open-navfaktor-logo
search
Skupština KS
Nastavlja se gradnja stanova za boračku populaciju
Skupština Kantona Sarajevo dala je danas saglasnost na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2021. godinu Fondu KS za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe, kao i na njegov Program rada.
07.04.2021. u 21:22
get url
text
Skupština KS
Skupština KS

Saglasnost je data i na finansijske planove i programe rada Fonda KS za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, te Fonda memorijala KS.

Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa Ugovora o nastavku realizacije Projekta izgradnje objekta kolektivnog stanovanja, lokalitet Šip, općina Centar, za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe – II faza.

Date su saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaju nekretnina na Dobrinji V, te u naselju Rosulje u općini Vogošća.

Skupština Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici usvojila je Odluku o imenovanju Odbora za žalbe javnosti kojeg čine Esad Solak, kao predsjedavajući Odbora, i članovi Muamer Kosovac, Senad Hasanspahić, Branislav Bunjevac i Nermin Halilagić.

Odbor je imenovan nakon okončanja procedure javnog konkursa, a na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine KS. Mandat Odbora je četiri godine.

Skupština je imenovala sastav svojih stalnih radnih tijela, odnosno skupštinskih komisija. Imenovani su predsjedavajući, zamjenici i članovi 18 komisija, i to komisija za: ustavna pitanja; zakonodavno-pravna pitanja; pravdu, ljudska prava i građanske slobode; privredu, ekonomiju i finansijsku politiku; obrazovanje i nauku; poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i prehrambenu industriju; zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa; obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti; prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša; rad i socijalnu politiku; zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva; budžet i finansije; mlade; boračka pitanja, jednakopravnost spolova; međuparlamentarnu saradnju; sigurnost te kulturu i sport.

Zastupnici su usvojili i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa KJKP „Vodovod i kanalizacija“ sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH.

Usvojen je i Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona Sarajevo za period od 2021. do 2025. godine.

Data je saglasnost Zavodu za izgradnju KS i Direkciji za ceste KS za potpisivanje Ugovora o isplati naknada po osnovu izgubljene dobiti sa firmom „Duhanpromet“ Sarajevo.

Saglasnost je data i za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina putem neposredne pogodbe sa Društvom za izdavačku i štamparsku djelatnost "Avaz-roto press".

Usvojen je Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za periodu septembar 2020. godine – februar 2021. godine, dok je Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite KS za 2020. godinu povučen sa dnevnog reda današnjeg zasjedanja.

Skupština nije usvojila Izvještaj o poslovanju KJU "Gerontološki centar" za 2020. godinu.

 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.