Istanbul okupio 48 država: Konferencija na temu “Snažna diplomacija, aktivna medijacija“

Objavljeno: 30.06.17 u 14:28 Autor: Mevlüt Çavuşoğlu

Četvrta Istanbulska konferencija o medijaciji održat će se 30. juna 2017. godine na temu “Snažna diplomacija, aktivna medijacija“. Stručnjaci, diplomate, praktičari i naučnici iz cijelog svijeta istraživat će načine i sredstva za promoviranje medijacije kao istaknute metode sprečavanja i rješavanja sukoba.

Mevlut Cavusoglu FOTO: EPA
Mevlut Cavusoglu FOTO: EPA

Profil medijacije raste globalno otkako su Turska i Finska u Ujedinjenim nacijama povele inicijativu pod nazivom „Medijacija za mir“. Inicijativa je kulminirala u osnivanju Grupe prijatelja medijacije. Grupa sada broji 53 člana, uključujući 48 država i pet međunarodnih organizacija. Također je došlo do značajnog poboljšanja međunarodnih kapaciteta za preventivnu diplomaciju i medijaciju unutar UN-a, regionalnih i subregionalnih organizacija i civilnog društva. Grupa je postala vodeća platforma pri UN-u za promoviranje medijacije. Pokrenula je usvajanje četiri rezolucije Generalne skupštine UN-a, koje predstavljaju temelj razvoja normativnog i konceptualnog okvira medijacije. Grupa je, također, doprinijela  „Smjernicama Ujedinjenih nacija za efikasnu medijaciju“ 2012, osnovnom dokumentu za one koji prakticiraju i studiraju medijaciju širom svijeta.

Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres izrazio je spremnost na daljnji razvoj kapaciteta UN-a za podršku medijaciji. Njegovi su napori vrijedni najvećih pohvala. Pozivamo sve zemlje članice UN-a da podrže široku viziju i napore Generalnog sekretara UN-a Guterresa za sprečavanje i rješavanje današnjih sukoba. Turska radi svoj dio. Turska je smještena tik uz veliki region u kojem traju akutni aktivni i zamrznuti sukobi. Prevencija i mirno rješavanje sukoba, centralna je karakteristika turske poduzetne i humanitarne vanjske politike. Turska ulaže različite napore u širokom geografskom području od Afrike do Bliskog istoka, Balkana i Kavkaza. Ona vidi mirotvorstvo u humanitarno-razvojnoj poveznici. Ove godine, Turska je ponovo postala najdarežljivija zemlja na svijetu u smislu humanitarne pomoći po glavi stanovnika.

Turska je domaćin Istanbulske konferencije o medijaciji od 2012. godine. Ove značajne konferencije osmišljene su kako bi okupile brojne praktičare i naučnike na području sprečavanja sukoba i aktivnosti u medijaciji. Cilj ovih konferencija je promovisanje sinergije između teorije i prakse i pomaganje u povećanju opsega, dometa i djelotvornosti napora međunarodne zajednice u medijaciji. Moram odati počast naporima medijatora koji se svakodnevno angažuju u sukobima diljem svijeta.

Ove godine Konferencija će istražiti kako metodologija i praksa medijacije mogu bolje razmotriti aktuelne potrebe. U tom smislu, dva pitanja će biti posebno pomno razmotrena. Jedno od njih je potencijal medijacije u svim fazama kontinuiteta sukoba, od prevencije do razrješenja pa sve do provedbe mirovnog sporazuma. Drugo ključno pitanje su modeli za veće angažovanje medijacije kao preventivnog alata u kontekstu u kojem političke, etničke i religijske pristrasnosti stvaraju okruženje neprijateljstva.

Ovo potonje je naročito bitno jer nažalost svjedočimo ekstremnim tendencijama u različitim oblicima političkih, društvenih i vjerskih neprijateljstava. Porast napada protiv muslimana i migranata u Evropi je ilustrativan. Prevencija je ključna. Međutim, prevencija bi bila moguća samo kada društva prepoznaju i nauče poštivati različitosti i angažuju se u istinskom dijalogu i interakciji. Vjerujem da medijatori koji su dobro opremljeni kulturnim kodeksom ponašanja u datoj konfliktnoj situaciji mogu postići izvanredan uspjeh. Zbog toga moramo obučiti više medijatora, uključujući i mlade, ohrabriti više žena medijatora te opremiti ih pravim alatima.

Naši izazovi na putu da mir učinimo preovlađujućom stvarnošču na globalnom nivou su ogromni. Međutim, trebali bismo biti u mogućnosti vidjeti prilike u tim izazovima. Spremnost međunarodne zajednice da izgradi kapacitete za mirno rješavanje sukoba uključujući i medijaciju mora biti prioritet. Dok se pripremamo za dobrodošlicu učesnicima IV Istanbulske  konferencije o medijaciji, pozivam međunarodnu zajednicu da bude aktivna u medijaciji.