Akcioni plan - Pravosuđe i borba protiv korupcije u prvom planu

objavljeno: 16.07.2018. u 19:14

Akcioni plan Vijeća Evrope za BiH za period od 2018. do 2021. godine prezentiran je danas u Ministarstvu vanjskih poslova BiH u Sarajevu.

Po riječima ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnatka, Akcioni plan pokriva sve sfere društva, a među glavnima su pravosuđe, policija, borba protiv korupcije, pitanje nacionalnim manjina, pitanje borbe protiv diskriminacije, sloboda medija, sloboda izražavanja, podrška predizbornom procesu, kao i daljnje aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima.

- Akcioni plan je izrađen u saradnji sa svim nivoima vlasti i dobio je podršku svih relevantnih institucija i vlada Federacije BiH i Republike Srpske. S obzirom na to da je članstvo u Evropskoj uniji naš glavni prioritet, Akcioni plan se bazira na ključnim elementima pridruživanja BiH Evropkoj uniji - rekao je Crnadak.

Naglašava da mu je veoma drago što su ovim dokumentom u prvi plan stavljeni pravosuđe, policija i borba protiv korupcije, jer smatra da je upravo u tim oblastima BiH potreban iskorak, a podsjeća da je u BiH napravljen veliki iskorak kada je u pitanju implementacija prethodnog Akcionog plana.  

- Treba nam iskorak u tim poljima, više nego bilo šta drugo. A značajan akcent je stavljen i na rješavanje problema koji se tiču obrazovanja u FBiH. U izvještaju Savjeta Evrope je navedeno da je BiH napravila veliki korak u implementaciji prethodnog, dvogodišnjeg Akcionog plana - podvukao je ministar vanjskih poslova BiH.

Dodao je da će BiH nastaviti s ispunjavanjem svojih obaveza radi boljeg i perspektivnijeg života svojih stanovnika i da još jednom potvrdi da je zemlja koja bez obzira na svoje kompleksno uređenje sposobna ispunjavati međunarodne obaveze.

Kako je kazao pomoćnik ministra vanjskih poslova BiH za multilateralne odnose Almir Šahović, Akcioni plan je pripremljen prema novoj metodologiji koja omogućava fleksibilnost, odnosno da se eventualne izmene mogu primjeniti u toku njegove implementacije.

Ukupna vrijednost Akcionog plana je oko 18 miliona eura, od čega je već obezbijeđeno početnih 2,7 miliona eura. Sredstva će obezbijediti Evropka unija, Vijeće Evrope i druge zemlje donatori.

Šef Kancelarije Vijeća Evrope u BiH Drahoslav Stefanek ističe da je Akcioni plan prihvaćen na svim nivoima vlasti u BiH, te da ga je odobrilo svih 47 članica Vijeća evrope.

- Ovo je sjajan primjer kada se domaći interesi poklope s međunarodnim interesima i ciljevima - rekao je Stefanek.