Sud poništio imenovanje ratnog zločinca Simića za direktora Doma zdravlja

objavljeno: 16.04.2018. u 19:50

Krajem februara ove godine Okružni sud u Doboju poništio je imenovanje Blagoja Simića, osuđenog ratnog zločinca, na mjesto direktora JZU Dom zdravlja Bosanski Šamac.

Ovo je već drugi put da dobojski sud poništava rješenje o Simićevom imenovanju.

- Nisam više direktor, a radim i dalje u Domu zdravlja kao ljekar. Ne volim razgovarati s novinarima - kratko nam je rekao Simić prije nego što je prekinuo vezu.  

Uprkos činjenici da je pred Haškim tribunalom osuđen na kaznu zatvora od 15 godina za ratne zločine, u novembru 2017. Skupština općine Bosanski Šamac imenovala je Simića na mjesto direktora Doma zdravlja u Bosanskom Šamcu.

Ratni vladar života i smrti u Šamcu

Na konkursu za direktora Doma zdravlja Simić je uredno priložio svu potrebnu dokumentaciju, pa čak i potvrdu o nekažnjavanju, koju mu je izdao MUP RS-a (?!). Zastupnici u Skupštini nisu vidjeli ništa sporno - smatrali su da kao neko ko je "pošteno" odslužio svoju kaznu, Simić ima pravo da se kandiduje jednako kao i bilo koji drugi građanin. No, za građane nesrpske nacionalnosti koji žive na području ove općine i još dobro pamte ratne dane, kada je doktor Simić bio suvereni vladar života i smrti u Bosanskom Šamcu, njegovo imenovanje izazvalo je nelagodu.

- To je čovjek koji je u Hagu osuđen za najteža krivična djela. Veliki broj Bošnjaka i Hrvata idu na liječenje u Odžak, Orašje i Gradačac. Odbijaju da se liječe u Bosanskom Šamcu i trpe ponižavanje – rekao nam je jedan od stanovnika Bosanskog Šamca.

Blagoje Simić bio je prvi haški optuženik koji je iz Srbije, gdje je u to vrijeme živio, dobrovoljno otišao u Ševeningen 2001. godine.

- Želim da oslobodim pritiska svoju familiju i svoj grad Bosanski Šamac, i Srbiju i Jugoslaviju. Želim da skinem ljagu sa mog imena, ubijeđen sam u svoju nevinost i siguran sam da ću to dokazati pred Tribunalom – izjavio je tada novinarima Simić.

No, iako se želio predstaviti kao "dobrovoljac" za Hag i neko ko nema šta kriti, istina je ipak bila malo drugačija. Spekulisalo se da je Simićeva "predaja" unaprijed dogovorena sa vlastima tadašnje SR Jugoslavije, koje su pod velikim međunarodnim pritiskom nastojale pokazati spremnost na saradnju sa Haškim tribunalom.  

Po profesiji ljekar, Simić je rođen 1960. godine je u Kruškovom Polju, u općini Bosanski  Šamac. Od 1991. do 1995. bio je predsjednik SDS-a Bosanskog Šamca. Do 17. aprila 1992., kada su Bosanski Šamac zauzele srpske snage, bio je potpredsjednik gradske skupštine tog grada, a nakon toga je postavljen za predsjednika kriznog štaba "srpske opštine Bosanski Šamac". U julu 1992. krizni štab je preimenovan u ratno predsjedništvo "srpske opštine Bosanski Šamac", čiji predsjednik je bio Simić.

Optužnica protiv njega podignuta je u julu 1995. godine. U to vrijeme Simić je već napustio BiH i otišao da živi u Čajetinu, u Srbiji.

Nakon šest godina u bjekstvu, Simić je u Hagu odgovarao kao najviši ratni civilni funkcioner općine Bosanski Šamac za nezakonito zatvaranje, mučenje i deportacije muslimana, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva. U optužnici je navedeno da je on, kao osoba koja je bila nadređena policiji u Bosanskom Šamcu, znao za ove zločine, ali da nije preduzeo odgovarajuće mjere kako bi ih spriječio. Kao predsjednik kriznog štaba, a potom i ratnog predsjedništva Bosanskog Šamca, Simić je "učestvovao ili odobravao nasilno zauzimanje općine, izdavao naređenja, utvrđivao politiku i donosio odluke kojima su kršena prava muslimana, Hrvata i drugih nesrpskih stanovnika, na osnovu kojih su oni nezakonito zatvarani, mučeni, deportovani, a njihova privatna i poslovna imovina i stoka uništeni".

Za ove zločine Tribunal je Simića osudio na 15 godina zatvora. Nakon što je izdržao dvije trećine kazne, u martu 2011. vratio se u svoje rodno mjesto kao heroj, i nastavio tamo gdje je stao: odmah se zaposlio kao ljekar u Domu zdravlja Bosanski Šamac, preuzeo je predsjedništvo SDS-a i u dva mandata bio vijećnik u Skupštini, istoj onoj koja ga je potom izabrala za direktora Doma zdravlja.

Uvjerenje o nekažnjavanju od MUP-a RS-a

U presudi Okružnog suda Doboj od 26. februara kojom se pobija Simićevo imenovanje za direktora Doma zdravlja navodi se, između ostalog, kako Komisija za izbor i imenovanje nije službenim putem provjerila vjerodostojnost izdatog uvjerenja o neosuđivanosti koje je priložio Simić.

- Naime, prema presudi ovoga suda od 28.09.2017.god. tužena je u ponovnom postupku morala službenim putem, dakle, direktno da provjeri vjerodostojnost uvjerenja budući se radi o relevantnoj činjenici – podobnosti kandidata, dakle o jednom od opštih uslova za obavljanje funkcije direktora JZU Doma zdravlja Bosanski Šamac, a tužena je imala mogućnost i istu trebala da iskoristi, provjerom kod Kancelarije Haškog tribunala – navodi se u presudi dobojskog suda.

Sud također smatra da je nejasno na osnovu kojih kriterija je Simić na konkursu ocijenjen kao prvorangirani kandidat te da su "izostali valjani razlozi" o tome šta je bilo odlučujuće prilikom odluke o njegovom imenovanju.

Skupština općine Bosanski Šamac uskoro bi trebala ponovo provesti konkurs za izbor direktora Doma zdravlja.