open-navfaktor-logo
search
A revizija pozitivna
Državni zastupnici i delegati samo na papiru svaki dan bili na poslu, ne zna se povod za trošenje reprezentacije...
Državni revizori su u najnovijem finansijskom izvještaju o načinu trošenja budžeta Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ukazali na niz nedostataka, između ostalog kada su u pitanju reprezentacija, korištenje službenih vozila, prisustvo parlamentaraca na poslu i kontrola novca koji se daje političkim strankama.
11.08.2023. u 08:17
get url
text

VEZANI TEKST - Razne državne komisije će u ovoj godini koštati blizu šest miliona KM, na "iće i piće" idu 2,3 miliona KM

Na ove nedostatke ukazuje se godinama unazad, ne samo za 2022. godinu, za koju je nedavno objavljen revizorski izvještaj. No Parlamentarna skupština BiH dobila je pozitivno mišljenje državnih revzizora za usklađenost aktivnosti i transakcija sa zakonima i drugim propisima u 2022.

Kako je navedeno u izvještaju, evidencije o prisustvu na poslu zastupnika i delegata u Parlamentarnoj skupštini se i dalje vode na način da iz njih nije moguće pouzdano utvrditi koliko dana su proveli radeći u svojim izbornim jedinicama, a koliko u sjedištu Parlamentarne skupštine.

Ovo je važno promijeniti kako bi postojao pouzdan i transparentan osnov za obračun plaća i naknada jer parlamentarci osim plaća primaju paušale, naknade za topli obrok, prijevoz, smještaj, odvojeni život, posjetu porodici.

- Činjenica je kako se za sve radne dane, osim za one koje provedu na službenom putu, godišnjem odmoru, vjerskom prazniku i slično, njihovo prisustvo na poslu evidentira kao da su radili u sjedištu Parlamentarne skupštine. S obzirom na način vođenja evidencija o prisustvu na poslu zastupnika i izaslanika, smatramo kako je kontrola obračuna pojedinih naknada otežana – naveli su u Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.

Dodali su da Parlamentarna skupština treba uspostaviti takve evidencije koje bi doprinijele pouzdanijem i transparentnijem osnovu za obračun plaća i naknada, posebno jer se radi o javnim sredstvima.

VEZANI TEKST - Mogućnost zloupotreba: Ko u Parlamentu i drugim bh. institucijama vodi šiht-liste

Nadalje, revizori su skrenuli pažnju na to da je skoro 950.000 KM prošle godine raspoređeno za finansiranje političkih stranaka, ali nikada nije obavljena kontrola utroška tih sredstava koju treba da vrši Jedinica za unutrašnju reviziju Sekretarijata Parlamentarne skupštine.

Također, ni prošle ni ranijih godina nije urađena projekcija raspodjele tih sredstava.

- Nadalje, sredstva namijenjena za učešće u društveno odgovornim aktivnostima su transferirana na račune fizičkih osoba, iako je internim procedurama propisano kako se sredstva mogu usmjeriti samo na račun političke stranke – ukazali su revizori.

Preporučili su da "Parlamentarna skupština treba dosljedno primjenjivati vlastitu Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava za finansiranje političkih stranaka iz budžeta institucija BiH".

Kada je riječ o troškovima reprezentacije, odnosno konzumacije hrane i pića u slučaju, na primjer, radnih sastanaka, državni revizori su ukazali da ne postoje obrazloženja nastanka troškova niti povod.

Na usluge reprezentacije je prošle godine potrošeno 85.234 KM. Pravo na reprezentaciju imaju članovi kolegija oba doma Parlamentarne skupštine, predsjedavajući komisija domova, parlamentarni vojni povjerenik i član kolegija Sekretarijata Parlamentarne skupštine.

- Na testiranim računima eksterne reprezentacije smo ustanovili kako se u određenom broju slučajeva ne navode adekvatna i jasna obrazloženja troška reprezentacije. Troškovi interne reprezentacije odnose se na račune Službe za zajedničke poslove institucija BiH za konzumaciju pića i hrane i na istim također ne postoje obrazloženja nastanka troška. S obzirom na navedene nedostatke, dokumentacija na temelju koje se vrši evidentiranje ovih rashoda ne može u svim slučajevima potkrijepiti namjensko korištenje sredstava predviđenih za ovu svrhu – piše u revizorskom izvještaju.

VEZANI TEKST - Mehmedović: Nekontrolirano korištenje službenih vozila je čista politička korupcija

Određeni nedostaci su utvrđeni i kod vođenja evidencija o korištenju službenih vozila za čiju je upotrebu prošle godine potrošeno skoro 204.000 KM, a bilo ih je 16.

- U evidencije se ne unose svi propisani podaci, a prilikom kontrole potrošnje goriva na putnim nalozima nema potpisa i ovjere od strane ugovorenog ponuđača. Na odabranim uzorcima putnih naloga za službena vozila smo uočili kako se u pojedinim slučajevima ne upisuju svi traženi i relevantni podaci, kao što su relacije putovanja, detaljna kilometraža (upisuje se samo početna i krajnja kilometraža u mjesecu), nema potpisa osoba koje su koristile vozila, na putnim nalozima u zemlji prijeđena udaljenost ne odgovara putnoj relaciji... Također, na pojedinim fakturama za gorivo je uočeno kako isto nije fakturirano po ugovorenim cijena, odnosno nije uračunat ugovoreni popust – pišu revizori.

Interesantno je da je Parlament BiH prošle godine imala oko 2.000 KM prihoda na ime novčanih kazni koje su plaćene zbog povrede odredbi Zakona o sukobu interesa. 

Također, za bolovanje preko 30 ili 42 dana plaćeno je 16.417 KM, a Parlamentarna skupština nije sačinjavala zahtjeve za refundaciju bolovanja prema nadležnim institucijama u slučajevima gdje postoji temelj za refundaciju.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.