Zabrana povećanja akciza: Borba protiv crnog tržišta ili pobjeda duhanskog lobija

objavljeno: 05.06.2018. u 15:53

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) prihvatio je inicijativu o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH kojima se predviđa mogućnost uvođenja moratorija na rast specifične akcize na cigarete i rezani duhan. 

Radna grupa za izmjenu Zakona o akcizama predložila je uvođenje moratorija na dalje povećanje specifične akcize na cigarete u naredne tri godine.

Kako je potvrđeno za Faktor iz Upravnog odbora UIO, osim prihvatanja ove inicijative, UO se nije bavio konkretnim izmjenama zakonskih odrednica niti vremenskim rokovima za trajanje moratorija jer će to biti predmet rasprave kada budu okončane sve analize.

Uvođenje moratorija na povećanje akciza na cigarete iz Upravnog odbora obrazlažu zabrinutošću zbog konstantnog rasta crnog tržišta duhana i duhanskih prerađevina u BiH. Iako egzaktni podaci ne postoje, procjene su da je u proteklih pet godina BiH izgubila između 600 i 700 miliona KM budžetskih prihoda zbog prevelikog opterećenja na duhan i općenito rasta crnog tržišta.

Rast maloprodajnih cijena cigareta neminovno stvara pritisak za jačanje supstitucije potrošnje jeftinijih cigareta potrošnjom rezanog duhana, navodi se u analizi koju je radna grupa dostavila Upravnom odboru UIO. 

- Budući da rast cijena cigareta prati i rast cijena rezanog duhana očekuje se snaženje crnog tržišta duhana, odnosno supstitucija legalnih duhanskih prerađevina cigaretama proizvedenih ručnim motanjem ili neleganom proizvodnjom iz nebrendiranog duhana – stoji u analizi.

Očekuje se da će maloprodajne cijene cigareta tokom ove godine u prosjeku porasti za 7,7 posto, navode članovi Radne grupe i ističu da bi moratorij rasta akciza na duže razdoblje, do 2021. godine, donio brojne prednosti.

- Duže razdoblje doprinosi stabilizaciji tržišta, smanjenju supstitucije cigareta rezanim duhanom i slabljenju crnog tržišta, budući da konzumenti ne očekuju povećanje poreza i maloprodajnih cijena u kratkom roku. U dužem razdoblju očekuje se i rast ekonomije i dohotka, što bi smanjilo poticaje za konzumaciju duhana sa crnog tržišta, a neke konzumente bi vratilo na legalno tržište. U takvim okolnostima eventualno buduće povećanje akciza nakon isteka razdoblja moratorija ne bi izazvalo velike makroekonomske poremećaje - piše u analizi u koju je Faktor imao uvid.

Međutim, u nevladinom sektoru ističu da moratorij, ukoliko bude usvojen, pogoduje samo duhanskom lobiju, te da sprečavanje daljnjeg povećanja cijena cigareta neće donijeti nikakav efekat u smislu suzbijanja crnog tržišta. Bez obzira na tvrdnje duhanske industrije, ekonomskim istraživanjima širom svijeta dokazano je kako visok nivo ilegalne trgovine nije povezan sa visokim akcizama na duhanske proizvode, navode u grupi "Partnerstvo za BiH bez duhanskog dima", koja okuplja 38 nevladinih organizacija.

- Ilegalna trgovina česta je pojava u onim zemljama gdje je slaba vladavina prava, bez obzira na to da li su istovremeno akcize visoke ili niske. Za suzbijanje nedopuštene trgovine duhanskim proizvodima neophodno je osigurati sveobuhvatne strategije za borbu protiv kriminalnih aktivnosti, uz održavanje visokih poreza na duhan kao dio sveobuhvatnog pristupa smanjenju pušenja - kažu u ovom udruženju.

U pismu upućenom članovima Upravnog odbora UIO naglasili su i da je povećanje cijene duhana kroz veće poreze najučinkovitiji način poticanja prestanka pušenja.

- Nedopustivo je pod pritiskom očiglednog lobiranja duhanske industrije, negirati svjetski priznata istraživanja i obaveze Bosne i Hercegovine koje se odnose na kontrolu duhana, popuštajući u akciznoj politici koja je do sada mogla služiti kao najbolji primjer u regiji. Samo snažna implementacija zakona za suzbijanje crnog tržišta na jednoj, i jaka zdravstvena i akcizna politika na drugoj strani je jedini način da se osigura puni potencijal rasta akciza u cilju smanjenja prevalence pušenja, a osim toga, nećemo imati slučaj da se pušači okreću alternativama na crnom tržištu – ističe se u pismu.

Od 1. jula 2009. kada je Zakon o akcizama u BiH stupio na snagu, na cigarete je plaćana proporcionalna akciza u visini 42 posto maloprodajne cijene, te fiksna akciza u iznosu od 0,15 KM po kutiji cigareta. Nakon toga, Upravni odbor UIO donosio je odluke o posebnoj ili minimalnoj akcizi na cigarete za svaku sljedeću godinu i to na način da je proporcionalna akciza uvijek bila 42 posto maloprodajne cijene cigareta, dok se fiksna akciza svake godine povećavala za 0,15 KM po kutiji. Akciza na rezani duhan iznosila je u 2017. godini 96,80 KM po kilogramu.

Odlukom Upravnog odbora UIO za 2018. godinu predviđena je proprocionalna akciza 42 posto maloprodajne cijene i fiksna akciza 1,50 KM po paklici cigareta, te akciza na rezani duhan 104 KM po kilogramu.

Prihod od akciza na duhan i duhanske prerađevine 2009. godine iznosio je 449,4 miliona KM, dok je u prošloj godini ostvareno 815 miliona maraka prihoda. U prva četiri mjeseca ove godine, taj prihod iznosi 269 miliona KM.  

PRIHODI OD AKCIZA NA DUHAN I DUHANSKE PRERAĐEVINE PO GODINAMA:

2009. – 449,4 miliona KM

2010. – 556,0 miliona KM

2011. – 716,3 miliona KM

2012. – 758,4 miliona KM

2013. - 727,1 miliona KM

2014. – 757,9 miliona KM

2015. – 811,6 miliona KM

2016. – 807,7 miliona KM

2017. – 815,0 miliona KM

04/2018. – 269 miliona KM

Istovremeno je iz godine u godinu opadao broj izdanih akciznih markica za obilježavanje duhanskih prerađevina, i to za uvozne i domaće proizvode.

Iako o konkretnim datumima u Upravnom odboru UIO još ne žele govoriti, nezvanično saznajemo da bi moratorij na rast akciza na cigarete trebao biti uveden od 1. januara naredne godine. Ukoliko moratorij bude uveden na period od tri godine, kako je planirano, to će ujedno značiti da neće biti ništa od planova entitetskih i državne vlade da se novac od akciza na cigarete usmjeri u fondove zdravstvenog osiguranja.