Predsjedništvo BiH: Usvojena Strategija vanjske politike

objavljeno: 13.03.2018. u 17:53

Predsjedništvo BiH usvojilo je danas na sjednici Strategiju vanjske politike BiH za razdoblje 2018-2023. godine.

Također, Predsjedništvo BiH je primilo je k znanju nacrt Zakona o vanjskim poslovima BiH, te zadužilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH da nacrt Zakona uputi u zakonodavnu proceduru, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

Predsjedništvo BiH prihvatilo je poziv predsjednika Republike Makedonije Gjorga Ivanova za sudjelovanje na sastanku lidera Brdo-Brijuni procesa, u Skoplju 27. i 28. aprila 2018. godine. Delegaciju BiH predvodit će predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.

Predsjedništvo BiH pozvat će predsjednika Republike Bugarske Rumena Radeva u službeni posjet BiH.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvaćanju Protokola Vijeća ministara BiH i Vlade Rumunije o sukcesiji BiH bilateralnih ugovora zaključenih između Federativne Narodne Republike Jugoslavije/Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Rumunije /Socijalističke Republike Rumunije na nivou države i vlade.

Donesena je Odluka o prihvaćanju Ugovora o amandmanu i pristupanju na Ugovor o grantu od 15.2.2011. između BiH, Vodovoda i kanalizacije Bijeljina a.d. Općine Bijeljina, RS i Evropske banke za obnovu i razvoj za podršku projektu Bijeljina faza 2- Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje mreže i Odluka o prihvatanju Protokola 15 i 16 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o ekonomskoj saradnji između BiH i Republike Koreje.

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Evropske agencije za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL) i Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, Agencije za civilno zrakoplovstvo bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Direktorata za civilno zrakoplovstvo Republike Srbije, Glavne direkcije civilnog zrakoplovstva Republike Slovačke, Agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Slovenije, Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, Ministarstva obrane Mađarske i Agencije za civilno zrakoplovstvo Crne Gore.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o pristupanju BiH Izmjenama i dopunama Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalskog područja Mediterana – Barselonska konvencija.

Donesene su i odluke o ratifikaciji: Sporazuma o zajmu (Projekat jačanja bankarskog sektora) između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj; Sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za BiH za 2016. godinu između EU, koju predstavlja Evropska komisija, i BiH, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH; te Nota sporazuma o donaciji opreme za sigurnosne provjere između Vijeća ministara BiH i Vlade Narodne Republike Kine.