Kantonalni sud u Sarajevu: Radeljaš na suđenje došao iz bolnice

Objavljeno: 13.10.17 u 14:28 Autor: B. P.

U Kantonalnom sudu u Sarajevu danas je nastavljeno suđenje Esedu Radeljašu i drugima u predmetu "Blok", koji se terete za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja i druga krivična djela.

Esed Radeljaš na jednom od ranijih ročišta FOTO: ARHIV
Esed Radeljaš na jednom od ranijih ročišta FOTO: ARHIV

Osim Radeljaša, na optuženičkoj klupi nalaze se Jasmina Horo, Nedžad Kapetanović, Jusuf Čaušević i Damir Hadžić.

Pred Sudskim vijećem, kojim predsjedava sudija Jasenko Ružić, svjedočio je Sanel Kasapović, koji trenutno ima funkciju pomoćnika načelnika u Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, a u periodu 2001. do 2012. godine radio je kao stručni savjetnik za urbanizam. On je pričao o načinu na koji se dodjeljuju urbanističke saglasnosti, građevinske i upotrebne dozvole te postupcima dodjele građavinskog zemljišta.

Svjedok je kazao kako je 2013. godine stupio na snagu Zakon o stvarnim pravima, prema kojem se provodi postupak dodjele građevinskog zemljišta, a da je prije to bilo regulisano Zakonom o građevinskom zemljištu. 

- Zemljište se tada dodjeljivalo putem konkursa. Ako investitor ima građevinsku parcelu i vlasnik te parcela više od 50 posto. Voditelj upravnog postupka zna sve detalje o dodjeli zemljišta. Postupak je pokrenut izdavanjem urbanističke saglasnosti Ministarstva prostornog uređenja ako ispunjava pretpostavke za dodjelu. Nakon što Općina zaprimi zahtjev, voditelj upravnog postupka to provjerava i vrši procjenu relevantnosti dokumentacije - kazao je Kasapović. 

Utvrđivanje tržišne naknade

Odgovarajući na pitanja tužioca Senada Osmića, svjedok je kazao da pomoćnik načelnika ne može donijeti ispravku rješenja, to jest odluke koji je donijelo Općinsko vijeće, te da jedino organ koji donosi odluku može donijeti i ispravku.

- Postupak utvrđivanja tržišne naknade je odluka koja se donosi za svaku godinu i veže se za odluku o građevinskom zemljištu, gdje su definirane zone i raspon cijena, a cijena se utvrđuje na osnovu odluke komisije. Komisija se konsultuje oko prenosa vlasništva, angažuje se sudski vjkeštak i tim nalazom se utvrđuje vrijednost. Znači, tri parametra kojima se utvrđuje tržišna naknada su odluka, komisija i vještačenje - pojasnio je Kasapović.

Dodao je da kada vještak da svoj nalaz za iznos naknade, stranke se očituju na to mišljenje, to jest investitor i općinski pravobranilac, koji je dužan da ispita je li vještačenje objektivno i onda da svoje mišljenje. 

- Pravobranilac može i dužan je da da svoje mišljenje na nalaz vještaka i ima pravo da da prigovor ako je vještak zanemario neke parametre i ako smatra da vještak nije objektivan, te da traži nadvještačenje ili sudsku procjenu - kazao je svjedok. 

Advokat Muhidin Kapo, koji brani prvooptuženog Radeljaša, kazao je kako ne zna zašto je ovaj svjedok pozvan, jer je iz njegovog svjedočenja, kao je naveo, vidljivo da nije učestvovao u onome što se navodi u optužnici. 

Odgovarajući na pitanja advokata Kape, svjedok je objasnio da je tržišna vrijednost nekretnine cijena koja se može postići na tržištu, te da je, koliko se on sjeća, vrijednost sporne nekretnine procijenjena na oko 500.000 maraka, ali da mu nije poznata vrijednost nekretnina koje se nalaze u okolini. 

- O ovom predmetu sam upoznat 2013. ili 2014., kada je došao zahtjev za dostavljanje informacija - naveo je svjedok, a odgovarajući na pitanja tužioca, kazao je da je prilikom dodjele spornog zemljišta vrijednost utvrđena na osnovu odluke, te da ne zna je li komisija tada davala svoje mišljenje.

Prvooptuženi i njegov branilac tražili su kratku pauzu, jer je Radeljaš morao primiti terapiju, te se on izvinio Vijeću jer je na suđenje došao u trenerci, budući da se već dva dana nalazi u bolnici. 

Svjedok Nermin Beganović, koji u Općini Novi Grad radi od 1996. godine kao geometar, kazao je kako je njegov posao da postupa po predmetima cijepanja parcela. Ispričao je da Radeljaša poznaje kao stranku, jer je za njega radio dva predmeta - jedan u vezi parcele gdje je Radeljaševa kuća, a drugi cijepanje za potrebe izgradnje poslovnog objekta. 

Na čelu službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove, prema svjedoku, bila je optužena Jasmina Horo, dok je općinski pravobranilac bio optuženi Nedžad Kapetanović.

- Dok je bio vijećnik, Radeljaš nikad nije došao kod mene u kancelariju, niti bilo ko drugi, da mi kaže da požurim s tim. U to vrijeme smo imali puno kancelarija i ko god je bio vijećnik hodao je po Općini. Radeljaš je, koliko se sjećam, dok je bio vijećnik sa svima stajao, pozdravljao se, što je normalno. Nekada sam ga u pizzeriji u zgradi, u kojoj inače svi pijemo kafe i doručkujemo, viđao da sjedi sa Enesom Omeragićem, koji je sada u penziji i Kapetanovićem - kazao je Beganović. 

Svjedok cijepao parcele

Tužiteljica Nevena Alićehajić navela je kako je svjedok u istrazi "dao drugačiju izjavu", te mu pročitala dio iskaza u kojem je naveo da na njega "niko nije direktno uticao, ali da je nastojao da to što prije odradi i riješi, jer je svakodnevno u Općini viđao Eseda Radeljaša, koji je bio vijećnik, te njegovog brata". Kako je tužiteljica pročitala, svjedok je u iskazu naveo i to da je "Kapetanovića često viđao na hodniku sa Radeljašem i Jasminom Horo, ali da ga nikad nije vidio sa Jusufom Čauševićem". 

Svjedok je ispričao da mu je u vrijeme kada su ga iz SIPA-e tražili na poslu da da iskaz, njegov šef bio Čaušević, te da kada je davao izjavu nije imao pojma zbog čega su ga pozvali. 

- Inspektor mi nije dao dva sata izaći iz prostorije. Više sam ja saznao od njega, nego on od mene. Ja sam taj iskaz dao pod pritiskom, ali u njemu nema ništa netačno - kazao je Beganović.

Odgovarajući na pitanja advokata Kape, svjedok je kazao kako nije učestvovao u postupku dodjele zemljišta, već samo cijepanju parcele, kao i to da je u tom predmetu postupao kao i u drugima, u skladu sa Pravilnikom o cijepanju parcele. 

- Meni je to bio kao i svaki drugi predmet. Dobio sam predmet, vidio ime i prezime i znao sam da je Radeljaš vijećnik, ali me nikad niko nije zvao da nešto urgira. Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja je izdalo urbanističku saglasnost za gradnju objekta na tom zemljištu. Kasnije mi je Jasmina Horo rekla da "mora rušiti Radeljaša, nije u skladu s regulacionim planom" - kazao je svjedok. 

Nastavak suđenja zakazan je za 27. oktobar, za kada je najavljeno saslušanje dva nova svjedoka.