open-navfaktor-logo
search
Imovina Bosne i Hercegovine
Federalno pravoblanilaštvo ukazuje da je zgrada DPO-a, koju je Grad Sarajevo uknjižio na sebe, državna imovina
Grad Sarajevo nije smio uknjižiti zgradu na sebe. Čak su to na, neki način, krišom uradili ne obavještavajući Državno pravobranilaštvo koje je nadležno da štiti državnu imovinu, govori Izmir Hadžiavdić
AUTOR: E.D.-Š.
22.05.2024. u 16:36
get url
text
Zgrada DPO, sjedište Parlamenta FBiH
Zgrada DPO, sjedište Parlamenta FBiH
Federalno pravobranilaštvo se neće uključivati u rješavanje slučaja zgrade Društveno-političkih organizacija (DPO) u Sarajevu gdje je sjedište Parlamenta Federacije, ali je pojasnilo da se radi o državnoj imovini i Parlament FBiH je uputilo na Državno pravoblanilaštvo.
Krišom uknjižili zgradu 
Ovu zgradu je na sebe uknjižio Grad Sarajevo iako je riječ o državnoj imovini, nakon čega je Pravobranilaštvo Grada Sarajeva u aprilu ove godine uputilo dopis Parlamentu FBiH u kojem se od njih traži da Gradu Sarajevu ustupe u toj zgradi veći dio prostorija na prizemlju, mezaninu, trećem i četvrtom spratu.
- Grad Sarajevo nije smio uknjižiti zgradu na sebe. Čak su to na neki način, hajmo kazati, krišom uradili ne obavještavajući Državno pravobranilaštvo koje je nadležno da štiti državnu imovinu, pa sam ja morao tada obavijestiti pravobranitelja Ismeta Velića da se naknadno uključi. Tražio je da mi dostave iz suda to uknjiženje. On je imao pravo žalbe, ali Kantonalni sud ga je odbio pojasnivši  da se više niko ne može miješati u fazi kada dođe do uknjiženj, ali da Državno pravobranilaštvo može napadati ugovor o prijenosu. Vjerovatno će biti upućena apelacija protiv tog prijenosa, uknjiženja - rekao nam je Izmir Hadžiavdić, sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.
On je u međuvremenu tražio da se u slučaj uključi Federalno pravoblanilaštvo.
Nekretnina čiji je titular država Bosna i Hercegovina 
- Obavještavamo vas da je bilo čije uključivanje o ovom slučaju bespredmetno a posebno Federalnog pavobranilaštva s obzirom na činjenicu da još nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi u vezi sa zgradom DPO-a u kojoj je trenutno sjedište Parlamenta FBiH.
Uvidom u dostavljeni zemljišno-knjižni izvadak utvrđeno je da je na predmetnoj parcli uknjiženo pravo vlasništva kao "državno vlasništvo" sa dijelom jedan kroz jedan, dok je pravo raspolaganja na jedan kroz jedan dijela nekretnine upisano je kao nosilac prava raspolaganja u korist Zavoda za izgradnju Grada Sarajeva.
S obzirom na to da se radi o nekretninama čiji je titular država Bosna i Hercegovina, ista se tretira u skladu sa konačno obavezujućim zakonom i izmjeni i dopuni Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom - naveli su u svom odgovoru iz Federalnog pravoblanilaštva i dodali:
- Zakonom je jasno regulirano da nekretnine koje su u javnim registrima upisane kao društveno, državno ili općenarodno, isključivo su u vlasništvu države BiH te da državnom imovinom može raspolagati isključivo država BiH u skladu sa odredbama tog zakona.
Posebno naglašavamo da u skladu sa odredbama člana 2. predmetnog zakona regulirano je da se bez obzira na odredbe drugog zakona i da je svaka odluka, akt ili bilo koji drugi pravni instrument kojim se raspolaže državnom imovinom suprotno odredbama tog zakona ništavan. Potrebno je da se obratite Pravibraniteljstvu BiH za ovaj konkretni slučaj i da vas obavijeste koje su dalje aktivnosti poduzeli.
Grad Sarajevo ima smještaj u tri zgrade  
To je odgovor Federalnog pravobranilaštva u čijem potpisu je federalni pravobranilac Jakov Dujić.
Odgovor Federalnog pravobranilaštva
Godine 2019. postojao je dogovor Grada Sarajeva i Vlade Federacije BIH da gradska admnistracija iseli iz zgrade DPO-a i prepusti objekat u potpunosti Parlamentu FBiH a u zamjenu za smještaj u objektu iza Vječne vatre. To je i učinjeno, ali je nova vlast Grada Sarajeva poništila ovaj dogovor i krenula u uknjižbu zgrade DPO-a na sebe.
Svo ovo vrijeme koriste objekat iza Vječne vatre.
- Oni koriste tri zgrade, dio iza Vječne vatre, Vijećnicu i dio naše zgrade - kazao nam je Hadžiavdić.
POVEZANO
2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.