada je u mjesecu oktobru zabilježena najniža zaposlenost, zaposlenost je u odnosu na taj period porasla za 70.375 osoba ili 10,3 posto.

Broj nezaposlenih i dalje je veliki. Na koji način i kojim mjerama ubrzati stvaranje novih radnih mjesta u BiH?

- Kao prvo, treba izmijeniti Zakon o radu na način da sve javne pozive oglašavamo putem službi za zapošljavanje. Iz tog razloga da bi poslodavci lakše dolazili do kadrova, a s druge strane bismo dobili prave informacije o potrebama tržišta rada. Svi govore da je potrebno sistem obrazovanja prilagoditi tržištu rada. Ali mi uopće ne znamo kakve su potrebe tržišta rada jer do tih podataka dolazimo anketama. Na način koji sam predložio bi došli do stvarnih podataka.

Sljedeći korak je da sve aktivne mjere zapošljavanja preusmjerimo u privatni sektor. Nigdje u svijetu se aktivne politike zapošljavanja ne usmjeravaju u državne institucije. Mi sada praktično dajemo novac državnim institucijama da zaposle ljude i ljudi su ponovo na budžetu. Ali ako budemo uradili ovo što sam ja rekao, da sve aktivne politike ulažemo u realni sektor, da fabrikama damo tu mogućnost da ćemo im ljude pripremiti kroz prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, različite vrste obuka i podsticajne mjere zapošljavanje, samo da ih oni preuzmu, kad oni postanu zaposlenici te firme oni su onda produtivni i pune budžet. To je ključ svih naših problema. Samo na taj način mi možemo riješiti pitanje velikog broja nezaposlenih koje imamo na biroima.

Na biroima je i značajan broj radnika koji su godinama nezaposleni, a s druge strane univerziteti i dalje proizvode taj kadar.

- Uzmimo, na primjer, pravnike kojih ima veliki broj na birou. Nema potrebe da se novac i dalje ulaže u proizvodnju tih kadrova. Novac treba dati u realni sektor i to za one potrebe koje će nam privrednici iskazati, a mi ćemo radnike prilagođavati i obrazovati sukladno potrebama tržišta. Dokle god ima radnika sa diplomama fakulteta koji su na birou više od pet godina, taj smjer ne treba forsirati.

Važno je i da se kreira ustanova koja će se baviti izborom profesionalne orijentacije, i ta orijentacija mora da se prati od osnovne škole. Samo na taj način kroz ulaganje u našu djecu, a prethodno kada utvrdimo ovo što sam rekao koje su potrebe tržišta rada, bi se ostvarili sinergijski efekti. Znači, utvrđivanje potreba tržišta rada a zatim kreiranje institucija koje bi na temelju tih potreba djecu pripremile.

Mislim da je to jedini način koji bi u dugoročnom periodu dao dobre rezultate. Mi smo do sada našim mjerama doprinijeli zapošljavanju više od 75.000 radnika, ali je potrebno ubrzati taj proces.