open-navfaktor-logo
search
Značaj za Sarajevo
Radovi počeli: Kuda prolazi Prva transverzala i hoće li se rušiti Penny plus u Velešićima
Objekat Penny plus u Velešićima koji zapošljava oko 200 radnika bi, prema planovima za izgradnju Prve transverzale, također trebao biti uklonjen što radnici smatraju spornim, te su počeli sa potpisivanjem peticije da do toga ne dođe
28.06.2019. u 10:42
get url
text

Više decenija se čekalo na početak radova na izgradnji Prve transverzale i u posljednje dvije godine počelo je sa konkretnijim aktivnostima u realizaciji ovog projekta. Trenutno se radi na izgradnji prvih 1.140 metara na Šipu.

Kako ističu iz Zavoda za izgradnju KS, Prva transverzala se smatra primarnom gradskom saobraćajnicom i od poprečnih saobraćajnica, transverzala u Sarajevu, ima najveći značaj.

Pravac sjever - jug

- Prva transverzala je saobraćajnica koja će povezivati južne dijelove grada – Južnu longitudinalu i sjeverne dijelove grada, naselje Šip i Vogošću, i imat će veoma značajan utjecaj na prostornu transformaciju grada u pravcu sjever - jug u odnosu na sadašnji razvoj u pravcu istok-zapad. Također, izgradnjom Prve transverzale doći će do rasterećenja postojećih gradskih saobraćajnica, vrijeme potrebno za prijevoz putnika i robe će se smanjiti, te će doći do poticanja razvoja manjih naselja lociranih uz saobraćajnicu – pojašnjava Marko Tolić, stručni saradnik u Zavodu.

{$galerijaFotografija}

Tolić navodi da je planirana trasa buduće saobraćajnice ukupne dužine oko 10,5 kilometara.

- Prema projektu, Prva transverzala počinje u Zagrebačkoj ulici u sarajevskom naselju Grbavica, prolazi budućim mostom preko Miljacke, dalje ide između Historijskog i Zemaljskog muzeja i spaja se sa ulicom Zmaja od Bosne, ide ulicom Halida Kajtaza, prolazi pored Željezničke stanice i fabrike Bosnalijek u naselju Velešići, do pumpe Gazprom u naselju Bare, obilazi naselje Šip na istočnoj strani, prolazi budućim tunelom kroz naselje Kobilja Glava, prolazi općinom Vogošća i spaja se na Jošaničku petlju – ističe Tolić.

Na dionici saobraćajnice od ulice Zagrebačka, Južna longitudinala, do ulice Zmaja od Bosne, uključujući most na rijeci Miljacki pribavljen je Glavni projekt svih faza.

- Na ovoj dionici se radi na izdavanju četiri urbanističke saglasnosti. Prva je poddionica od Zagrebačke ulice do mosta na Miljacki, urbanističku izdaje Općina Novo Sarajevo, zatim poddionica Most na Miljacki, urbanističku izdaje Grad Sarajevo, poddionica od mosta na Miljacki do ulice Zmaja od Bosne, za ovu poddionicu urbanističku saglasnost izdaju jednim dijelom Općina Novo Sarajevo, a jednim dijelom općina Centar Sarajevo. Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje urbanističkih saglasnosti, neophodno je pribaviti okolinsku dozvolu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, odnosno pribaviti studiju utjecaja na okoliš – navode iz Zavoda.

Na dionici od ulice Silvije Strahimir Kranjčević do tunela Kobilja glava Zavod je također pribavio glavni projekat svih faza. Dobijeno je odobrenje za građenje poddionice od rondoa Bare do tunela Kobilja glava koja se trenutno gradi. Dužina je oko 1.140 metara, a vrijednost iznosi 12,7 miliona maraka. 

Imovinsko-pravni odnosi se intenzivno rješavaju na dijelu od ulice Silvije Strahimir Kranjčević – ulica Halida Kajtaza.

I na dionici Tunel Kobilja glava pribavljen je glavni projekat svih faza, te urbanistička saglasnost Općine Vogošća, a intenzivno se radi na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

Da bi došlo do realizacije ovog projekta najzahtjevnije je rješavanje imovinsko-pravih odnosa.

Sanida Pašić, pomoćnica direktora za imovinsko-pravne odnose, ističe da je rješavati imovinsko-pravne odnose dugotrajan i zahtjevan proces.

