open-navfaktor-logo
search
Zdravstvo
Dom zdravlja KS bez somatopeda: Zapošljavaju ljekare kojih ima viška, a roditelji djecu vode u Zagreb i Beograd
Dom zdravlja Kantona Sarajevo uskoro bi trebao raspisati konkurs za prijem u radni odnos medicinskog kadra koji će biti uposlen u Centru za rani rast i razvoj kojeg osniva ova javna ustanova.
30.06.2023. u 07:50
get url
text

Kazao nam je to Amir Sofić, defektolog, navodeći kako će konkursom biti primljeni ljekari, fizioterapeuti, sestre, te ostali kadar medicinskog i nemedicinskog profila.

Ne poštuju Pravilnik

No nigdje se ne spominje da će, prema riječima Sofića, biti primljen barem jedan defektolog-somatoped koji je neophodan kadar u radu ustanova poput Centra za rani rast i razvoj.

- Dom zdravlja uopće ne poštuje Pravilnik o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta po kojem trenutna ta zdravstvena ustanova već ima zaposlen veći broj ljekara i medicinskih sestara nego što je u tom dokumentu navedeno, a sada namjerava zaposliti nove. Upitao bih doc. dr. Abela Baltića, generalnog direktora Doma zdravlja KS, zašto se ne poštuje Pravilnik kada su u pitanju defektolozi kojih nigdje nema? Ta ustanova nema nijednog somatopeda. Postoji jedan oligofrenolog u Domu zdravlja Vogošća koji bi, ako stvari postavimo onako kako treba, trebao raditi u školi - ističe Sofić.

Amir Sofić

Dom zdravlja KS početkom februara raspisao je konkurs za prijem u radni odnos specijalistu porodične medicine (dva izvršioca), doktora medicine (osam izvršioca), dva diplomirana fiziterapeuta, dva fizioterapeutska tehničara, dvije diplomirane medicinske sestre / tehničara, te još dvije medicinske sestre / tehničara.

No konkursi su 19. aprila, kako je navedeno na zvaničnoj stranici JU Dom zdravlja KS, poništeni jer za zapošljavanje ovog kadra, prema riječima Sofića, nije bilo uporišta u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

- U međuvremenu, izmijenjen je Pravilnik u koji je uvršten i Centar za rani rast i razvoj, pa će na osnovu toga planirati veći broj ljekara jer ne znaju šta će sa viškom kadra - dodaje Sofić.

 

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Domu zdravlja KS doktora medicine u službi porodične medicine trebalo bi biti 99. Ova javna ustanova trenutno ih ima 183.

 

Medicinskih sestara / tehničara trebalo bi biti 226, a uposleno ih je 307. Istim dokumentom predviđeno je i sedam defektologa - somatopeda. Međutim, ova javna ustanova mjesecima nema nijednog uposlenog sa tim zvanjem.

 VEZANI TEKST - Zastupnica Viteškić podnijela inicijativu da JU Dom zdravlja KS pod hitno zaposli defektologe

- Postavljam pitanje menadžmentu Doma zdravlja KS - ko će davati plaću tolikim ljekarima koje zapošljavaju mimo pravilnika? Za potrebe porodične medicine, Centar za rani rast i razvoj, dođe još da Zavod zdravstvenog osiguranja (ZZO) KS finansira 191 tim porodične medicine, a u Domu zdravlja ih već ima 217. Kako se finansiraju ti uposlenici jer Zavod plaća po kapitaciji, što znači da se pacijenti vežu za timove. Ostaje nejasno kako Baltić i iz kojih finansijskih sredstava namiruje ostatak? Potrebna je ozbiljna elaboracija i reforma na nivou primarne zdravstvene zaštite, ali evo već nakon godinu i po vladavine Baltića ne vidimo nikakve pomake, sem poništavanih oglasa, kupovine famoznih uniformi, defibrilatora koji nisu za zdravstvene ustanove, gubitka prvostepene presude u korist inžinjera medicinske radiologije kojima je nakon izbora za radno mjesto poništen konkurs, kao i izdavanje zdravstvenoga i nezdravstvenoga prostora ustanove mimo zakonskih odredbi, što je i predmet Tužilaštva KS. Valjda će konačno dugo najavljivano svitanje dana, svanuti pacijentima koji su svakodnevno sve više nezadovoljni uslugama koje pruža JUDZKS - naglašava Sofić i dodaje: 

- Zanima me, zašto generalni direktor Baltić prima svo medicinsko i nemedicinsko osoblje osim defektologa-somatopeda kojih prema sistematiziji treba biti sedam? Zašto se, pored sedam inicijativa koje su uputili zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo o zapošljavanju tog kadra, do sada po tom pitanju ništa nije uradilo? Šta će Baltić uraditi sa svim tim ljekarima koje ponovo prima kad već imaju viška kadra.

Privatno plaćaju časove

Agonija roditelja i djece sa poteškoćama u razvoju u Kantonu Sarajevo, koja trebaju podršku defektologa, traje mjesecima.

Kako bi pomogli svojoj djeci roditelji se, kaže Sofić, snalaze na razne načine, uglavnom plaćajući časove kod privatnika između 30 i 40 KM, a mnogi po pomoć stručnjaka odlaze i u Zagreb i Beograd.

