Otvorene ponude za izgradnju poddionice Počitelj - Zvirovići na Koridoru Vc

Objavljeno: 17.07.17 u 15:25

U sjedištu JP Autoceste FBiH d.o.o. u Mostaru obavljeno je javno otvaranje ponuda za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, dionica Počitelj – Bijača, poddionica Počitelj – Zvirovići.

 

Obznanjena imena ponuđača za gradnju poddionice
Obznanjena imena ponuđača za gradnju poddionice

Rok za dostavljanje ponuda je bio 17.07.2017. godine do 13 sati. Ponude za izgradnju poddionice Počitelj – Zvirovići predale su sljedeće kompanije:

China Gezhouba Group Company Limited (Kina), Joint Venture: Strabag AG and Euro – Asfalt d.o.o. (Austrija i BiH), Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turska), Joint Venture: Fernas & Ozgun Insaat (Turska), Consortium: Azvirt Limited Liability Company and Power Construction Corporation of China Ltd (Azerbejdžan i Kina).

Nakon otvaranja ponuda, tenderska komisija JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar će detaljno provjeriti pristiglu dokumentaciju, te potom izabrati izvođača radova s kojim će biti potpisan ugovor za izvođenje spomenutih radova.

Poddionica Počitelj – Zvirovići duga je 11,75 km, a najznačajniji objekti na poddionici su most Počitelj (945 m), petlja sa naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama do regionalne ceste Buna – Domanovići i magistralne ceste M-17, tri vijadukta, tunel i otvorena trasa.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 100 miliona eura. Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci. Izgradnja poddionice finansira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog sa Evropskom investicijskom bankom (EIB), saopćeno je iz Autocesta FBiH.