open-navfaktor-logo
search
Sud BiH
Potvrđena optužnica protiv šest osoba za kriminal u Elektroprijenosu BiH
Tužilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu 28. decembra 2022. godine, kojom su obuhvaćeni optuženi Mate Žarić, Mila Bule, Aleksandar Šukalo zvani "Saša", Zoran Manojlović i Drago Malešević.
13.01.2023. u 16:28
get url
text

Optuženi se terete da su u periodu od 08. aprila 2015. do 22. avgusta 2018. godine, postupajući kao odgovorne osobe u institucijama BiH, iskorištavanjem svog službenog položaja, ne izvršiviši svoje službene dužnosti, pribavili drugom imovinsku korist, a nanijeli štetu pravnom licu Elektroprijenos BiH od 454.957,95 KM.

Prema navodima optužnice, optuženi Mate Žarić tereti se da je u svojstvu generalnog direktora Elektroprijenosa 08. aprila 2015. godine, kao naručioca radova, zaključio ugovor sa  pravnim licem kao izvršiocem radova, a koji predmet je imao nabavku izgradnje trafostanice TS 110/20 KV Šipovo sa ugradnjom opreme u vrijednosti od 5.323.008,44 KM u roku od 18 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao i uplate avansa. 

Nakon što je isplaćen avans pravnom licu u iznosu od 532.300,84 KM, ugovorne obaveze izvođača nisu okončane u roku definisanom u navedenom ugovoru, prekoračivši na taj način rok za izvršenje radova za 77 dana.

Optuženi su propustili da postupe u skadu sa ugovorom na osnovu kojeg je izvođač u obavezi naručiocu Elektroprijenosu BiH platiti ugovorenu kaznu u visini od 0,3 posto od ukupne vrijednosti od ugovorenih poslova bez PDV za svaki kalendarski dan prekoračenja roka za izvršenje ugovora. Usljed ovakavog propusta kojeg su učinili optuženi, da se obračuna i izvrši naplata zateznih kamata nastala je šteta po kompaniju Elektroprijenos, kompaniju koja je nadležana za distribuciju električne energije na nivou cijele BiH, a drugom pribavljena imovinska korist.

U pogledu uloge u izvršenju krivičnog djela, optuženi se terete u svojstvu: Drago Malešević, rukovodioca Službe za komercijalne poslove Operativnog područja Banja Luka Elektroprijenoa, Zoran Manojlović u svojstvu uposlenika i rukovodioca projekta Operativnog područja Banja Luka Elektroprijenosa, Mila Bule u svojstvu izvršnog direktora za finansije i člana uprave Elektroprijenosa te Mate Žarić u svojstvu generalnog direktora Elektroprijenosa.

Optužnicu je povrdio Sud BiH. 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.