open-navfaktor-logo
search
Vijeće ministara BiH
Produžena zabrana izvoza oblovine i peleta
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta do 31. januara 2023. godine. 
28.10.2022. u 15:14
get url
text

Zabrana izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta odnosi se na 12 tarifnih oznaka i uključuje oblovinu i pelete od drveta, čime se žele spriječiti nestašice i ublažiti posljedice za stanovništvo i privredu prouzrokovane rastom cijena i krizom na svjetskom tržištu energenata.

Odluka je donesena u skladu sa inicijativama Vlade RS-a i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon što je utvrđeno da ranije donesenom odlukom nisu ispunjeni ciljevi njenog donošenja. To se, prije svega, odnosi na enormni rast cijena određenih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta koji nije zasnovan na realnim troškovima njihove proizvodnje već se cijena formira na osnovu kretanja cijena na međunarodnom tržištu, a koje domaće tržište ne može pratiti.       

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo je da, u okviru svojih nadležnosti i u koordinaciji sa drugim nadležnim institucijima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, iznađe način za uvođenje izvoznih ograničenja za određene šumske drvne sortimente i proizvode od drveta, sve u skladu sa dostavljenim inicijativama entitetskih nadležnih institucija.

Po isteku roka primjene ove odluke Vijeće ministara BiH će produžavati zaštitne mjere predviđene ovom odlukom, na prijedlog i na osnovu izvještaja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a sve do ispunjenja ciljeva uvođenja privremene zabrane izvoza.

Vijeće ministara BiH može preispitati primjenu ove odluke i prije isteka njenog važenja u slučaju ispunjenja ciljeva njenog donošenja, na osnovu dostavljenog izvještaja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom listu BiH" i službenim glasilima entiteta.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi ranije donesena Odluka o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta, usvojena na 76. vanrednoj sjednici Vijeća ministara BiH od 20. 9. 2022. godine.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je Prijedlog za zaključivanje Sporazuma o partnerstvu u provođenju projekta "Podrška Centru za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) u implementaciji real-time sistema za upravljanje informacijama za protivminsko djelovanje u BiH, BHIMSMA Core" između Ministarstva civilnih poslova BiH, Ženevskog međunarodnog centra za humanitarno deminiranje i nevladine humanitarne organizacije Norveška narodna pomoć.

Na ovaj način želi se povećati efikasnost uklanjanja mina u BiH prenosom svih podataka i procedura o uklanjanju mina sa postojećeg BHMAC informacionog sistema (BHMAIS) na savremeni BHIMSMA Core informacioni sistem. To će osigurati da BiH ima tačne, transparentne i pouzdane podatke o protivminskom djelovanju kojima će upravljati BHMAC u skladu sa usvojenim Standardnim operativnim procedurama, a koje će koristiti deminerska zajednica u zemlji.

Ministarstvo civlnih poslova uputit će Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru usvajanja, a za bh. potpisnika je predložena ministrica civilnih poslova, saopćilo je Vijeće ministara BiH. 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.