open-navfaktor-logo
search
Zakonski upitno
Revizorska studija slučaja: Kako je i kome Ministarstvo komunikacija i prometa BiH dodjeljivalo poslove bez konkursa i kontrole
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je javne poslove iz svoje nadležnosti povjeravalo institucijama i organizacijama na osnovu pravilnika koje je donosio ministar, a ne na osnovu relevantnih zakona.
23.01.2024. u 07:48
get url
text

VEZANI TEKST - Sigurnost na cestama: Usvajaju se "sitne" izmjene zakona, gdje je zapela izrada novog i boljeg

To se u ranijem periodu činilo bez konkursa, većinu poslova obavljala je po jedna institucija ili privredna asocijacija, te je na ovaj način tržište određenih usluga monopolizovano i povećavan je rizik od zloupotrebe takvog položaja koji se možda najbolje ogleda u činjenici da ne postoje jasni kriteriji za formiranje cijena usluga.

Sve ovo je navedeno u nedavno objavljenom izvještaju Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine pod nazivom "Povjereni javni poslovi iz nadležnosti institucija BiH – studija slučaja: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH".

Na sve to revizori su utvrdili da Ministarstvo nije uspostavilo kontrolu nad naplatom prihoda po osnovu povjerenih poslova, a pod upitnikom su i neki cjenovnici koji su se primjenjivali.

Ovi poslovi su bili višemilionski.

Homologacija i certifikacija

Poslovi koje je Ministarstvo povjeravalo drugim odnose se na homologacija i certifikacija vozila, usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje, stručno osposobljavanje upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu, te na izdavanje međunarodnih vozačkih dozvola.

- Procijenjeni prihodi za 2021. godinu za povjerene javne poslove iz oblasti homologacije i certifikacije vozila, usklađivanja međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje i stručnog osposobljavanja upravitelja prevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prevozu, prema našoj procjeni, iznose oko 16,8 miliona KM. S obzirom na to da Ministarstvo komunikacija i prometa (MKP) ne raspolaže podacima o iznosu koji je trebao biti doznačen na Jedinstveni računa trezora, jer ne zahtijeva ove podatke niti vrši analize dostavljenih izvještaja, ne može se procijeniti stvarni efekat potencijalno izgubljenih prihoda po ovom osnovu za budžet institucija BiH za slučaj kada je definisan udio MKP u rasporedu prihoda naplaćenih po osnovu izvršenja usluga od institucija ili privrednih asocijacija na koje su prenesena ovlaštenja.

Također, za ranije prikupljene prihode u iznosu oko milion KM preko Vanjskotrgovinske komore i dalje nije utvrđena namjena. Ovo za posljedicu ima neiskorištena sredstva koja su mogla biti prikupljena s namjenom unapređenja sektora za promet, a samim tim i pomoći privredi BiH – istakli su državni revizori.

Konstatovali su da Ministarstvo ne raspolaže kriterijima koji su korišteni za utvrđivanje cijene koštanja i samim tim i dobiti stručnih tijela od usluga koje plaćaju građani i privredni subjekti.

- Dodamo li i činjenicu da MKP nije prikupljao predviđeni iznos prihoda po osnovu povjerenih poslova drugim institucijama ili privrednim asocijacijama, niti raspolaže informacijama o iznosu sredstava koja su prikupila izabrana stručna tijela, jasno je da je ovaj sistem uspostavljen na neefikasan i netransparentan način – navedeno je u izvještaju.

VEZANI TEKST - IDDEEA: Mitrovićev Pravilnik nezakonit i ekonomski neisplativ

Iz izvještaja je vidljivo da je, kada je u pitanju homologacija vozila, bio zaključen ugovor 2009. godine, zatim je 2012. Ministarstvo poništilo taj javni konkurs, potom je ispravnost te njihove odluke potvrdilo Žalbeno vijeće i Sud BiH, ali ugovor koji je bio zaključen sa izabranom organizacijom nije poništen do kraja 2021. godine iako je konkurs osam godina ranije poništen. Revizori nisu naveli o kojoj je izabranoj organizaciji bila riječ. U tabeli o prikupljenim prihodima po osnovu homologacije za 2021. godinu navodi se da je tada administrativno tijelo činilo konzorcij firmi AD EIB Internationale-Centar za motorna vozila Banja Luka, Institut za saobraćaj i komunikacije d.o.o. Sarajevo i Centar-motor d.o.o. Široki Brijeg. 

