open-navfaktor-logo
search
Pitali smo
Da li federalni ministri mogu "skoknuti" do mora službenim vozilima, ko ima automobil na raspolaganju 24 sata?
Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH više puta je ukazivao na nepoštivanje uvjeta i načina korištenja službenih putničkih automobila u organima FBiH.
10.08.2020. u 18:41
get url
text

Akcenat je bio na manjkavostima kod popunjavanja obrazaca putnih naloga. U prijevodu, događalo se i događa se da se službena vozila koriste u privatne svrhe, mimo radnog vremena. Tako smo nedavno imali zabilježeno divljanje sa vozilom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova na dionici od Tarčina do Konjica.

Podsjećamo, Vlada FBiH je još 2016. godine naložila kupovinu softvera za praćenje službenih vozila, čime bi se uspostavila bolja kontrola korištenja službenih vozila, ali to se do danas nije realiziralo.

Svrha korištenja je regulirana Uredbom 

Davorina Koraća, direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, upitali smo da objasni u koje svrhe se mogu koristiti službena vozila u Vladi FBiH, da li je bilo zloupotreba ministara kod korištenja službenih vozila, odnosno, njihovih vozača. Upitali smo i da li ministri mogu koristiti službena vozila u privatne svrhe vikendom ili radnim danom. Recimo, mogu li službenim vozilom da se odvezu do svojih vikendica, kuća za odmor koje su na moru.

- Svrha korištenja službenih puničkih vozila regulirana je "Uredbom o uvjetima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije Bosne i Hercegovine" od 24. januara 2013, koju je donijela Vlada Federacije BiH - odgovor je Koraća na sva naša pitanja.

Nakon toga smo ponovili pitanje da li je bilo zloupotreba ministara u Vladi FBiH ili njihovih vozača kod korištenja službenih vozila.

- Rukovodioci organa uprave u Federaciji BiH, što svakako podrazumijeva i ministarstva u Vladi Federacije BiH, odgovorni su za zakonito korištenje sredstava koja su u njihovom vlasništvu ili su im odlukama Vlade dodijeljena na korištenje. Stoga sam slobodan sugerirati da se u vezi sa traženim informacijama obratite ili Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću ili konkretnom organu javne uprave - odgovorio nam je Korać.

Potom smo se obratili Uredu Vlade FBiH za odnose s javnošću koji su nas usmeno obavijestili da su upit poslali na potrebne adrese.

Morat ćete pitati u svakom ministarstvu posebno 

- Ured Vlade za odnose s javnošću nam je proslijedio vaš upit u vezi sa zloupotrebom službenih vozila. U Federalnom ministarstvu finansija nije bilo zloupotrebe korištenja službenog vozila ministrice, odnosno vozača ministrice. A što se tiče ostalih ministarstava, mi nemamo podatke i mislim da ćete morati pitati u svakom ministarstvu posebno - "uputili" su nas u Federalnom ministarstvu finansija.

Amir Zukić, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, kazao nam je da u ovom ministarstvu nije bilo zloupotreba kod korištenja službenih vozila. 

- U Ministarstvu na čijem sam čelu u periodu mog obavljanja dužnosti nije bilo zloupotreba korištenja službenog vozila, pa ni potrebe za poduzimanjem mjera koje bi eventualno sankcionisale takve pojave. Postoji odgovarajući ustroj kojim je spomenuta oblast uređena. Ista je bila predmetom analize revizije i nije bilo primjedbi kako na normativni aspekt, tako i implementaciju, što se može vidjeti i iz zapisnika revizije koji je javan - rekao nam je Zukić.

U Federalnom ministarstvu trgovine su nam kazali da ni kod njih nije bilo zloupotreba prilikom korištenja službenih vozila.

VEZANI TEKST - Službeno vozilo ministra Čampare divljalo po cesti: Ko je bio za volanom?

Na pitanja nam nije odgovorio Aljoša Čampara, federalni ministar unutrašnjih poslova, za kojeg nam je u Vladi FBiH rečeno da zbog specifičnosti posla ima 24 sata na raspolaganju službeno vozilo, da nema vozača.

U "Uredbi o uvjetima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije Bosne i Hercegovine" od 24. januara 2013. stoji da službeno vozilo na raspolaganju 24 sata s vozačem imaju premijer FBiH, predsjednik i dopredsjednici FBiH, federalni ministri i sekretar Vlade FBiH, dok rukovodeći i ostali državni službenici i namještenici imaju na raspolaganju službeno vozilo za potrebe posla na osnovu pismenog odobrenja rukovodioca federalnog organa.

U Uredbi stoji i da se službeni putnički automobili razvrstavaju u nekoliko klasa, a cijena je od 30 do 110 hiljada KM s dodatnom opremom.

Voditi evidenciju o kretanju vozila 

- Upotreba službenih putničkih automobila isključivo je u funkciji izvršavanja službenih poslova federalnih organa, a mogu se koristiti na području države Bosne i Hercegovine i u inostranstvu. Službena vozila se mogu koristiti i za protokolarne usluge, odnosno za prijevoz delegacija i gostiju federalnih organa, u skladu sa programom njihovog boravka. Izuzetno se mogu koristiti i za slučaj teške bolesti zaposlenika ili smrti osoba zaposlenih u federalnim organima - stoji u Uredbi.

Dodaje se kako su federalni organi dužni da se staraju o namjenskom, racionalnom i ekonomičnom korištenju službenih putničkih automobila.

- Ovlaštena osoba koja upravlja službenim putničkim automobilom dužna je da kod upotrebe službenog vozila posjeduje propisani putni nalog, potpisan od ovlaštene osobe federalnog organa. Da poštuje propise kojima se uređuju osnove sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Da vodi urednu evidenciju o kretanju službenog putničkog automobila, pređenim kilometrima i utrošku goriva na utvrđenom obrascu putnog naloga, kao i evidenciju o korisnicima usluga, da sačini izvještaj o pređenoj kilometraži, potrošnji, prosjeku potrošnje goriva i korisnicima usluga - stoji, između ostalog, u odluci.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.