Naučni skup u Mostaru: Džemal Bijedić može poslužiti kao uzor današnjim političarima

Objavljeno: 21.04.17 u 13:46 Autor: A. B. Šuta

Naučni skup „Džemal Bijedić - 100 godina od rođenja i 40 godina od smrti”, održan je danas u Mostaru u organizaciji Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić” i Muzeja Hercegovine, a skup su otvorili federalna ministrica obrazovanja i nauke prof. dr. Elvira Dilberović i rektor Univerziteta prof. dr. Sead Pašić.

Ministrica Dilberović je kazala kako je veoma bitno održavati sjećanje na lik i nesebično zalaganje Džemala Bijedića.

- Smatram da bi Džemal Bijedić trebao poslužiti kao uzor svim onima koji se bave naukom ili koji vrše neku funkciju, da prosto svi postojimo za prosperitet ljudi na ovim prostorima, a ne radi nekakvog osobnog interesa - istaknula je Dilberović.

Rektor Pašić je naglasio da će ovaj skup, na kojem će historičari i političari osvijetliti život i djelo Džemala Bijedića sa jedne solidne vremenske distance, prikazati značaj Džemala Bijedića i u Jugoslaviji, ali isto tako značaj i za grad Mostar i za Hercegovinu. Nekadašnji predsjednik Predsjedništva SFRJ Raif Dizdarević kazao je kako je Džemal Bijedić, upravo u vrijeme dok je obavljao dužnost jugoslovenskog premijera, bio odmah poslije Josipa Broza Tita po aktivnosti i utjecaju u diplomatiji, a sve njegove posjete zemljama svijeta donosile su korist za Jugoslaviju.

- Skoro nijedna Džemina posjeta, pregovori i razgovori koje je vodio, nisu završavali bez ugovora i dogovora, i to onih koji nisu ostajali na papiru, nego su se ostvarivali - istakao je Dizdarević.

Prof. dr. Husnija Kamberović, autor knjige o političkoj biografiji Džemala Bijedića, kazao je kako je Bijedić bio primjer kakav bi političar treba biti. 

- Pokušavao je integrirati prostor zapadne Hercegovine u okvire BiH, uvjeravjući da je BiH Republika u kojoj se i Hrvati zapadne Hercegovine mogu sasvim ravnopravno razvijati. Zalagao se za nacionalnu afirmaciju muslimana i obnovu Bosanske Krajine nakon zemljotresa krajem 60-ih godina. Bio je političar koji nikad nije vodio računa isključivo o nekim svojim užim, političkim, regionalnim interesima, nego čovjek koji je imao viziju Bosne kao ravnopravne zemlje i Jugoslavije kao jedne zemlje, čijem razvoju i međunarodnoj afirmaciji je dao nemjerljiv doprinos. Otvorio je tri procesa koji su kao krajnji rezulatat imali jačanje smjernica koje su povezivale i integrirale BiH - poručio je između ostalog Kamberović.