Srijeda, 29.03.2023.
h

Preduzeća u FBiH: Više od 70 posto zaposlenih primljeno bez konkursa, "po preporuci"

U devet javnih preduzeća u Federaciji BiH, u periodu od 2014. do 2016. godine, zaposlena su ukupno 2.282 nova radnika. Od toga je čak 73 posto njih, ili 1.674 radnika, u radni odnos primljeno bez konkursa.

U periodu od tri godine, bez obzira na moratorij na zapošljavanje koji je uvela Vlada FBiH, a koji se odnosio i na javna preduzeća, samo u 25 subjekata javnog sektora u Federaciji (18 javnih preduzeća, pet federalnih agencija i dva federalna zavoda) zaposleno je 3.887 radnika, a od toga je 2.788 radnika zaposleno bez javnog oglašavanja. Pokazalo je to istraživanje Ureda za reviziju institucija u FBiH o transparentnosti zapošljavanja u javnim preduzećima u Federaciji.

- Rezultati revizije ukazuju da su javna preduzeća, u posmatranim godinama, intenzivno zapošljavala nove radnike, te da se menadžment javnih preduzeća FBiH, prilikom zapošljavanja, najčešće odlučivao za nedovoljno transparentne načine zapošljavanja – navodi se u izvještaju revizora.

Iako su sva javna preduzeća obuhvaćena istraživanjem u svojim internim aktima predvidjela zapošljavanje putem javnog konkursa, odnosno oglasa, u praksi se to veoma rijetko primjenjivalo.

Tako su, recimo, u JP Elektroprivreda BiH za tri godine u radni odnos primljene 652 osobe. Od toga je 232 zaposleno putem konkursa, a čak 420 radnika posao u ovom javnom preduzeću dobili su bez konkursa.

U Elektroprivredi HZHB Mostar slična situacija: zaposleno je 532 radnika, a od toga tek 165 putem konkursa.

U BH Telecomu od 2014. do 2016. godine posao je dobilo 277 osoba – 65 je zaposleno putem konkursa/oglasa, a 212 uposlenika primljena su bez konkursa.

U Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH u navedenom periodu posao je dobilo 195 osoba, a svi su primljeni bez konkursa.

- Provedena revizija je pokazala da interni akti javnih preduzeća nisu jasno definisali kako će se osigurati transparentnost u postupku zapošljavanja. Nije propisano na koji način će se provoditi provjera znanja, ocjenjivanje i odabir kandidata, u cilju pravednog rangiranja kandidata i izbora najuspješnijeg kandidata. Pravilnici, također, ne nalažu adekvatno dokumentovanje postupka zapošljavanja, kako bi se omogućilo vršenje nadzora i provjera da su izabrani kandidati bili i najuspješniji – ističe se u revizorskom izvještaju.

Analiza je pokazala da su javna preduzeća u Federaciji najčešće zapošljavala nove radnike na osnovu zaprimljenih individualnih prijava za posao, odnosno neposrednim izborom "poznatog kandidata". Osim toga, šira javnost raspolagala je samo informacijama o tome da je na snazi moratorij na zapošljavanje, odnosno da nemaju mogućnost zaposliti se u javnom sektoru dok traje moratorij, koji se kontinuirano produžavao. Uprkos tome, javna preduzeća su stalno primala nove radnike, neovisno o moratoriju.

- S obzirom na to da pravilnicima o radu nije obrazložen pojam "poznatog kandidata", revizija je u razgovoru sa predstavnicima pojedinih preduzeća tražila pojašnjenje na koji način se zapošljava "poznati kandidat" i da li je taj način zapošljavanja transparentan. Nadležni u javnim preduzećima dali su različite odgovore, između ostalog, reviziji je dato objašnjenje da "poznati kandidat" može biti i osoba koju je neko preporučio – navode revizori.

Jedan od glavnih problema je nepostojanje adekvatnog zakonskog okvira za regulisanje transparentnosti zapošljavanja. Vlada FBiH je u prethodnim godinama, uglavnom bezuspješnim inicijativama, pokušavala riješiti pitanje transparentnosti zapošljavanja u javnom sektoru, pa tako i u javnim preduzećima. Godine 2011. Vlada je zadužila sva federalna ministarstva da "putem predstavnika državnog kapitala - članova nadzornih odbora preduzeća u kojima vrše ovlaštenja po osnovu većinskog državnog kapitala, osiguraju da u statutima budu unesene odredbe kojima će se onemogućiti zapošljavanje mimo javnih konkursa". Međutim, ovaj Zaključak, ni nakon sedam godina od njegovog donošenja, nije realizovan.

Polovinom prošle godine federalni Parlament usvojio je izmjene i dopune Zakona o radu, kojima je propisana i obaveza da se prijem u radni odnos u javnom sektoru, uključujući i javna preduzeća, vrši putem javnog oglašavanja. No, Zakonom nisu predviđene kaznene odredbe u slučaju nepoštivanja te obaveze.

Faktor pratite putem aplikacija za Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook i Twitter.
Zabranjeno je prenošenje sadržaja bez odobrenja redakcije. Kontaktirajte nas na [email protected].
Najnovije Najčitanije Na vrh