Švedska analitička kuća Bisnode i magazin Banke u BiH BBI banku izabrali za Zlatnu banku BiH 2017

Objavljeno: 20.10.17 u 09:34

Bosna Bank International (BBI) dobitnik je priznanja Zlatna banka BiH za 2017. godinu prema izboru finansijskog magazina Banke u BiH. 

Autor i kreator analitičke strukture i metodologije za izbor Zlatne banke u BiH je analitička bonitetna kuća Bisnode BH, koja pripada grupaciji Bisnode Ag, sa sjedištem u Švedskoj, koja djeluje u 18 zemalja Evrope.

Priznanje Zlatna banka BiH direktoru BBI banke Ameru Bukviću uručio je jučer Jasmin Maričić, direktor magazina Banke u BiH u prisustvu Zlatka Vukmirovića, člana Uprave Poslovnog glasnika i magazina Banke, te Zlate Mulać, direktorice analitičke kuće Bisnode i Darije Marković, koordinatorice projekata za Bisnode BiH. Upravo na jučerašnji dan, 19. oktobra 2000. godine, prije 17 godina, u Sarajevu je osnovana BBI banka.

Magazin Banke u BiH je nedavno, s namjerom da što objektivnije ocijeni poslovanje komercijalnih banaka u BiH i izvrši njihovo rangiranje na osnovu više kriterija poslovanja, ustanovio nagradu Zlatna banka BiH.

- Projekat je realiziran u saradnji s poznatom analitičkom kućom Bisnode, koja sa svojim renomeom, poslovnim rezultatima i serioznim analizama predstavlja čvrstu garanciju neupitne objektivnosti kada je izbor ovakve vrste u pitanju. Nakon nekoliko sedmica rada na realizaciji ove ideje i veoma studioznih analitičkih poslova, pred nama se ukazao prvi laureat – Bosna Bank International. Prema dobijenim rezultatima ova banka je u 2017. godini najracionalnije koristila sve vlastite kapacitete i resurse i  tako svoj odnos sa klijentima podigla na zavidan nivo. Redakcija Magazina svim uposlenicima Banke čestita na zasluženo osvojenoj nagradi Zlatna banka BiH 2017 i želi im mnogo uspjeha u radu narednih godina - kazao je Jasmin Maričić,  direktor magazina Banke u BiH.

- Glavni cilj izbora Zlatne banke u BiH je transparentno pokazati poslovanje banaka u Bosni i Hercegovini, njihov pristup tržištu, dugoročnu stabilnost poslovanja, upravljanje klijentima i učinkovitost poslovanja. Banka koja posluje uspješno i koja zna najbolje koristiti interne i eksterne potencijale dugoročno je stabilan partner klijentima i okolini u koju može reinvestirati. Po izračunatim pokazateljima i ponderiranim podacima, komercijalna banka koja posluje na teritoriji Bosne i Hercegovine i zaslužuje naziv Zlatna bh. banka 2017 je Bosna Bank International d.d. - obrazložila je izbor BBI za nagradu Zlatna banka Zlata Mulać.

Direktor BBI banke Amer Bukvić zahvalio se magazinu Banke na ovom vrijednom priznanju, koje dolazi u trenutku kada BBI banka obilježava 17 godina od svog osnivanja.

- BBI banka ima jedinstven koncept i strategiju poslovanja, koja je prije svega dugoročno orjentisana. Naša vizija i aktivnosti na tržištu dugoročni su, i stoga ne donose pozitivne rezultate poslovanja odmah. Evidentno poboljšanje svih ključnih pokazatelja poslovanja banke rezultat su dugogodišnjih nastojanja da napravimo doprinos ekonomskom razvoju kao odgovorna institucija u vrlo izazovnom poslovnom okruženju. BBI banka je u vrijeme najtežih ekonomskih uslova, te stagnacije i vrlo usporenog rasta u bankarskom sektoru odabrala put inovacija i agresivnog rasta - kazao je Bukvić.

 Prema njegovim riječima BBI banka bila je lider u mnogim poslovnim inicijativama, poput uspostavljanja BH Mreže bankomata, kojom je stvorena jedna od vodećih mreža bankomata na bh. tržištu.

Također, BBI banka je pokrenula saradnju sa općinama i kantonima u segmentu subvencioniranja finansijskih linija za pravna lica, čime su u vrijeme izazovnog ekonomskog okruženja omogućene nove, atraktivne finansijske linije za privredu. Paralelno, banka je svake godine organizovala Sarajevo Business Forum, te pripremala studije izvodljivosti za nove projekte, koji su u Bosnu u Hercegovinu privukle nove investicije i formirane su nove kompanije.

 - 2016. godina bila je vrlo uspješna za BBI banku, jer su ambiciozni planovi poslovanja nadmašeni u svim segmentima poslovanja. Ovo je omogućilo banci da učvrsti svoju poziciju u segmentu srednje velikih banaka, a vrlo smo zadovoljni činjenicom da smo uspjeli i prestići neke banke u ovom segmentu, po pitanju ključnih pokazatelja poslovanja, a posebno u segmentu profitabilnosti. U 2016. godini banka je izvršila i povećanje kapitala, što je ojačalo njenu kapitaliziranost i dalo joj bazu i podstrek za dalji rast - kazao je Bukvić.

 Bosna Bank International prema Bisnode analizi ima strukturu pravnih lica koja je daleko najmanje rizična po negativnim događajima, banka intenzivno uključuje novoosnovana pravna lica u svoj portfelj, proširuje prisustvo na teritoriji Bosne i Hercegovine, banka je na drugom mjestu po broju povećanja zaposlenih, visoko je po učinkovitosti upravljanja poslovanja i strukturiranom povećanju svoje imovine. Također, Banka koristi alternativne načine proširenja portfelja pravnih lica. Stručna analiza koju je Bisnode provela među bankama u BiH pokazala je da BBI banka najbolje koristi interne i tržne potencijale i najefikasnija je u svom poslovanju.