open-navfaktor-logo
search
Sutra sjednica
UO imenuje generalnog direktora KCUS-a: Pilav, Mekić ili Gavrankapetanović, otkrivamo ko je dobio maksimalan broj bodova
Upravni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu sutra će imenovati novog generalnog direktora najveće zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini. 
27.12.2023. u 21:14
get url
text

Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za generalnog direktora KCUS-a obavila je svoj dio posla, te nakon obavljenih intervjua i utvrđivanja da tri kandidata ispunjavaju i opće i posebne uvjete konkursa, dostavila rang-listu kandidata Upravnom odboru. 

Predsjednik Komisije je prof. dr. Ademir Hadžismailović, a članovi prim. mr. sci. dr. Besima Hadžihasanović, radiolog te pravnik Almir Tabaković.

Prema informacijama Faktora maksimalan broj bodova, ukupno 75, tri člana Komisije dali su prof. dr. Ismetu Gavrankapetanoviću, aktuelnom direktoru Opće bolnice Sarajevo. 

Dr. Alen Pilav, koji je trenutno vršilac dužnosti generalnog direktora, od Komisije je dobio 68, dok je prof. dr. Mevludin Mekić dobio 63 boda. 

Statutom KCUS-a u članu 47. definirano je šta je zadaća Upravnog odbora:

- Odluka o imenovanju kandidata za generalnog direktora donosi se većinom glasova od ukupnog broja prisutnih članova Upravnog odbora. Odluka podliježe prethodnoj saglasnosti federalnog ministra zdravstva. U roku od trideset (30) dana od dana imenovanja generalnog direktora pisanim putem o odluci o imenovanju generalnog direktora obavijestit će se svi učesnici konkursa. Svaki učesnik konkursa, u roku od trideset (30) dana od dana prijema obavještenja, može protiv odluke o imenovanju generalnog direktora podnijeti tužbu nadležnom sudu.

Članovi Upravnog odbora su: Benjamin Kulovac (predsjednik), Amela Kuskunović, Sabina Prevljak Pajić, Amel Pindžo, Dragan Stevanović iz KS, Elvir Ćatović iz Bosansko-podrinjskog kantona, Dijana Štiljanin iz Zeničko-dobojskog kantona, Koldžo Čuturić iz Unsko-sanskog kantona, Martina Grgić iz Srednjobosanskog kantona te Damir Šapina i Jasmin Šutković, predstavnici FBiH.

Upravni odbor KCUS-a čine predstavnici Vlade FBiH i predstavnici pet kantona čiji se stanovnici liječe na KCUS-u.

BIOGRAFIJE KANDIDATA 

Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović

Rođen je Sarajevu 1962. godine. U rodnom gradu završio je Prvu gimnaziju kao učenik generacije te Medicinski fakultet 1986. godine. Dvije godine kasnije odbranio je doktorsku tezu. Aktivno govori engleski, francuski i arapski jezik. Gostujući je profesor na uglednim svjetskim univerzitetima i član je brojnih domaćih i međunarodnih ljekarskih asocijacija, između ostalih i Američke akademije ortopedskih hirurga, Kraljevskog koledža hirurga iz Londona, Britanske ortopedske asocijacije, Evropskog udruženja sportske traumatologije.

Tri decenije je proveo na KCUS-u, gdje je u najtežim ratnim danima bio na raspolaganju svojim sugrađanima, ali i borcima na mnogim ratištima u BiH. Odškolovao je novu generaciju vrsnih ortopeda.

Gavrankapetanović je bio šef Klinike za ortopediju i traumatologiju KCUS-a, direktor Instituta za naučno-istraživački rad i razvoj KCUS-a, 2004. izabran je za vanrednog profesora na Katedri za hirurgiju i ratnu hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 2007. za šefa Katedre, a 2010. za redovnog profesora.

Od 2018. je ortoped u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš", 2020. imenovan je za vršioca dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove, godinu poslije i za direktora. Magistrirao je menadžment - smjer Upravljanje kvalitetom u zdravstvu na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 2020. godine. 

Autor je velikog broja stručnih i naučnih radova objavljenih u naučnim bazama i domaćim i inostranim medicinskim časopisima, udžbenika, monografija, vodiča, predavač i učesnik na velikom broju domaćih i međunarodnih kongresa, simpozija, konferencija. Također, bio je voditelj i učesnik brojnih domaćih i međunarodnih projekata, te mentor magistrantima i doktoranima Medicinskog fakulteta UNSA.

Dr. sc. med. Alen Pilav

Rođen 1969. godine u Sarajevu. Specijalista je opće hirurgije i subspecijalista torakalne hirurgije. Na KCUS-u je zaposlen od 1992. godine i tada je kao apsolvent Medicinskog fakulteta UNSA radio na Klinici za ortopediju. Medicinski fakultet UNSA završio je 1996. godine. Šest godina poslije, 2002. postaje specijalista opće hirurgije, a od 2014. subspcijalista torokalne hirurgije.

Postidplomski studij završio je 2003. godine, a magistarski rad odbranio 2012. na Medicinskom fakultetu UNSA.

Doktorirao je u septembru 2022. godine na Medicinskom fakultetu u Foči (Univerzitet Istočno Sarajevo), a od aprila ove godine na mjestu je docent predavač na katedri za hirurgiju na privatnom Medicinskom fakultetu Univerziteta SSST u Sarajevu.

Član je Evropskog udruženja torakalnih hirurga, Evropskog respiratornog udruženja, Evropskog udruženja endoskopske hirurgije i Udruženja endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine. Također je član i Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, a ranije je bio član Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS i Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo FBiH. U njegovom CV-u na stranici SSST-a navodi se i da je radio kao menadžer proizvoda u predstavništvu Pliva d.o.o. u period 1996-1997, dok nema podataka koju je edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta završio. Kao koautor objavio je nekoliko naučnih radova u časopisima i na naučnim konferencijama. 

Prof. dr. Mevludin Mekić

Internista reumatolog, rođen je 1970. godine. Redovni je profesor na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Sarajevu. Više od deceniju je top menadžer u zdravstvu, edukaciju završio na Ekonomskom fakultetu UNSA. Voditelj je 12 međunarodnih projekata, autor sedam udžbenika i šest knjiga, te velikog broja originalnih radova objavljenih u relevantnim časopisima i bazama podataka. Mentor je doktorantima, magistrantima, studentima. Već oko 15 godina učestvuje u komisijama za polaganje specijalističkih i subspecijalističkih ispita/na listi je ispitivača Federalnog ministarstva zdravstva. U dosadašnjoj karijeri obavljao je funkciju člana i predsjednika Upravnog odbora UNSA, te predsjednika Nadzornog odbora UNSA. Učesnik je, organizator i predavač na velikom broju simpozija, kongresa, edukacijskih, istraživačkih i drugih stručnih i naučnih skupova u BiH i inostranstvu. Na KCUS-u je bio Šef Klinike za bolesti srca krvnih žila i reumatizam, šef ambulantno polikliničkog odjela i šef reumatologije. Aktuelni je predsjednik Udruženja reumatologa u BiH, član Evropske lige za borbu protiv reumatizma EULAR, član Udruženja kardiologa u BiH i član Evropskog udruženja kardiologa. Vodeći je stručnjak za svoju oblast u BiH.

Autor je projekata "Biološka terapija kod zapaljenskog reumatizma" na nivou Kantona Sarajevo i FBiH. Trenutno se u Kantonu Sarajevo liječi 130 pacijenata preko Zavoda zdravstvenog osiguranja KS , a u toku je Projekat za 250 pacijenata na nivou Federacije BiH.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.