open-navfaktor-logo
search
Samo po zakonu
Kafedžić o smjeni v.d. direktorice Pendek, o zapošljavanju u ViK-u, štimanju konkursa
Aida Pendek, razriješena je sa funkcije vršiteljice dužnosti direktorice Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo, a najavila je da će svoja prava tražiti na sudu.
31.07.2021. u 12:44
get url
text

Pendek je u ranijem razgovoru za Faktor kazala da je odbila primiti u ovo preduzeće kandidate izabrane na konkursu za posao smatrajući kako je prilikom izbora najboljih kandidata bilo nekih neregularnosti.

Kazala je kako su na nju pritisak vršile osobe bliske ministru ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enveru Hadžiahmetoviću kako bi bile primljene osobe za koje ona smatra da nisu bile najbolje na konkursu.

Istakla je da je te nepravilnosti prijavila Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, te smo šefa ovog Ureda Erduana Kafedžića upitali za pojašnjenje situacije vezano za zapošljavanje i smjenu v.d. direktorice Pendek.

- Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo u proteklom periodu zaprimio je više prijava koje se odnose na provođenje Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci u KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo. Jedna od tih prijava bila je i prijava od Aide Pendek, v.d. direktorice KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo. Ured je zaprimio i Zahtjev za pristup informacijama od jednog kandidata koji je pristupio polaganju ispita po Javnom pozivu od 7. maja 2021. godine, na okolnosti postupanja Ureda u ovom slučaju – kaže Kafedžić za Faktor.

Ističe da je Ured prijavu v.d. direktorice Pendek dostavio Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS, Inspektoratu rada, zaštite na radu i socijalne zaštite, sa zahtjevom da se na navedene okolnosti/nepravilnosti u prijavi izvrši usmjereni inspekcijski nadzor, u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama.

- Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite informisao je Ured da je tokom vršenja usmjerenog inspekcijskog nadzora na navedene okolnosti u prijavi v.d. direktorice KJKP utvrđeno više nepravilnosti. Jedna od utvrđenih nepravilnosti odnosila se i na to da je sadržaj Javnog oglasa u suprotnosti sa članom 12. stav 3 Uredbe kojim je propisano sljedeće: "Proces izbora kandidata za
radna mjesta za koja je kao uslov propisano srednje, više ili visoko obrazovanje, kao i određena naučna zvanja, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom ispitu sa svim od kandidata". Napominjem da je u Uredbi, u članu 6. stav (1) propisano da Javni oglas objavljuje poslodavac, što u konkretnom slučaju znači v.d. direktor predmetnog preduzeća koji istim rukovodi – ističe Kafedžić, te dodaje:

- Imajući u vidu činjenicu da je inspektor utvrdio u ovom slučaju nepravilnost koja predstavlja nepoštivanje odnosno neprimjenjivanje odredaba Uredbe, Ured je na osnovu člana 20. Uredbe koji glasi: "Neprimjenjivanje ili nepoštivanje odredbi ove uredbe prilikom zapošljavanja predstavlja osnov za smjenu odgovornog lica, koju pokreće organ nadležan za razrješenje odgovornog lica", pokrenuo inicijativu za smjenu v.d. direktorice Vodovoda i kanalizacije.

Kafedžić ističe da "se u jednom od akata koji je dostavila uredu Pendek navodi da je jedan od kandidata koji je trebao biti primljen u radni odnos bliži srodnik ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Envera Hadžiahmetovića".

- Ured je po ovim okolnostima nastavio sa postupanjima u okviru svojih nadležnosti – kaže Kafedžić, te dodaje:

- Ured je u Analizi antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo , koju je prezentirao krajem prošle godine, povodom Dana borbe protiv korupcije kao najveći problem izdvojio procese zapošljavanja u te najavio pokretanje inicijativa za smjenu odgovornih lica u poslodavcu. Nažalost, imamo puno primjera da odgovorna lica u poslodavcu koja krše, nepoštuju odredbe propisa u procesu zapošljavanja ostaju nekažnjena a da često kandidati koji nisu najbolji u konkursnoj proceduri dobiju posao.

VEZANI TEKST - V. d. direktorice ViK-a Pendek o zapošljavanju podobnih: Pritisak na mene vrše osobe bliske ministru

Kafedžić ističe da je do sada Ured je pokrenuo pet inicijativa za smjenu odgovornih licam rukovodilaca, u institucijama u Kantonu Sarajevo, a odnose se na rukovodioce JU Djeca Sarajeva, JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, JU Kamerni teatar 55 Sarajevo, JU Gerontološki centar i KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo.

- Ured će i u narednom periodu pratiti rad rukovodilaca institucija u KS, te da će u slučaju postojanja osnova za podnošenje inicijative za smjene, postupiti prema nadležnim organima i inicirati smjenu istih. Ured djeluje na osnovu zakonskih, podzakonskih i internih propisa, te sve drugo izvan navedenog Ured ne poznaje, a posebno političke dimenzije osoba u pogledu predstavljanja i prozivanja jedni drugih na kršenje i suprotno postupanje u odnosu na propise, a isti su do jučer funkcionisali u okviru iste političke matrice – zaključuje Kafedžić.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.