Optuženi u predmetu kodnog naziva "Džoker" sporazumno priznao krivicu

Objavljeno: 20.04.17 u 10:38

Radovan Kezija (47), optužen u okviru predmeta za krijumčarenje cigareta, u prisustvu advokata je sporazumno priznao krivicu za krivična djela počinjena početkom 2014. godine.

Akcija "Džoker" provedena u septembru 2014.   FOTO: SCREENSHOT
Akcija "Džoker" provedena u septembru 2014. FOTO: SCREENSHOT

On je u potpunosti priznao svoje učešće u preuzimanju, prevozu, prebacivanju i predaji cigareta osobama u Republici Hrvatskoj, za šta su od organizatora dobijali određene svote novca, dok su naposlijetku kupci neocarinjenih cigareta sa područja Hrvatske, izbjegavajući mjere carinske kontrole u pograničnom pojasu sa Bosnom i Hercegovinom, preuzimali prokrijumčarene cigarete iz BiH, te vršili njihovu dalju prodaju na teritoriji Hrvatske po značajno višim cijenama.

U skladu sa sporazumom, tužilac i optuženi su saglasni da Sud BiH izrekne optuženom uslovnu kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i istovremeno odredi da se kazna neće izvršiti ako optuženi u vremenu od tri godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo.

Sporazumnim priznanjem krivice oduzet će se imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 7.465,00 eura, privremeno će biti oduzeti predmeti, i to 1.980 kutija cigareta raznih marki i mobilni telefoni.

Visina predložene kazne je u skladu sa ulogom optuženog u počinjenom krivičnom djelu.

Akciju "Džoker" po nalogu Suda BiH i u saradnji sa MUP-om Hrvatske izveli su pripadnici MUP-a RS-a u septembru 2014. godine kada je zbog šverca cigaretama i drugom akciznom robom uhapšeno 14 osoba.

Sporazumnim priznanjem krivice optuženi se obavezao na svjedočenje o svim činjenicama koje su mu poznate u ovom krivičnom predmetu i o svim izvršiocima, saizvršiocima i saučesnicima u izvršenju ovih krivičnih djela, a koji su mu poznati i u kojim krivičnim djelima su učestvovali.

Optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem sporazuma te istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i s razumijevanjem, i obavezuje se da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji mu, eventualno, odredi Sud BiH.

Prilikom utvrđivanja navedene kazne posebno su uzete u obzir olakšavajuće okolnosti, da je optuženi priznao krivicu, kao i izostanak štetnih posljedica, s obzirom na to da su krivična djela koja mu se stavljaju na teret, spriječili policajci.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje te prava na žalbu na presudu koju mu, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.