open-navfaktor-logo
search
Okončan spor
Izreka presude Općinskog suda u Sarajevu po tužbi Ibrahima Hadžibajrića
Općinski sud u Sarajevu donio je izreku presude po tužbi Ibrahima Hadžibajrića za klevetu.
09.01.2024. u 20:30
get url
text

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

BROJ 65 0 P 674988 17 P

Sarajevo, 27. 02. 2019. godine

Općinsdki sud u Sarajevu i to sudija Aida Aganović u pravnoj stvari tužitelja IBRAHIM HADŽIBAJRIĆ iz Sarajeva, ul. Zelenih beretki br. 4, zastupan po punomoćniku Zubak Draženu, advokatu iz Sarajeva, protiv tuženih 1. DENIS STOJNIĆ iz Sarajeva, ul Tekija čikma br 7 zastupan po punomoćniku Švrakić Kemalu advokatu iz Sarajeva i 2. SIMURG MEDIA D.O.O., ul. Zmaja od Bosne br 88 Sarajevo, radi naknade štete zbog klevete, nakon održane glavne, usmene i javna rasprave dana 03. 12. 2018. godine u prisustvu punomoćnika tužitelja, punomoćnika I i II tuženih, donio je dana 27. 02. 2019. godine sljedeću

PRESUDU

Prvotuženi Denis Stojnić i drugotuženi Simurg Media d.o.o. dužni su solidarno tužitelju Ibrahimu Hadžibajriću na ime naknade štete zbog klevete isplatiti iznos od 2.000,00 KM sa kamatama u smislu člana 1. Zakon o visini stopi zatezne kamate počev od 02. 11. 2017. godine kao dana podnošenje tužbe, pa do isplate, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvršenja.

Tuženi Simurg Media d.o.o. Sarajevo je dužan o svom trošku na online portalu faktor.ba objaviti uvod i izreku ove presude, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Sa preostalim dijelom tužbenog zahtjeva u iznosu od 3.100,00 KM, kao i kamatama na ovaj iznos tužitelj se odbija.

Svaka stranka snosi svoje troškove postupka.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.