open-navfaktor-logo
search
Ko zna i zašto krije
Koliko je pacijenata na listama čekanja po kantonima: Klinički centri ne vode takvu statistiku
Zavod ne raspolaže podacima, tj. ne vodi evidenciju prema kantonalnoj pripadnosti pacijenata, nego samo prema ustanovama u kojima se oni liječe. U skladu s navedenim, sugerišemo vam da se obratite svim zdravstvenim ustanovama (kliničkim centrima) u kojima se liječe pacijenti kako bi vam dostavili tražene informacije - stoji u odgovoru iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja (ZZOR) Federacije BiH, nakon što smo im početkom sedmice postavili pitanje - koliko se na listama čekanja za terapije i određene medicinske usluge nalazi pacijenata po kantonima?
21.11.2023. u 07:47
get url
text

Dakle, Federalni zavod, prema odgovoru kojeg su nam poslali, nema tih podataka, iako su ovih dana pojedini kantoni (kantonalna ministarstva zdravstva i zavodi zdravstvenog osiguranja) upravo od njih zatražili tu informaciju, jer su neki, poput Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde, voljni odmah pomoći.

Javno dostupne liste čekanja

Kako su nam kazali, i predstavnici teško oboljelih pacijenata, koji su nedavno bili na sastanku sa nadležnima u Federalnom zavodu, kojem je prisustvovala i direktorica Vlatka Martinović (HDZ), također su tražili da im se dostavi ta informacija. Međutim, prema riječima prim. dr. Fikreta Operte, predsjednika Udruženja oboljelih od melanoma u FBiH, podatak nikada nisu dobili.

 VEZANI TEKST - Zašto Federalni zavod ne odgovori: Koliko je iz kojeg kantona pacijenata na listama čekanja?

Tragom odgovora iz Federalnog zavoda, obratili smo se i kliničkim centrima u FBiH.

U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS), koji zbrinjava najteže bolesnike, kažu kako na velikom broju njihovih klinika nema listi čekanja na uslugu, te da su deficitarne one klinike za koje je općenito nedostaje kadra u našoj zemlji.

Iz ovog zdravstvenog centra, na naš upit, poslali su izvještaj sa svake klinike, navodeći kako oni zbrinjavaju pacijente iz svih kantona, ali da ne vode evidenciju pacijenata po kantonima.   

Klinička patologija, citologija i humana genetika završavaju svoje patohistološke nalaze u okviru 21 dan.

Klinička biohemija sa imunologijom, Klinička mikrobiologija nemaju liste čekanja.

Klinika za radiologiju:

- MRI od dva do šest mjeseci u zavisnosti od kliničkog nalaza , dijagnoze i kontrole.
- CT dijagnostika od jednog mjeseca do tri mjeseca, najduža lista čekanja je za MSCT koronarografiju do osam mjeseci.
- Dijagnostika dojke do 15 dana, UZ dijagnostika odmah za ležeće pacijente, a ambulantni pacijenti se pregledaju u domovima zdravlja.
- Interventna radiologija do sedam dana. U okviru sedam dana vrši se radiološka dijagnostika novootkrivenih tumora kao i ležećih pacijenata. U okviru 30 dana CT i MRI dijagnostiku realiziraju za onkološke kontrole i pedijatrijsku populaciju.

Na klinici za bolesti uha, grla i nosa sa hirurgijom glave i vrata također nema liste čekanja za operacije. Postoji lista čekanja za objektivne audiološke pretrage (ABR,ASSR ) koje su vezane za opću anesteziju - analgosedacija za malu djecu i djecu sa poteškoćama u razvoju koja uglavnom obuhvataju djecu sa autizmom i mentalnom retardacijom).

Kako kažu, naprijed navedeno oteževa audiološki i anesteziološki pristup (veći broj ponavljanih pokušaja snimanja).

Za sada čeka 60 djece na navedene pretrage. Ove pretrage su visoko sofisticirane i radi ih audiolog koji je samo jedan na klinici.
Dodatnim naporima uz osiguranje više termina od strane anesteziologa navedene liste čekanja bi se mogle prevazići.

Klinika za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju ima liste čekanja i to: pacijenti na bazi jednodnevne hirurgije (tumori kože sa indikacijom za eksciziju i ph verifikaciju), koje spadaju u sekundarni A nivo zdravstvene usluge i koji se redovno upućuju na kliniku, jer je ona jedina trenutno zdravstvena ustanova koja pruža taj tip medicinske usluge.

