open-navfaktor-logo
search
Revizorski izvještaj
Elektroprivreda HZHB uprkos negativnom poslovanju isplaćuje regres od po 1.000 KM, zapošljava...
Regres za godišnji odmor zaposlenika iskazan je u iznosu od 3.033.753 KM
AUTOR: Autor: E.D. - Š.
11.03.2024. u 13:58
get url
text
Elektroprivreda HZHB
Elektroprivreda HZHB
Iako bilježi negativan finansijski rezultat, Javno preduzeće Elektroprivreda HZHB u 2022. godini je nastavila sa zapošljavanjem. Isplaćivao se regres 1.000 KM po zaposlenom što je mnogo više od propisanog iznosa, zatim pomoć od po 1.080. KM.
Troškovi reklame i sponzorstva veći za 293.931 KM
U ovoj kompaniji nabavna cijena električne energije veća je od prodajne. Premašena je cifra određena za reklamiranje..., samo su neke od zamjerki u Izvještaju o finansijskoj reviziji JP Elektroprivreda HZHB za 2022. godinu koji je sačinio Ured za reviziju institucija u FBiH.
Prosječna nabavna cijena električne energije u 2022. godini iznosila je 343,98 KM po megavat satu dok je prodajna bila 340,72 KM po megavat satu.
- Tokom 2022. godine ostvaren je značajan pad prihoda od ugovora sa kupcima, što je rezultiralo gubitkom od 81.075.023 KM, dok su samo troškovi plaća i ostalih ličnih primanja veći u odnosu na prethodnu godinu za 7.415.139 KM - navode federalni revizori.
Troškovi za reklame i sponzorstva iznosili su 2.248.931 KM, i veći su od planiranih za 293.931 KM, što nije u skladu s Pravilnikom o sponzorstvu Društva.
Plaća direktora 6.546 KM 
- Prijem 37 zaposlenika u radni odnos izvršen je putem Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH na određeno vrijeme do šest mjeseci, bez provođenja postupka javnog oglašavanja. Troškovi ostalih primanja i naknada zaposlenima koje se odnose na topli obrok, regres i jubilarne naknade isplaćene su za najmanje 7.255.229 KM više od porezno dopustivih iznosa propisanih Zakonom o porezu na dohodak, što smatramo neprimjerenim s obzirom na iskazani gubitak - navode federalni revizori.
Ukazuju da je sa 16 pripravnika, koji su u toku 2022. godine zaključili ugovor o stručnom usavršavanju, nakon isteka tog ugovora zaključen ugovor na određeno vrijeme primjenom Uredbe.
- Uprava Društva je dužna izvršavati svoje funkcije stručno i savjesno, a uzimajući u obzir da je Društvo u 2022. godini iskazalo negativan finansijski rezultat, te da bilježi kontinuirano povećanje broja zaposlenih, zapošljavanje se može smatrati neopravdanim.
Zbog nepovoljnih uvjeta poslovanja bilo je potrebno revidirati plan poslovanja i unutar njega plan zapošljavanja, te razmotriti opravdanost povećanja broja zaposlenih u uvjetima negativnog poslovanja - stoji u izvještaju.
Pomoć uposlenicima od po 1.080 KM 
Najviša plaća je generalnog direktora, koja je u decembru iznosila 6.546 KM (sa uključenim minulim radom i poslije poreza na dohodak), najniža je 776 KM.
Regres za godišnji odmor zaposlenika iskazan je u iznosu od 3.033.753 KM. Obračun i isplata naknade za regres izvršena je na osnovu Odluke Uprave Društva od 21. 4. 2022. godine u iznosu od 1.000 KM po zaposlenom. Ta odluka značajno je viša od minimalno propisanog iznosa. U mjesecu kada je Odluka donesena, neoporezivi regres je iznosio 505,50 KM.
U JP Elektroprivreda HZHB isplaćena je pomoć uposlenicima "u skladu sa uredbom o pomoći stanovništvu usljede rasta indeksa potrošačkih cijena".
- Uprava je 15. 12. 2022. godine donijela Odluku kojom se odobrava isplata jednokratne pomoći svim radnicima Društva, na osnovu koje je i izvršena isplata jednokratne novčane pomoći od 1.080 KM za 2.282 zaposlenika. Nadzorni odbor Društva nije razmatrao navedenu Odluku. Društvo prilikom isplata ovih naknada nije uzelo u obzir značajan pad prihoda u odnosu na prethodnu godinu i iskazani gubitak od 81.075.023 KM, kao i nepovoljne finansijske pokazatelje, te su isplate ovih naknada iznad porezno dopustivih imale direktan utjecaj na ostvarene gubitke iz redovnog poslovanja u 2022. godini - navode federalni revizori.
Reklamiranje preko Zrinjskog 
Zamjerke su upućene i kod nabavke usluge reklamiranja preko fudbalskog kluba HŠK Zrinjski iz Mostara teških 200.000 KM.
- Posebno ističemo činjenicu da potraživanja prema HŠK Zrinjski Mostar imaju kontinuiran rast i godinama se ne naplaćuju. Ovim načinom utvrđivanja uvjeta ponude i ograničavanjem samo na područje Mostara, u kojem samo jedan ponuđač ispunjava uvjete, narušava se načelo konkurencije, a samim tim i mogućnost ugovornih organa da postignu najveću vrijednost za svoj novac, s obzirom na to da Društvo svoje poslovanje obavlja na široj teritoriji Federacije BiH.
Posebno ističemo činjenicu da smo i u prethodnim Izvještajima osporavali ovu nabavku koja se kontinuirano provodi sa istim fudbalskim klubom - stoji u izvještaju federalnih revizora.
2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.