open-navfaktor-logo
search
Kanton Sarajevo
Koliko košta postavljanje grijanja na gas uz stimulaciju od hiljadu maraka
U cilju smanjenja zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo i stimulisanje građana da koriste prirodni gas forsira se još od 2018. godine, a novi potrošači mogu dobiti pomoć 1.000 maraka da se priključe na gasnu mrežu i u ovoj godini.
11.06.2020. u 08:02
get url
text
Gasna mreža

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS objavilo je javni poziv za izbor korisnika subvencioniranja troškova izgradnje novih priključaka stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu, izbor korisnika subvencioniranja troškova rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije.

Uvođenje grijanja u kuće na gas, provjerili smo, košta mnogo, a uz to potrebno je i mnogo papira da priključite gas u svoje domove.

U licenciranim firmama koje su ovlaštene za uvođenje grijanja na prirodni gas kazali su nam da sve zavisi od velične prostora koji će se zagrijavati, a to košta od pet do deset hiljada maraka.

Recimo ako želite razvesti instalacije za grijanje 60 metara kvadratnih prostora, cijena je oko 4.500 maraka. Toliko ćete platiti firmi preko koje ćete dobiti sav potrebni materijal od radijatora do plinskog bojlera i sa troškovima ugradnje. Cijena se povećava ukoliko želite zagrijavati na prirodni gas više kvadratnih metara, ali zavisi i od vrste radijatora i bojlera koji su naskuplji.

Koliko košta priključenje na gas kada je gasovod već stigao do kuće, pojasnili su nam iz Sarajevogasa.

- Kako bi se odredila cijena priključenja na distributivnu gasnu mrežu, neophodno je prvo uraditi Informaciju o mogućnosti priključenja u kojoj će, između ostalog, biti definisana udaljenost objekta od mreže, da li je neophodno uraditi prokop javne površine i slično, što u konačnici i određuje cijenu priključka. Informacijom o mogućnosti priključenja se definiše servisni priključak i položaj RMS (regulaciono-mjerni set). Informaciju izrađuje Sarajevogas na zahtjev investitora (cijena je 23,40 KM sa PDV-om), a može se izdati samo za legalne objekte, na osnovu odobrenja za građenje. Zahtjev za izradu Informacije fizičko ili pravno lice podnosi u centrima za kupce i komunalne usluge. Zahtjeve obrađuju i odobravaju stručna tehnička lica shodno važećim zakonima i tehničkim propisima, poštujući propisane rokove za obradu zahtjeva. Podnosioci zahtjeva preko centara za kupce mogu dobiti sve informacije u vezi s njegovim predmetom preko info pulta smještenog u Centru za kupce u ulici Envera Šehovića - pojašnjavaju iz Sarajevogasa.

Da budući potrošači dobiju 1.000 maraka, moraju priložiti brojne dokumente.

Za stan u zgradi kolektivnog stanovanja potrebno je:

Dokaz o vlasništvu stana

Kopija katastarskog plana – 1 x original

Za objekte u fazi gradnje:

Kopija katastarskog plana – 1 x original

Urbanistička saglasnost (Lokacijska informacija)

Dokaz o vlasništvu – ZK izvod ili Rješenje o dodjeli građevinskog zemljišta (OV)

Arhitektonsko-građevinske podloge nacrti sa vanjskim uređenjem u ACAD-u na CD (za objekte kolektivnog stanovanja i kotlovnice)

Za postojeće samostalne objekte:

Kopija katastarskog plana – 1 x original

Dokaz o vlasništvu objekta – Odobrenje za građenje ili Rješenje o legalizaciji bespravno izgrađenog objekta ili ZK izvod

Arhitektonsko-građevinske podloge nacrti sa vanjskim uređenjem u ACAD-u na CD (za objekte kolektivnog stanovanja i kotlovnice) -poželjno, ali nije obavezno.

Koliko košta projekat i ko je certificiran za uvođenje gasa?

Nakon preuzimanja Informacije o mogućnosti priključenja, investitor se upućuje na izradu Projekta unutrašnje gasne instalacije. Projekte unutrašnjih gasnih instalacija rade firme koje su registrovane za tu djelatnost, na osnovu informacije o mogućnosti priključenja koju izdaje Sarajevogas na zahtjev kupca. Cijene se kreću od 100 do 200 maraka, zavisno od projektantskog biroa, poručuju iz Sarajevogasa.

Ko može razvoditi instalacije u kući i koliko to košta?

Sarajevogas na osnovu zahtjeva kupca izdaje saglasnost na projektnu dokumentaciju UGI (unutrašnje gasne instalacije) i na osnovu projekta UGI izdaje energetsku saglasnost, što je uvjet za započinjanje aktivnosti izvođenja unutrašnjih gasnih instalacija. Unutrašnje gasne instalacije izvode ugovorni izvođači, a spisak ovlaštenih postavljen je na web stranici Sarajevogasa.

Koliko košta set za mjerenje potrošnje gasa i ko to plaća?

- Prema važećem cjenovniku Sarajevogasa, cijena mjerača protoka gasa je 634,53 KM sa PDV-om. Mjerač se plaća novcem iz subvencije Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS. Osim mjerača, na teret ministarstva idu i troškovi materijala, usluga montažnih radova i geodetskih snimanja (prema specifikaciji iz Informacije o mogućnosti priključenja) - zaključuju iz Sarajevogasa.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.