Kako navode sa KCUS-a, problem se dodatno usložnjava upućivanjem pacijenata iz Opće bolnice "Prim dr Abulah Nakaš" sa opravdanjem nedostupnosti hirurga (problem dodatno usložnjen i sa nedostatkom medicinskog kadra i dodatne operacione sale za malu hirurgiju).
Liste za sentinel biopsije - prosječno vrijeme čekanja do dvije sedmice.

Na Klinici za očne bolesti lista čekanja je za keratoplastiku i čeka 16 pacijenata, a zavisi od donora.

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju nema listi čekanja. Pacijenti su u procesu preoperativne pripreme. Od trenutka kada su pripremljeni, operišu se u roku od 30 dana što je bolje od evropskog standarda.

Na Klinici za dječiju hirurgiju ne postoji lista čekanja.

OJ Klinika za ortopediju i traumatologiju nema listi čekanja, pacijenti dobiju pisana uputstva za preoperativnu pripremu koju obave u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a nakon toga odmah budu primljeni na kliniku.

Na ostalim Hirurškim klinikama također nema listi čekanja.

Na Klinici za bolesti srca krvnih žila i reumatizam postoje liste čekanja za sljedeće usluge:

- Koronarografija, uz napomenu da se na Klinici usluga pacijentima sa akutnim koronarnim sindromom i hitnim pacijentima pruža odmah, dok su stabilini uz saglasnost kardiologa na listi čekanja.

- Kardiološki pregled - pardiološki pregled za hitne pacijente se radi odmah. Pacijenti koji su prošli primarni i sekundarni nivo zdravstvene zaštite internista/kardiolog dobijaju tačan termin za pregled.

Kardiološki ultrazvuk: prema indikacijama, akutna stanja odmah, a za pacijente koji su već pod kontrolom kardiologa prema indikacijama dobijaju tačno određene termine.
Napominju da se akutna stanja rade odmah.

Na ostalim OJ internističke discipline nema listi čekanja na zdravstvene usluge.

U okviru Neuropsihijatrijske discipline nema listi čekanja, kao ni na Disciplini za ginekologiju i porodiljstvo.

Disciplina za zdravlje djeteta: Neuropedijatrijski pregled - postoje liste čekanja zbog nedostatka ljekara neuropedijatara, naveli su iz KCUS-a. 

U Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Tuzla dobili smo informaciju kako su njihove liste čekanja javno dostupne na zvaničnoj stranici zdravstvene ustanove, ali da ni oni ne vode evidenciju iz kojih su kantona pacijenti.

Istu informaciju smo prošlog petka (17. novembar) zatražili i od Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Rečeno nam je da će nam poslati odgovor čim prikupe podatke kojima raspolažu.

Vlada izdvojila 10 miliona KM

Na listama čekanja pri Fondu solidarnosti ZZOR FBiH nalazi se oko 1.700 pacijenata, a za njihovo liječenje do kraja godine potrebno je 70 miliona KM.

Vlada FBiH u oktobru je iz rebalansa budžeta za 2023. izdvojila svega 10 miliona maraka, te u Zaključku kojeg je donijela, pozvala sve kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja da osiguraju ostatak od 60 miliona KM.

 VEZANI TEKST - Na listama čekanja nema nijednog pacijenta iz Posavskog kantona

Predstavnici pacijenata do sada su obišli nekoliko kantona i većina njih je, kako su nam kazali, spremna pomoći, ali nemaju zakonskih rješenja.

Razgovarajući sa vlastima Posavskog kantona, predstavnici udruženja oboljelih saznali su da u tom kantonu nema nijednog njihovog građanina na listama čekanja.

Kako im je rekao tamošnji ministar zdravstva Damir Živković, od 181 pacijenta, 135 zbrinuo je Fond solidarnosti ZZOR FBiH, a ostalih 46 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, sa kojim je Posavski kanton, odnosno njihov Zavod zdravstvenog osiguranja, sklopio ugovor o liječenju.

Nakon svega i dalje smo bez odgovora - koliko se na listama čekanja za terapije i određene medicinske usluge Federalnog fonda solidarnosti nalazi pacijenata po kantonima, ko raspolaže tom informacijom i ko ju je javnosti dužan dati?

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.