open-navfaktor-logo
search
Pitali smo ih
Hoće li kantoni osigurati porodiljama 1.000 KM naknade, evo šta kažu premijeri
U budžetu Federacije Bosne i Hercegovine u ovoj godini je za kantone planirano 200 miliona KM, pa je premijer Federacije BiH Fadil Novalić sugerisao kantonima da uz primjenu zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom mogu poboljšati status porodilja i osigurati im po 1.000 KM porodiljske naknade.
22.01.2022. u 17:13
get url
text
Porodilja
Porodilja

Podsjećamo, u Kantonu Sarajevu je utvrđeno da od ove godine sve porodilje imaju naknadu od po 1.000 KM.

Birati između privrede i naknada iz socijalne politike

O zakonu o materijalnoj podršci porodicama sa djecom, porodiljskim naknadama, zatražili smo komentar Mustafe Ružnića, premijera Unsko-sanskog kantona, i Mirnesa Bašića, premijera Zeničko-dobojskog kantona.

- Preporuka premijera FBiH Fadila Novalića da kantoni osiguraju naknade u iznosu od 1.000 KM, po uzoru na Kanton Sarajevo, bojim se, stvorit će nezadovoljstvo širom Federacije jer Vlada Federacije nije osigurala i sredstva za ovu namjenu. Radi se o preporuci, te se opet ostavlja prostor da status porodilje ovisi o ekonomskoj moći pojedinog kantona. Sredstva na koja upućuje premijer Novalić, u iznosu od 200 miliona KM, odnose se na ukupan iznos za 10 federalnih kantona, a namijenjena su za podršku budžetima kantona i to za provođenje strukturalnih reformi te za prevladavanje socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije, kao i infrastrukturne projekte - ukazuje Ružnić i dodaje:

- Dakle, svaki kanton će, nakon što FBiH posebnom odlukom utvrdi iznos sredstava koje će doznačiti kantonima, morati izvršiti analizu može li ispoštovati takvu preporuku. Lično, smatram da je, umjesto preporuke kako će utrošiti sredstva na koja kantoni, posebno oni ekonomski slabiji, računaju, ispravnije bilo osigurati s federalnog nivoa dodatna, namjenska sredstva za finansiranje ili sufinansiranje isplata naknada porodiljama. Tada bismo govorili o pravednoj raspodjeli sredstava od Federacije. Vrlo je nekorektno uputiti kantone da se izjašnjavaju da li im je prioritetnija npr. podrška privredi ili naknade iz oblasti socijalne politike.

Ružnić navodi kako je Vlada Unsko-sanskog kantona u redovnoj proceduri dala mišljenje na tekst zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je bio u formi nacrta.

- U mišljenju smo naveli da će se zakonom konačno uspostaviti pravedniji sistem u kojem ostvarivanje određenih prava neće ovisiti o tome u kojem kantonu korisnik ima prebivalište, niti o ekonomskoj snazi pojedinog kantona. Predviđeno je da će se sredstva za ostvarivanje prava na dječiji dodatak osigurati u budžetu Federacije, dok bi se sredstva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu, trebala osigurati u budžetu kantona - navodi Ružnić.

Porodilje koje nisu u radnom odnosu imaju 100 KM mjesečno u USK

Podsjeća, Prijedlogom Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH predviđeno je da se porodilji koja nije u radnom odnosu isplaćuje novčana pomoć u visini od 30 posto od prosječne neto plaće u Federaciji za prethodnu godinu i to u periodu od 12 mjeseci.

- Važeće odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, propisuju da porodilji koja nije u radnom odnosu pripada novčana pomoć od 100 KM, koju ostvaruje u toku šest mjeseci i to od 2020. godine. Prije 2020. godine ta se pomoć isplaćivala tek u vidu jednokratne pomoći. Naime, Vlada USK u ovom sazivu je krajem 2019. godine započela izmjene Zakona, a koje su upravo obuhvatile pravo na dječiji dodatak i pravo na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu. Zatim je u budžetu USK za 2020. godinu prvi put predviđeno 1.000.000 KM za ostvarivanje prava na dječiji dodatak i oko 250.000 KM za finansiranje novčane pomoći za porodilje koje nisu u radnom odnosu - kaže Ružnić i dodaje:

- Napominjem, za razliku od kantonalnog zakona koji nije imao posebnih ograničenja za ostvarivanje prava porodilja koje nisu u radnom odnosu, zakon o podršci porodicama s djecom u FBiH se ograničava na porodilje koje dolaze iz porodica s malim primanjima i lošeg materijalnog statusa.

Donošenjem Zakona o podršci porodica s djecom u FBiH, u budžetu USK bi se oslobodila sredstva predviđena za finansiranje dječijeg dodatka. Uz sredstva koja bi dodatno bila predviđena za porodilje koje nisu u radnom odnosu, USK bi mogao iznijeti obaveze koje su predviđene federalnim zakonom.

Mirnes Bašić, premijer Zeničko-dobojskog kantona, za Faktor kaže kako pomno prate sve što se događa na nivou Federacije.

Pandemija još traje

- Kada je u pitanju porodiljna naknada, Vlada FBiH ima pravo da utvrdi za koje namjene doznačava sredstva kantonima, i u ovom slučaju bi moralo biti jasno naznačeno da se ona odobravaju za isplatu porodiljne naknade. Protekle dvije godine sredstva Vlade FBiH bila su namijenjena za sanaciju posljedica pandemije, a vjerujem da će i za 2022. godinu imati istu namjenu jer pandemija još traje. Sa velikom pažnjom pratimo šta se dešava na nivou Federacije BiH i već smo zatražili određene informacije i projekcije od Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona - govori nam Bašić.

Ukazuje kako zakon o podršci porodicama sa djecom FBiH još nije usvojen.

- Zbog toga u ovom trenutku nije moguće ni zauzeti definitivan stav, a pogotovo ne planirati sredstva u budžetu za ovu namjenu. Smatram da je ovo izuzetno važna populaciona mjera, ali Federacija BiH mora imati u vidu da nema svaki kanton finansijsku moć da isplaćuje porodiljsku naknadu od 1.000 KM. Ukoliko ipak ona bude uvedena, morat će se tražiti model pomoći kantonima da izvršavaju ovu obavezu. Mislim da bi najbolje rješenje bilo da Vlada FBiH preuzme isplatu porodiljske naknade za čitavo područje Federacije jer bi se samo na taj način mogla omogućiti ista prava svakoj porodilji u FBiH - mišljenja je Bašić.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.