Općina Centar: Počela rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Panjina kula

Objavljeno: 22.09.17 u 13:35

Počeli su radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u Panjinoj kuli i ovaj zahtjevan projekat realizirat će se u tri faze.

U prvoj fazi nakon uklanjanja starih cijevi planirana je ugradnja 3.000 metara novih cijevi za fekalnu i kišnu kanalizaciju i 1.120 metara cijevi potrebnih za priključke okolnih stambenih objekata i priključke slivnika za kišnicu. Bit će ugrađeni slivnici za prihvat oborinskih voda, koji će biti priključeni na novu kišnu kanalizaciju.

Prema glavnom projektu koji je uradio Vodovod i kanalizacija, a ovo javno preduzeće zaduženo je i za realizaciju i nadzor ovog projekta. Prva faza izgradnje nove seperatne kanalizacije koštat će 1.853.000 maraka, navodi se u saopćenju Općine Centar.

Paralelno sa ovim radovima na rekonstrukciji nove kanalizacione mreže planirana je zamjena cijevi vodovodne mreže u ulici Panjina kula. Ova infrastrukturna mreža je postavljena 1958. godine i tehnički je u lošem stanju. Kompletna dionica na kojoj će biti zamijenjena dotrajala vodovodna mreža iznosi 3.600 metara, za šta je potrebno izdvojiti gotovo 789.000 KM. Za ovu namjenu do sada je Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo na osnovu naplate vodnih naknada izdvojilo 250.000 KM za rekonstrukciju vodovodne mreže na Panjinoj kuli.

Načelnik Nedžad Ajnadžić izjavio da su ovi projekti od interesa za širu društvenu zajednicu i stoga Općina Centar izdvaja ova sredstva iz budžeta s ciljem poboljšanja vodosnabdijevanja naselja u općini Centar.