open-navfaktor-logo
search
Istaknuti psihijatar
U Sarajevu preminuo akademik Slobodan Loga
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavijestila je bosanskohercegovačku javnost da je danas u Sarajevu preminuo istaknuti psihijatar, profesor emeritus Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, akademik Slobodan Loga (1936–2021).
04.12.2021. u 11:26
get url
text

Sahrana će biti obavljena u ponedjeljak, 6. 12. 2021. godine u 14:30 sati ispred ateističke kapele na Gradskom groblju Bare.

Zbog pandemije COVID-19 komemorativna sjednica povodom smrti akademika Slobodana Loge bit će odgođena dok se za nju ne stvore povoljni epidemiološki uvjeti. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine uputila je izraze najdubljeg i najiskrenijeg saučešća porodici, saradnicima i prijateljima.

Slobodan Loga rođen je 1936. godine u Oštrelju, Drvar. Osnovnu školu, gimnaziju i Medicinski fakultet završio je u Sarajevu. Specijalizirao je neuropsihijatriju 1966. godine. Postdiplomski studij eksperimentalne medicine pohađao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (1967–1969), a postdiplomski kurs iz kliničke psihofarmakologije na Institutu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Karlovog Univerziteta u Pragu (1969–1970).

Magistarski rad (1969) i doktorsku tezu (1973) odbranio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Mentor doktorskog rada (projekat realizovan na University of London – UK) bio mu je Malcolm Lader, jedan od najistaknutijih istraživača u području kliničke psihofarmakologije.

Univerzitetsku karijeru započeo je kao asistent na Institutu za psihijatriju u Londonu (stipendija British Council), a nakon izbora u docenta i vanrednog profesora, stekao je zvanje redovnog profesora (1986) na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Od 1986. do 2000. godine bio je šef Katedre za neurologiju, psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Predavao je Pravnu medicinu na Pravnom fakultetu i Sudsku psihopatologiju na Fakultetu kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu. U periodu od 1989. do 1991. godine bio je prorektor Univerziteta u Sarajevu.

Emeritirani profesor je na Univerzitetu u Sarajevu od 2005. godine. Predavao je, po pozivu, na postdiplomskim studijama na univerzitetima u Evropi, Aziji i SAD. Bio je koordinator na postdiplomskim studijama Mentalno zdravlje u zajednici (Tempus program s partnerskim univerzitetima u Italiji, Engleskoj, Austriji i Sloveniji) i Dječija i adolescentna psihologija i psihijatrija (partner Umea Univerzitet u Švedskoj). U magistarskom studiju Državni menadžment i humanitarni poslovi u organizaciji Univerziteta u Sarajevu, Beogradu i Rimu (La Sapienza) bio je jedan od nosilaca modula. Bio je voditelj modula Mentalno zdravlje na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Brojni ljekari su pod njegovim mentorstvom specijalizirali neuropsihijatriju i radili magistarske radove i doktorske teze. Obavljao je niz stručnih funkcija, od ljekara opšte medicine, preko šefa Odsjeka biološke psihijatrije i šefa Psihijatrijske klinike u Sarajevu, potpredsjednika Univerzitetskog medicinskog centra Sarajevo, do člana Direktorijuma Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (1992–1997). Osnivač je Odjeljenja intenzivne njege na Psihijatrijskoj klinici u Sarajevu.

Autor i koautor je brojnih publikovanih radova i knjiga, pisanih uglavnom u domenu kliničke psihijatrije i psihofarmakologije. Dio radova objavio je i na nekoliko svjetskih jezika. Učestvovao je u više od 50 projekata kao glavni koordinator. Na brojnim međunarodnim naučnim i stručnim skupovima izlagao je svoja istraživanja.

Jedan je od 10 najcitiranijih istraživača u Bosni i Hercegovini u periodu od 1980. do 1990. godine i dobitnik je više priznanja, između ostalih, nagrade Isa-beg Ishaković za postignuća u nauci (2010). Učestvovao je u rješavanju izuzetnih naučnih problema, kao što su: neuroleptici u kombinovanoj terapiji shizofrenije (prvi je istraživač u SFRJ u oblasti kliničke farmakokinetike psihofarmaka); uticaj psihičke traume u ratu na duševno zdravlje stanovništva (psihijatrijska epidemiološka istraživanja u toku rata od 1992–1995) i organizacija zaštite mentalnog zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini. Uticao je na organizaciono i programsko usmjeravanje u psihijatriji (definisao organizacioni model urgentne zaštite psihijatrijskih bolesnika – jedinice intenzivne njege) i kao predsjednik ekspertne grupe Ministarstva zdravstva FBiH uspješno je vodio reformu zaštite mentalnog zdravlja prema savremenim naučnim principima.

Član je Evropske akademije nauka i umjetnosti (Salzburg) od 2011. godine.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje medicinskih nauka izabran je 1995, a za redovnog 2005. godine. Bio je predsjednik Odbora za psihijatrijska i neurološka istraživanja Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH. U periodu od 2002. do 2008. godine bio je generalni sekretar Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a od 2008. do 2012. godine njen potpredsjednik.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.