open-navfaktor-logo
search
Hitne zabrane rada
Skupština KS izmjenama zakona dala veće ovlasti inspektorima
Skupština Kantona Sarajevo danas je usvojila izmjene i dopune Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo, a odnose se na ovlasti inspektora kojima se može odmah donijeti rješenje o zabrani rada.
13.09.2021. u 10:58
get url
text

Dopuna se odnosi na novi član kojim se predviđa da će kod pojave prirodnih i drugih nesreća, epidemija i pandemija, ako se utvrdi da subjekt nadzora postupa u suprotnosti sa donesenim naredbodavnim aktima kriznih štabova, zaključcima vlade, odlukama vlade, kao i preporukama ovlaštenih stručnih tijela resornog ministarstva koje su naredbodavnim aktima učinjene obavezujućim, postupajući inspektor, zbog hitnosti postupka, a u cilju zaštite zdravlja i života ljudi, odmah izreći upravnu mjeru, donijeti rješenje o privremenoj zabrani rada u trajanju od 48 sati.

Također, u ponovljenom slučaju rješenje o privremenoj zabrani rada može biti doneseno i u trajanju od osam dana, a u svakom narednom ponovljenom slučaju u trajanju od 15 dana.

Propisuje se da se upravna mjera privremene zabrane rada izriče odmah, putem zapisnika, kada postaje i izvršna, a inspektor će donijeti pisano rješenje u roku 24 sata od zapisnički naložene mjere, te da žalba na rješenje o privremenoj zabrani rada ne odlaže izvršenje rješenja.

Također je navedeno da će inspektor izvršiti osiguranje izvršenja naložene upravne mjere, uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.