 VEZANI TEKST - Djeca u KS i dalje bez podrške defektologa; Sofić: Narušili su Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom

Kada će problem nedostatka defektologa-somatopeda biti riješen pitali smo početkom maja i nadležne u Domu zdravlja KS.

Odgovorili su nam kao i u martu.

- U prethodnom periodu mendžment je u koordinaciji sa resornim ministarstvom i finansijerom izuzetnim naporima i izmjenom normativno pravnih akata Ustanove konačno riješio dugogodišnji problem prijema logopeda / defektologa u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Kao rezultat toga završena je konkursna procedura i izvršen je angažman 14 logopeda / defektologa na neodređeno vrijeme i uz tri prethodno angažovana logopeda sada ih je ukupno 17. Svi navedeni logopedi / defektolozi pružat će usluge u skladu sa svojim zvanjem građanima KS iz oblasti logopedije / defektologije - naveli su između ostalog iz Doma zdravlja.

No Sofić, koji je u JU Dom zdravlja KS kao defektolog radio četiri godine prije nego što mu je u maju 2020. prestao ugovor o djelu, kaže "kako se spomenuti konkurs odnosi samo na logopede, a da za defektologe nikada nije raspisan".

- Defektolog somatoped nije isto logoped. Oni jesu namjerili da smo svi defektolozi kao što su svi specijalisti - pedijatri, fizijatri, oftalmolozi... - ljekari. Oni ovim konkursom kojeg pominju rješavaju dugogodišnji problem logopeda, ali nisu riješili problem defektologa. Djeca sa poteškoćama u razvoju u KS i dalje su lišena tretmana rane intervencije, senzorne integracije, psihomotorne reedukacije, jer logoped samo radi glas, a poticanje motoričkih potencijala, psihomotoričkih radi defektolog somatoped. Po tome je Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom ustvari narušena - pojasnio je Sofić.

 Iz Sindikata zdravstva JUDZKS ističu da im nije jasno "zašto već 10 godina u ustanovi ne radi sedam defektologa".

- Ovo nije prvi put da se pitanje nepostojanja defektologa-somatopeda pokušava riješiti političkim inicijativama ili čak nekim saglasnostima i izjavama kako će resorno ministarstvo dati saglasnost ustanovi na zapošljavanje tog kadra, ali navodno ustanova nikada nije dostavila zahtjev za zapošljavanje. Najžalosnije je to da je ovo pitanje zapravo riješeno davne 2013. i da nije potrebna nikakva politička inicijativa, iako ih je bilo sedam i to ne od istih stranaka, kako bi se napravile potrebne izmjene i dopune Pravilnika o sistematizaciji ili našla dodatna sredstva za defektologe-somatopede kao prijeko potrebne sistemu primarne zdravstvene zaštite - kaže Jasmin Avdović, predsjednik Sindikata.

 

Jasmin Avdović

Defektolog-somatoped u Pravilniku o sistematizaciji JUDZKS postoji još od 2013. i to sa brojem izvršilaca od ukupno sedam, neovisno o broju logopeda, a taj Pravilnik i sve njegove kasnije izmjene i dopune, usvojilo je svaki put resorno ministarstvo, Skupština KS.

- Dakle, nije potrebno nalaziti dodatna sredstva ZZOKS za finansiranje tih sedam defektologa jer su oni već predviđen kadar. Protekle dvije godine, naslušali smo se toga kako treba zakonski Pravilnikom o sistematizaciji otvoriti ove pozicije u JUDZKS, kako treba da se iznađu dodatna sredstva za njihovo zapošljavanje, čak su jednom na ovo pitanje nepostojanja defektologa, odgovorili da su zaposlili 14 defektologa logopeda i da je problem riješen, ali nisu se sjetili objasniti javnosti da defektolog logoped i somatoped nisu nikako ista vrsta zdravstvene usluge. Defektolozi-somatopedi iz postojeće verzije Pravilnika pripadaju službama fizikalne medicine i rehabilitacije koji se još i nazivaju CBR Centri u JUDZKS - pojašnjava Avdović.

Avdović ističe kako Sindikat nije mogao utjecati na činjenicu ni da Centar za rani rast i razvoj, koji je oformljen u skladu sa smjernicama MInistarstva zdravstva, nema ključnog profesionalca za rast i razvoj, a to je - defektolog-somatoped.

- Također, postavlja se i pitanje o tome zašto imamo predviđene četiri diplomirane medicinske sestre, dok onih koji će direktno pružati djeci usluge, radi kojih je centar i otvoren, imamo samo po jednog diplomiranog fizioterapeuta, okupacionog fizioterapeuta, dva fizioterapeutska tehničara i nijednog defektologa-somatopeda, a osposobljava se za potrebe cijelog KS? Lista čekanja će biti duga jer je slika kadra takva kakva jeste. Sve to ostavit će trajne posljedice na kvalitet života, buduće zdravlje i radnu sposobnost onih koji su već godinama u nedostatku usluga defektologa-somatopeda, a to najbolje znaju djeca kojoj ove usluge trebaju i njihovi raditelji. Trajnu posljedicu će ipak i kao finansijsku i socijalnu trpiti građani KS - zaključio je Avdović.

 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.