- Radi se o procesu oduzimanja vlasništva koje je garantovano Ustavom BiH, protokolom Evropske konvencije i nikom se ne može oduzeti pravo vlasništva dok mu se ne osigura naknada. Imamo dvije faze, sporazumnu i zakonom propisanu, sporazumna je kada Kanton Sarajevo objavi poziv vlasnicima da se jave i pokušava se sa ljudima sporazumno riješiti, ako se ne uspije, onda se pokreće postupak eksproprijacije putem nadležne općine, naravno uz uvjete koji propisuje zakon, da je utvrđen javni interes, da postoji prostorno-planska dokumentacija i svi drugi uvjeti koji se moraju ispuniti da bi se se uopće mogao pokrenuti jedan takav postupak – pojašnjava Pašić.

Kako je nikao Penny plus

Objekat Penny plus u Velešićima koji zapošljava oko 200 radnika bi, prema planovima za izgradnju Prve transverzale, također trebao biti uklonjen što radnici smatraju spornim, te su, prema navodima na društvenim mrežama, počeli sa potpisivanjem peticije da do toga ne dođe.

- Ova cesta je planirana i prostornim i regulacionim planom KS i pozicionirana je u prostoru ranijih godina. Prema sadašnjoj važećoj planskoj dokumentaciji, taj objekat je planiran za uklanjanje. Ali do tog dijela još nismo došli. Planirano je, također, da se ruše i četiri zgrade u Jukićevoj ulici na Koševskom Brdu, zatim u jednom dijelu i neki stambeni objekti – pojašnjava Pašić.

Savjetnik načelnika Općine Centar Mustafa Resić ističe da je Odlukom načelnika Općina Centar putem Službe izdala urbanističku saglasnost još prije dvije godine, kojima se definira trasa i mogućnost izgradnje na potezu Prve transverzale na području ove općine.

-I u skladu s tim provedena je procedura eksproprijacije koju također provodi Općina Centar u saradnji sa zavodom za izgradnju KS. Općina je izdala građevinsku dozvolu za dionicu Bare - Kobilja Glava na kojem se izvode radovi, za koju su izdvojena sredstva i za koju je općina u potpunosti izvršila eksproprijaciju. Radi se o jednom čistom prostoru bez daljnjih smetnji za izvođenje radova – pojašnjava Resić.

I Resić je komentirao mogućnost rušenja prodajnog objekta Pennya.

-Mi imamo činjenicu da je Penny vlasnik većine zemljišta na kojem su izgrađeni njegovi poslovni objekti. Znamo da radi 200 ljudi i imajući to u vidu, a znajući da postoji Prostorni plan KS kuda ide trasa, mi smo stanovišta da treba sagledati eventualne promjene plana da vidimo šta Penny nudi. Oni imaju određeni projekat, da kažemo alternativni. Naš je stav da struka sagleda situaciju i da ako Penny ima projekat koji je saobraćajno tehnički moguć i ako je ekonomski održiv, da ne poskupljuje radove i ako će 200 radnika ostati na poslu, zašto ne bismo išli ususret tom rješenju. Treba racionalno sagledati sa svih aspekata – zaključuje Resić.

Načelnik općine Centar Nedžad Ajnadžić, s druge strane, najavio je da će u narednih petnaest dana Općinsko vijeće Centar proglasiti javni interes na Prvoj transverzali. On kaže da je Prva transverezala visokopozicionirani nacionalni interes Kantona i BiH, te da će se problemi rješavati u hodu, ali "na inicijative bilo koga zaustavljati radove na cjelokupnoj trasi je nemoguće". 

Bespravni magacini i interes države

Dopredsjedavajući Općinskog vijeća Centar Sulejman Haljevac na jučer održanoj sjednici, kako izvještavaju mediji, podnio je inicijativu da se radovi na trasi Prve transverzale ne prekidaju.

- Nema razloga za bilo kakvo zaustavljanje radova i samim tim uništavanje gradnje grada zbog ličnih interesa privatnika, firme Penny plus i grupe ljudi koji pišu lažne peticije zato što žele zaustaviti radove - izjavio je Haljevac te dodao da "to što je nečiji magacin bespravno ili s privremenom dozvolom tu napravljen i da se zaustavi gradnja zbog nečijeg interesa, koji misle da su veći od države, apsurdno je i smiješno".

20190627_135344.jpg
1 od 7
left-arrowright-arrow
2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.