Ministar Kazazović posjetio Gazi Husrev-begovu medresu: Vrlo je važno očuvati tradiciju

Objavljeno: 11.01.17 u 15:42

Povodom obilježavanja 480 godina postojanja i rada Gazi Husrev-begove medrese ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović obišao je danas ovu obrazovnu instituciju i tom prilikom razgovarao sa njenim direktorom hafizom Mensurom Malkićem.

“Nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu, u novom ambijentu redefiniran je status Gazi Husrev-begove medrese, a reorganizacijom nastavnog plana i programa potvrđen joj je gimnazijski status, što je otvorilo nove mogućnosti i doprinijelo unapređenju nastavnog procesa i ukupnog odgojno-obrazovnog rada”, pojasnio je direktor Malkić.

Dodao je kako danas Gazi Husrev-begova medresa predstavlja jednu respektabilnu školu koju pohađa 490 učenika i učenica.

“Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS radi na Strategiji razvoja obrazovanja i nauke u Kantonu Sarajevo za period 2017- 2022. godina, koja će definisati strateško opredjeljenje i pravce budućeg razvoja svih nivoa obrazovanja. Ovaj dokument bi već u martu ove godine trebao da se nađe u javnoj raspravi, zbog čega je vrlo važno da u njoj učestvuju sve škole”, upoznao je ministar Kazazović direktora Malkića ovom prilikom.

Naglasio je i da je u toku izrada nacrta pravilnika o eksternoj maturi za učenike nakon završene srednje škole te potcrtao kako je bitno da se i u njegovu izradu uključe sve srednje škole.

“Nismo sigurni da li će se ova matura provesti, ali bismo to željeli. Na taj način bi generacija koja je prva imala eksternu maturu u osnovnoj školi sada to imala i nakon završene srednje, čime bismo mogli uporediti rezultate koje su postigli tokom svog devetogodišnjeg osnovnog i četverogodišnjeg obrazovanja”, objasnio je ministar Kazazović.

Direktor Malkić je kazao da oni već imaju svoju maturu, ali da će rado prihvatiti sve što bude naložilo resorno ministarstvo. Informisao je ministra Kazazovića kako ova škola nema adekvatnu fiskulturnu salu kao da im je potreban i veći broj didaktičkih - pametnih tabli.

Ministar Kazazović je obećao da će ministarstvo nastojati da iznađe finansijska sredstva za nabavku ovih tabli, a prije nego što zatraže pomoć Kantona u izgradnji sale za tjelesni odgoj, moraju imati idejni projekt.

Na kraju sastanka direktor Malkić je uručio ministru Kazazoviću Treću samostalnu monografiju o Gazi Husrev-begovoj medresi, kao znak zahvalnosti na podršci koju resorno ministarstvo kontinuirano pruža ovoj ustanovi.