open-navfaktor-logo
search
Nakon rasprave na sjednici
Oglasio se Fond: Kaplan je bez saglasnosti Vlade i Skupštine mogao zaključiti ugovor za stan, ali nikad se nije odazvao
Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova oglasio nakon jučerašnje rasprave u Skupštini Kantona Sarajevo, a u vezi s tačkom dnevnog reda koja se odnosila na Salmira Kaplana, aktuelnog zastupnika u Parlamentu Federacije i bivšeg ministra u Vladi FBiH. 
29.09.2020. u 15:46
get url
text

Iz Fonda su Faktoru proslijedili saopćenje u kojem preciziraju šta se dešavalo u vezi s Kaplanom i kupovinom stana te reagiraju i na izjave zastupnika koji su u Skupštini govorili o radu Fonda. 

Njihovo saopćenje u nastavku prenosimo u cijelosti: 

- U svrhu preciznog informisanja javnosti, a povodom diskusije na 29. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 28.9.2020. godine i pitanju prodaje stambene jedinice Salmiru Kaplanu, te određenih izrečenih kvalifikacija i mišljenja u diskusiji na račun rada i svrhe postojanje Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za porodice šehida, poginulih boraca, demobilisane borce, ratne vojne invalide i prognane osobe, u kratkim crtama želimo istaći sljedeće:

-  Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministarstva stambene politike, dana 18.11.2008. godine, utvrdila je KONAČNU RANG LISTU kandidata koji zadovoljavaju uslove i kriterije po Javnom pozivu za rješavanje stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima – lokacija ROSULJE II-VOGOŠĆA.

- Salmir Kaplan je na 48. mjestu liste, koja je dostavljena Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe radi zaključenja Predugovora o udruživanju sredstava za finansiranje izgradnje stana u privatnoj svojini.

- Kako je članom 3. Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe utvrđeno da Fond između ostalih poslova i zadataka obavlja poslove i zadatke koje mu povjere Ministarstvo stambenih poslova, odnosno Vlada Kantona Sarajevo i Skupština Kantona Sarajevo, Fond je dana, 26.1.2009. godine pristupio zaključenju Predugovora o udruživanju sredstava za finansiranje izgradnje stana u privatnoj svojini sa Salmirom Kaplanom.

- Kao implementator Programa Vlade Kantona Sarajevo, Fond nije dužan, niti može utvrđivati kategorije i uslove po osnovu koga su kandidati birani na navedenu rang listu, nego je evaluiranje zahtjeva po navedenom javnom pozivu vršilo Ministarstvo stambene politike.

- Za lokaciju Rosulje, predmetni objekat O2, Fond je pribavio odobrenje za građenje, dana 21.10.2008. godine, dozvolu za upotrebu objekta, dana 3.11.2010. godine i rješenje o pretvaranju u etažno vlasništvo stambeno poslovnog objekta O2, dana 24.6.2011. godine.

- Salmir Kaplan isplatio je cjelokupnu kupoprodajnu cijenu stana  iz predugovora  zaključno sa  11.4.2012. godine i tada je stekao uslove za zaključenje Ugovora o kupoprodaji sa Fondom, kao i pravo na prijenos vlasništva na stambenoj jedinici sa Fonda na njega. Napominjemo da je nakon isplate cijene Salmir Kaplan mogao zaključiti notarski ugovor sa Fondom bez saglasnosti Vlade, odnosno Skupštine Kantona Sarajevo jer tada iste nisu bile uslov za zaključenje ugovora. Salmir Kaplan je više puta pozivan od strane Fonda na zaključenje ugovora, ali se on istim nije odazvao. Odredbama Zakona o obligacionim odnosima utvrđeno je da za zaključenje ugovora mora postojati volja za zaključenje ugovora obje ugovorne strane. Fond nije imao mogućnost sam pristupiti zaključenju ugovora, niti zna razloge zbog  čega se kupac nije odazvao pozivu na zaključenje ugovora.

- 2015. godine stupile su na snagu izmjene Zakona o pravobranilaštvu Kantona Sarajevo. Odredbama člana 15., stav 3., Zakona o pravobranilaštvu utvrđena je obaveza Fondova da na nacrt ugovora imovinsko-pravne prirode, pribave prethodno pravno mišljenje Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, kao i obaveza pribavljanja prethodne saglasnosti Skupštine Kantona.

- 3.6.2019. godine Fond je zatražio mišljenje Pravobranilaštva Kantona Sarajevo na nacrt Ugovora o kupoprodaji zaključenog između Fonda i Salmira Kaplana.

-15.7.2020.godine Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo dalo je pozitivno Mišljenje na nacrt Ugovora.

- 12.8.2020.godine, Fond je podnio zahtjev Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za pribavljanje zakonskih saglasnosti koje su potrebne za zaključenje Ugovora o kupoprodaji.

- Vlada Kantona Sarajevo, dana 10.9.2020. godine, donijela je Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambeno – poslovnom objektu "O2", izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac zaključiti sa Kaplan Salmirom, kao Kupcem, te je predmet uputila u dalju proceduru prema Skupštini Kantona Sarajevo.

Kad su posrijedi izrečene određene kvalifikacije i mišljenja o opravdanosti rada ove institucije, podsjećamo da je upravo Skupština Kantona Sarajevo u mjesecu julu 1998. godine osnovala Fond sa ciljem riješavanja stambenog pitanja najosjetljivijih kategorija stanovništva. Fond je kapacitiran da riješi stambeno pitanje za sve slučajeve iz reda boračke populacije koje dostavi Ministarstvo za boračka pitanja i da napravi broj stanova za iznos sredstava koliko Budžetom za tu godinu izdvoji Vlada, odnosno odobri Skupština Kantona.

VEZANI TEKST - Objavili smo izvještaj sa Skupštine KS, Salmir Kaplan zbog toga smatra da smo "gori od četnika"

Smatramo da je dovoljno istaći da su izrečeni navodi u potpunosti neosnovani i da nema govora o bilo kakvom pranju novca ili drugim manipulacijama, te da je Fond bio i ostao korektivni faktor cijene stana na Kantonu Sarajevo, da gradi stanove pod najpovoljnijim uslovima za građane Kantona Sarajevo koji prvi put riješavaju svoje stambeno pitanje  a posebno za osjetljive kategorije i to na način omogućavanja finansiranja 20% učešća za šehidske porodice, odnosno porodice poginulih boraca i otplate ostatka duga do 80 beskamatnih mjesečnih rata, a ostale boračke kategorije pod uslovima uplate 30 % učešća i otplate ostatka vijednosti stana na period 60 beskamatnih mjesečnih rata. Programima Vlade u stambenom riješavanju populacije mladih, istim je omogućen način otplate do 60 beskamatnih mjesečnih rata i uplatom učešća 30% vrijednosti stambene jedinice.

U svom dosadašnjem dvadesetogodišnjem radu i postojanju ostvareni su najveći zabilježeni rezultati na polju stambenog zbrinjavanja, prije svih boračke populacije u svim aspektima pod kojima podrazumijevamo najpovoljniju cijenu na tržištu, dugoročno beskamatno finansiranje, te ostvarene najveće uštede za ovu populaciju i pored činjenice da se Fond ne finansira iz budžeta već putem navedenog udruživanjem sredstava sa budućim kupcima, koji naposlijetku vlastitim sredstvima isfinansiraju ukupnu cijenu stana.

Sve navedeno je priznato od strane Skupštine Kantona Sarajevo dodijelom najvećeg priznanja Fondu za poseban doprinos u riješavanju stambenog pitanja ukupne boračke populacije.

 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.