open-navfaktor-logo
search
Upozorenje iz Agencije
U naredna tri dana očekuje se novi porast vodostaja u FBiH, moguće nove poplave, evo i gdje
Na osnovu meteorološke prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda, iz Agencije za vodno područje rijeke Save ističu da se za period od 16. do 19. decembra prognozira porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, posebno na slivu rijeke Une i Sane, slivu Vrbasa kao i na slivu Fojničke rijeke.
15.12.2022. u 08:59
get url
text

- Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH. Bujični vodotoci na kojima može doći do značajnijeg povećanja vodostaja u ovom periodu su na području slivova Korane i Gline u BiH, Vrbasa te Fojničke rijeke - ističu iz Agencije.

U naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području:

- Slivova rijeke Une i Sane, Korane i Gline
- Sliva rijeke Vrbas i sliva Fojničke rijeke.

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Unsko-sanskom kantonu, te općina Jajce i Fojnica.

- Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez - ističu iz Agencije i dodaju:

- Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjenja i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.