open-navfaktor-logo
search
Izvještaj
Revizori o KS: Ima li nezakonite eksploatacije, zašto Katica prima 895 KM na plaću, o gradnji tramvajske pruge...
Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede, Kantonalno pravobranilaštvo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i drugi nadležni organi nisu poduzimali potrebno na zaključivanju ugovora i naplati potraživanja kako bi se eksploatacija prirodnih resursa na području Kantona obavljala zakonito i na osnovu zaključenih ugovora o koncesiji, navodi se u Izvještaju o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo za prošlu godinu.
26.10.2022. u 16:58
get url
text

- Potraživanja po ovom osnovu su 15.937.960 KM, a prihod od koncesija u 2021. godini bio je 254.550 KM, a što ima negativan utjecaj na budžet Kantona, ali i na budžete jedinica lokalnih samouprava na čijem području se nalaze predmeti koncesija - navode federalni revizori.

Najvećem dužniku dodijeljeno 1,5 miliona KM 

Najznačajniji pojedinačni iznosi potraživanja od korisnika voda s kojima nisu zaključeni ugovori o koncesiji odnose se na Bags Energotehniku Vogošća (12.329.122 KM), Termalnu rivijeru Ilidža (470.598 KM), KJP Poljoprivredno dobro Butmir (314.029 KM), Teleopticu Sarajevo (227.260 KM), Coca-Colu HBC B-H (206.947 KM) i HBRD Hotele Ilidža (209.546 KM).

- I pored činjenice da se najveći dio potraživanja od koncesionih naknada odnosi na Bags Energotehniku Vogošća, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ovoj firmi je transferom dodijelilo 1.500.000 KM na ime sufinansiranja nabavke energenta za grijnu sezonu - navodi se u revizorskom izvještaju i dodaje kako najveći broj pravnih lica koja eksploatišu prirodne resurse na području Kantona nema zaključen ugovor o koncesiji.

Ukazuju kako je potrebno izvršiti ocjenu naplativosti iskazanih potraživanja u saradnji s Kantonalnim pravobranilaštvom, potraživanja koja su dospjela za naplatu preknjižiti na sumnjiva i sporna, te knjigovodstveno evidentirati i dio potraživanja koji pripada jedinicama lokalne samouprave.

Ovo je samo jedna od 28 zamjerki Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH.

Skrenuli su pažnju na projekat rekonstrukcije tramvajske pruge u Sarajevu, navodeći kako su potpisana tri adenduma (dokumenti koji modifkuju odredbe ugovora) i to u augustu 2021, aprilu i maju 2022. godine. Trećim je izmijenjen rok za okončanje radova na Sekciji III (Nedžarići - Ilidža), te je umjesto maja rok produžen do 26. augusta ove godine, dok je rok za završetak radova na Sekciji IV (Nedžarići - Čengić Vila) utvrđen za 31. august.

I posljednji zadati rok je probijen. Tramvaji su počeli prevoziti putnike 29. septembra i to na nezavršenom gradilištu.

Za zakup poslovnih prostora dug premašio tri miliona KM 

Dalje, federalni revizori navode kako je potrebno da Vlada Kantona Sarajevo poduzme aktivnosti u dijelu donošenja propisa kojima se uređuje način korištenja poslovnih prostora, te da se korisnicima poslovnih prostora ispostavljaju fakture za najam, potraživanja iskazuju u knjigovodstvenim evidencijama, te poduzimaju mjere s ciljem njihove naplate.

- Potraživanja po osnovu naknade za zakup poslovnih prostora u poslovnim knjigama nisu iskazana i, prema pomoćnim evidencijama, na 31.12.2021. godine iznose 3.383.725 KM. Međutim, pošto su ova potraživanja u najvećoj mjeri predmet sudskih sporova, nije izvjesna njihova naplata. Korisnicima poslovnih prostora ne ispostavljaju se fakture, a ni potraživanja koja se redovno izmiruju nisu knjigovodstveno evidentirana - navodi se u izvještaju.

Federalni revizori ukazuju i kako Registar budžetskih korisnika Kantona nije potpun, jer u njega još nije upisan Univerzitet Sarajevo za kojeg je budžetom Kantona odobren novac za 2021. godinu.

Imali su zamjerke i kod isplate dodatka na plaću kantonalnog ministra unutrašnjih poslova KS.

Zašto ministar unutrašnjih poslova dobija dodatnih 895 KM?

- U revidiranoj godini kao i prethodnih godina, ministru unutrašnjih (Admir Katica) poslova isplaćuje se dodatak na plaću u visini od 30 posto na ime dodatka za posebne uvjete rada. Napominjemo da je članom 22. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona utvrđeno uvećanje plaće po osnovu posebnih uvjeta rada za određena radna mjesta u okviru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Uprave civilne zaštite Kantona, kao i dodatak određen posebnim zakonom za ostale poslove koji se obavljaju pod posebnim uvjetima rada.

S obzirom na to da je ministar nosilac izvršne vlasti na koga se odnosi Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo, odnosno Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona, ne možemo potvrditi osnovanost isplate dodatka na plaću po osnovu posebnih uvjeta rada, mjesečno cirka 895 KM - navode federalni revizori.

Najviša plaća u Kantonu isplaćena je u iznosu od 4.800 KM, a najniža 701 KM.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.