Tuzlanski kanton preuzima dio osnivačkih prava i obaveza nad dvjema ustanovama kulture

Objavljeno: 09.03.17 u 13:56

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je oduke o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad javnim ustanovama Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" u Tuzli i Narodno pozorište Tuzla.

Muratović: Muzej i biblioteka na budžetu
Muratović: Muzej i biblioteka na budžetu

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Zlatan Muratović izjavio je na pres-konferenciji da ovim odlukama Kanton preuzima 51 posto osnivačkih prava i obaveza nad JU Narodno pozorište Tuzla te 70 posto osnivačkih prava nad JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" u Tuzli, dok će 30 posto preuzeti Grad Tuzla.

Ove ustanove kulture će od 1. aprila poslovati kao budžetski korisnici u sklopu trezora TK.

Muratović je podsjetio da su se u proteklom periodu odvijali pregovori s predstavnicima Grada Tuzla, nakon čega je potpisan protokol o aktivnostima, a odnosi po osnovu preuzimanja dijela prava i obaveza između TK i Grada Tuzla će biti definirani posebnim ugovorom.