Investitor poželio dva nova sprata, Općina Centar mijenja regulacioni plan

objavljeno: 05.04.2018. u 07:58

Zbog zahtjeva firme "Panorama Sole" koja gradi stambenu zgradu u neposrednoj blizini Medicinskog fakulteta u Sarajevu, u Bolničkoj ulici, Općinsko vijeće Centar donijelo je Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Bjelave-čekaluša'', po skraćenom postupku.

Kompanija "Panorama Sole" ranije je dobila dozvole za izgradnju objekta koji bi pored prizemlja trebao imati još četiri sprata, da bi nedavno zatražila povećanje planiranog objekta za dvije nadzemne etaže, tako da umjesto četiri ima šest spratova.

Iako su se pojedini vijećnici protivili promjenama, na sjednici Općinskog vijeća je bilo dovoljno glasova da se pokrenu izmjene važećeg regulacionog plana u korist ovog investitora.

Vijećnik Samir Fazlić za Faktor kaže da se ovakvim izmjenama protive članovi Naše stranke jer su konsultovali stručnjake, arhitekte i urbaniste, koji ne podržavaju takav način gradnje.

- Mi smo na sjednici dali obrazloženje na osnovu prikupljenih stručnih mišljenja. To zemljište je već dobilo urbanističku i građevinsku dozvolu za gradnju određene visine objekta. Oni sada traže dodatne gabarite koja naprosto nije bila predviđena u prvoj fazi. Upravo tim mikroizmjenama regulacionih planova dovodi se u pitanje čitav regulacioni plan – ističe Fazlić.

Dodaje da je problem to što trenutno ima oko 40 sličnih zahtjeva za izmjene regulacionih planova samo na području općine Centar, što bi moglo izazvati haos u gradnji.

- To se ne odnosi na kompletan obuhvat regulacionog plana, nego su upravo to mikroprocesi koji mijenjajju sliku tako da se može desiti da u nekoj ulici gdje je bilo predviđeno dva, preko noći se pojavi pet spratova. Ovo sada još nije ništa, kako može biti. Sutra će se desiti da će biti više zahtjeva za izmjene jednog regulacionog plana. Ako se ovako bude radilo, bit će da svako dodaje šta hoće - dodaj negdje garažu, tamo sprat, tamo baštu i tako dalje, mijenja se čitav planirani koncept - navodi Fazlić.

Da ne bi došlo do katastrofalnih posljedica kada je u pitanju potpuna izmjena regulacionih planova i konstantnih promjena predviđene gradnje, Fazlić smatra da bi vijećnicima trebalo oduzeti pravo i nadležnost glasanja u ovakvim slučajevima.

- Smatramo da za takve svari treba Kanton, odnosno Kantonalni zavod za izgradnju da preuzme obavezu da daje mišljenje koje jedino može biti validno i da takve mikroizmjene u regulacionim planovima uopće ne dolaze na Općinsko vijeće. Jer u Općinskom vijeću ako imate 16 glasova za, ne možete spriječiti nikakvu vrstu donošenja odluke. Mi u Našoj stranci materijal proslijedimo odmah stručnjacima, urbanistima, arhitektima oni nam daju mišljenje, edukuju nas i po tome radimo, ali ne rade svi tako – zaključuje vijećnik Naše stranke Samir Fazlić.

Kada je u pitanju konkretan slučaj stambene zgrade u Bolničkoj ulici, Zavod za planiranje razvoja KS dao je svoje mišljenje, pojašnjavajući da bi se mogao dići samo još jedan, a ne dva sprata kako to traži kompanija "Panorama Sole".

- Maksimalna visina objekta ne bi trebala preći cca 19 metara, što je otprilike jednako udaljenosti od najbližih susjednih objekata, a što bi odgovaralo spratnosti 2Po+Su+Pr+5 (peta etaža treba biti povučena u odnosu na četvrtu, a odgovara horizontalnom gabaritu prizemlja) – naveli su iz Zavoda za planiranje KS.

U materijalima koji su dobili vijećnici navedeno je da se investitor Panorama Sole na kraju složio sa mišljenjem Zavoda za planiranje razvoja KS te da prihvata pokretanje procedure Izmjena i dopuna Plana, prema uvjetima koje je predložio Zavod.

Shodno tome, u narednom periodu će se pristupiti izmjenama ovog regulacionog plana koje će omogućiti povećanje spratnosti zgrade, nakon čega će na nekoj od narednih sjednica Općinsko vijeće ponovo i konačno dati svoj glas o konkretnim promjenam.

Da li će se članovi Općinskog vijeća i investitor zaista pridržavati stava Zavoda i dići samo jedan sprat, a ne više, ne narušavajući ambijent i obližnje stanare ostaje da se vidi.