- Ovakvim postupanjem MKP je, zanemarujući vlastite i akte nadležnih institucija, omogućio da se poslovi homologacije i dalje obavljaju na netransparentan i zakonski upitan način. U toku provođenja revizije iz MKP-a nismo dobili odgovor zašto nisu poduzimali aktivnosti nakon donošenja odluke o poništavanju javnog konkursa ni nakon odluke Žalbenog vijeća 2013. godine, a potom ni nakon presude Suda BiH iz 2015. godine – piše u izvještaju.

Također, još nije izmijenjen Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH u pravcu regulisanja povjeravanja vršenja javnih poslova iz oblasti homologacije i certifikacije vozila drugim organizacijama.

Osim ovoga, revizija je utvrdila da MKP nije tražio mišljenje Konkurencijskog vijeća BiH o podzakonskim aktima, niti dobio mišljenje Pravobranilaštva BiH da može zaključiti ugovore o obavljanju administrativnih poslova u oblasti homologacije i certifikacije vozila iz 2022. godine.

Redovi vožnji i stručno osposobljavanje

Kada je u pitanju usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnji, revizori su ukazali da MKP nije osiguralo transparentno javno nadmetanje za povjeravanje tih poslova već ih je svojim pravilnikom dodijelio Vanjskotrgovinskoj komori.

- MKP nije kontrolisao opravdanost visine naknada koje je definisala Vanjskotrgovinska komora, a koje prijevoznici plaćaju. MKP podzakonskim aktima nije definisao visinu naknada po ovom osnovu, niti je od Vanjskotrgovinske komore zahtijevao kriterije na osnovu kojih je određena visina naknada za usklađivanje međunarodnih redova vožnje – piše u izvještaju revizora.

Kada je u pitanju stručno osposobljavanje upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu, utvrđeno je da Ministarstvo nije na vrijeme raspisalo konkurs po isteku petogodišnjeg ugovora s Centrom za obrazovanje Široki Brijeg nego je 2017. sa istom organizacijom kroz aneks ugovora nastavljena saradnja do okončanja novog konkursa koji je raspisan tek 2019.

- Zbog toga poslovi iz nadležnosti MKP-a dvije godine nisu bili predmet javnog nadmetanja. S obzirom na to da su ovi poslovi povjereni jednoj organizaciji na određeni period, te aneksom produžili trajanje ugovora s istom organizacijom, ovo za posljedicu ima ograničenu konkurenciju, odnosno monopolizaciju određene vrste usluga uslijed čega mogu trpjeti posljedice krajnji korisnici istih – upozorili su iz Ureda za reviziju.

VEZANI TEKST - Degustirali vina, roštiljali, vodili kampanje: Katastrofalni rezultati Vijeća ministara, bavili se svime osim svojim poslom

Naveli su da MKP nije uspostavio ni funkcionalan sistem nadzora vršenja povjerenih javnih poslova.

- Ovakvim postupanjem MKP se izložio riziku da stručne organizacije ne obavljaju povjerene javne poslove u skladu s propisima, što se može negativno odraziti i na sigurnost saobraćaja i živote građana u BiH – ukazali su revizori.

Kada je u pitanju izdavanje međunarodnih vozačkih dozvola, ovi su poslovi zakonom dodijeljeni automoto klubovima / savezima / društvima. Međutim, oni nisu Ministarstvu dostavljali izvještaje niti je Ministarstvo to od njih tražilo tako da MKP do okončanja ove revizije nije raspolagao podacima o broju izdatih međunarodnih vozačkih dozvola.

Na čelu Ministarstva komuniakcija i prometa BiH je Edin Forto (Naša stranka), prije njega je bio Vojin Mitrović (SNSD), prije njega Ismir Jusko (SBB), kratko je bio i Slavko Matanović (DF), a u mandatu 2010-2014. ministar je bio Damir Hadžić (SDP).

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.