open-navfaktor-logo
search
Godišnjice
Sila nebeska: Na današnji dan formiran Peti korpus Armije RBiH
Peti korpus Armije RBiH, odlukom Predsjedništva RBiH, formiran je na današnji dan 21. oktobra 1992. godine. 
21.10.2020. u 13:51
get url
text

U sastav novoformiranog korpusa ušle su svi borci i starješine iz rasformirane Unsko-sanske operativne grupe koja je imala u svom sastavu sve pješadijske brigade, i dijelovi preformiranog Okružnog štaba TO Bihać, čije su formacije i nadležnosti smanjene. Prvom naredbom, na mjesto komandanta korpusa je postavljen major Hajrudin Osmanagić, ali ubrzo nakon toga dužnost je predao Ramizu Drekoviću.

Nakon odlaska generala Drekovića na dužnost komandanta 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, na poziciju komandanta Petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 1. novembra 1993. godine dolazi general Atif Dudaković i na toj dužnosti ostaje preostali dio rata, do 28. novembra 1997. godine. 

Dodijeljena zona odgovornosti korpusa obuhvatala je skoro kompletnu Bosansku krajinu, ali se u stvarnoj situaciji prostirala na otprilike 1.150 km2. Dužina granice zone odgovornosti iznosila je oko 180 km a na branjenoj teritoriji živjelo je između 180.000 i 200.000 stanovnika.

Tokom cijelog rata, korpus je djelovao u vrlo teškim uslovima, u potpunom okruženju, suprostavljajući se dvostrukom, a u jednom periodu i trostukom neprijatelju.

Za narod i pripadnike petog korpusa posebno su bile bolne borbe koje su se vodile protiv secesionističkih snaga AP Zapadne Bosne Fikreta Abdića, koji je tijesno sarađivao sa srpskim i hrvatskim vojno-političkim rukovodstvima.

FOTO: STAV

Tokom operacije "Sana 95", vođene u jesen 1995. godine, Peti korpus je u potpunosti porazio Abdićeve snage i oslobodio Veliku Kladušu, porazio srpske snage i oslobodio slijedeće gradove: Bosanski Petrovac, Ključ i Bosansku Krupu, da bi na kraju ove operacije u sadejstvu sa Sedmim korpusom Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodio i Sanski Most.

Zbog izrazito teških uvjeta pri kojima je nastao i djelovao, kao i ostvarenih rezultata, Peti korpus smatra se jednim od najuspješnijih i najslavnijih korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Zbog velikog poštovanja hrabrosti vojnika 5. korpus je često nazivan 5. armijom od stranih medija koji su bili prisutni u vrijeme rata na tom području.

Prema dokumentaciji Petog korpusa tokom rata u Bosni i Hercegovini snage korpusa su učetvovale u ukupno pet operacija.

Prema karakteru operacija njih tri su napadne operacije, jedna napadna sa prelaskom u odbranu i jedna odbrambena sa prelaskom u napad. Od ukupno registrovanih 953 borbena dejstva najviše njih je zabilježeno tokom 1995. (389) i 1994. godine (359) od čega pojedinačno najviše tokom septembra 1995. (ukupno 72 borbena dejstva) kada su se i desili najznačajniji događaji u zoni odgovornosti korpusa.

Ofanziva Munja '93,
Oslobođenje Grabeža '94,
Oslobođenje Pećigrada '94,
Operacija Breza '94
Operacija Sana '95
Operacija Oluja '95. 

Dvojica pripadnika korpusa Adil Bešić i Izet Nanić su posthumno odlikovani najvišim armijskim odlikovanjem Ordenom heroja oslobodilačkog rata.

Tri brigade su kraj ratnih dejstava dočekale sa počasnim nazivom slavne (501, 503. i 511) i dvije kao viteške (502. i 505).

 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.