open-navfaktor-logo
search
Sana '95
Na današnji dan Armija RBiH oslobodila Bosanski Petrovac
Nakon temejlnih priprema, operacija Sana '95 započela je 13. septembra 1995. godine, tačno u šest sati. 
14.09.2020. u 09:32
get url
text

Već u 6.30, snage Armije Rebublike Bosne i Hercegovine probile su neprijateljsku linija odbrane na nekoliko mjesta, a iza ponoći, oko 1.10 sati, jedinice 502. viteške brdske brigade ušle su u Bosanski Petrovac.

Dan poslije, komandant Petog korpusa general Atif Dudaković naredio je da se krene prema Ključu. U oslobađanje grada krenuli su pripadnici 510. oslobodilačke brigade koji su vodili uspješne borbe na pravcu Begova Glava - Veliki Ljutoč - Dubovsko - Vrtoče - Bosanski Petrovac. Pješačeći punih 11 sati, prešli su 40 kilometara i sve vrijeme vodili borbe sa agresorom. Ova jedinica osiguravala je lijevo krilo čime je omogućeno napredovanje 517. slavne brdske brigade prema Sanskom Mostu, a 510. slavna i 501. slavna brdska brigada krenule su prema Ključu. Nakon žestokih borbi na Laništu, u Velagićima i u Pudinom Hanu oko 21 sat jedinice 501. i 510. brdskih brigada pobjedonosno ulaze u Ključ.

Već narednog dana u prvim jutarnjim satima 510. slavna brdska brigada krenula je prema Sanskom Mostu. U donjim Ramićima razbijena je Zvornička brigada, a žestoke borbe vođene su i u rejonu Krasulja, nakon čega je oslobođeno i Vrhpolje. Preko Drvara stizala je i legendarna 17. viteška krajiška brigada iz sastava Sedmog korpusa Armije BiH na čijem je čelu bio general Mehmed Alagić. Bilo je pitanje trenutka kada će se spojiti dva korpusa i dva krajiška generala.

Period od 18. septembra do 10. oktobra, karakterističan je po tome da su srpske snage svim raspoloživim ljudstvom uz angažiranje artiljerije i oklopno-mehaniziranih snaga pokušavali sve vrijeme zaustaviti nadiranje jedinica Armije RBiH. Neprekidno vodeći borbe, uvečer 9. oktobra oko 23.30 sati, dijelovi 502. viteške brdske brigade i BVP-a Petog korpusa prešli su most na rijeci Sani i ušli u centar grada. Neprijatelj je jos pružao žestok otpor iz gradske pošte, međutim ne dugo. Neposredno nakon oslobođenja grada, sa drugih pravaca, vodeći neprekidne borbe, pristižu i drugi dijelovi jedinica iz sastava Petog i Sedmog korpusa Armije RBIH.

Operacija Sana '95 je bila posljednja vojna operacija Armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata u BiH. Odvijala se tokom septembra i oktobra 1995. godine u seriji kontranapada bosanske i hrvatske vojske nakon što je Hrvatska vojska okončala operaciju Oluja u Republici Hrvatskoj. Nakon uspješne inicijalne faze i izuzetno brzog oslobađanja Sanskog Mosta, operacija Sana je završena zbog potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i završetka rata.

Obavještajni podaci govorili su da su stvoreni izvanredni preduvjeti za oslobađanje Bosanskog Novog, Prijedora, Bosanske Gradiške, Bosanske Kostajnice i Banje Luke, ali je uslijedilo potpisivanje Dejtonskog sporazuma.

U operaciji Sana '95 učestvovali su i pripadnici Prvog, Drugog, Trećeg i Četvrtog korpusa, te Gardijska brigada i jedinica Crni Labudovi, koje su bile pod neposrednom komandom Generalštaba Armije RBiH.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.