Preminuo prof. dr. Ismet Smailović, najstariji bh. lingvista

objavljeno: 13.02.2018. u 14:46

Jučer je u Banjoj Luci u 97. godini života preminuo profesor doktor Ismet Smailović, najstariji bosanskohercegovački lingvista. 

Dženaza i ukop će se održati u četvrtak, 15.2.2018, u 13 sati u Banjoj Luci u haremu Dolac.

Prof. dr. Ismet Smailović rođen je 1921. godine u selu Ćehaje, općina Srebrenik kod Tuzle. Osnovnu školu završio je u Tuzli, a realnu gimnaziju u Tuzli i Mostaru. Školovanje je nastavio na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirajući srpskohrvatski jezik i književnost jugoslavenskih naroda. Poslije diplomiranja radio je kao profesor srpskohrvatskog jezika i književnosti u nekoliko srednjih škola u Tuzli. Najprije je radio u Gimnaziji, zatim u Srednjoj tehničkoj školi, pa u Učiteljskoj školi, a nakon toga ponovo u tuzlanskoj Gimnaziji.

Otvaranjem Više pedagoške škole u Tuzli izabran je za profesora srpskohrvatskog jezika i tu je dužnost obavljao do 1969. kada su osnovane pedagoške akademije u Bosni i Hercegovini. Te godine je izabran za profesora Pedagoške akademije u Tuzli za predmet srpskohrvatski jezik, a 1972. izabran je za profesora istog predmeta na Pedagoškoj akademiji u Banjoj Luci. Na toj dužnosti je umirovljen koncem 1985. godine.

Za vrijeme rada na Višoj pedagoškoj školi u Tuzli stekao je 1964. naučno zvanje doktora filoloških nauka, odbranivši doktorska disertaciju Jezik Hasana Kikića na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Do odlaska u penziju prof. dr. sc. Ismet Smailović je pored predavačkog rada obavljao više dužnosti. Bio je zamjenik direktora Više pedagoške škole i Pedagoške akademije u Tuzli, zatim prodekan Pedagoške akademije u Banjoj Luci, šef Katedre za srpskohrvatski jezik i književnost na Višoj pedagoškoj školi u Tuzli, šef Katedre za srpskohrvatsi jezik i književnost na Pedagoškoj akademiji u Banjoj Luci, predsjednik Savjeta Pedagoške akademije u Tuzli, predsjednik Savjeta Pedagoške akademije u Banjoj Luci, viši naučni saradnik Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, član Naučnog vijeća Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, član Savjeta Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, član redakcije časopisa Književni jezik u Sarajevu, član redakcije časopisa Prilozi nastavi srpskohrvatskog jezika i književnosti u Banjoj Luci, član Savjeta časopisa Putevi u Banjoj Luci, član Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Banjoj Luci, te predsjednik podružnice Društva nastavnika srpskohrvatskog jezika i književnosti u Tuzli.

Svoju naučnu popularnost stekao je ne samo po brojnosti i raznovrsnosti svojih stručnih i naučnih radova već i po njihovoj kvaliteti. Prof. dr. sc. Ismet Smailović bio je oženjen, te je imao dva sina i tri unuke.