open-navfaktor-logo
search
Vlada FBiH
Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, efikasnija zaštita djece i žena
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH.
24.03.2022. u 11:48
get url
text

Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo pravde, cilj izmjena i dopuna je inkorporiranje u krivično zakonodavstvo Federacije BiH odredaba Konvencije Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zlouporabe, čiji je potpisnik i Bosna i Hercegovina. Sveobuhvatnim izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH unapređuje se zaštita djece, žena i porodice kao jezgre društva.

Nacrt zakona, uz ostalo, propisuje da je dijete osoba koja nije navršila 18 godina života, a da je mlada punoljetna osoba ona koja je u vrijeme učinjenja kaznenog djela navršila 18, a nije navršila 21 godinu života.

Krivičnom djelu protiv spolne slobode i morala dodano je poglavlje koje propisuje krivična djela polnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Uvedeno je krivično djelo polnog odnosa s djetetom mlađim od 15 godina.

Također, uvedena su i krivična djela polne zloupotrebe djeteta starijeg od 15 godina, mamljenja djece za zadovoljenje polnih potreba, zatim zadovoljenja pohote pred djetetom, te navođenja djeteta na prostituciju. Uvedena su i krivična djela iskorištavanja djeteta radi pornografije, iskorištavanja djeteta za pornografske predstave, te upoznavanje djeteta s pornografijom. Sve ove odredbe u potpunosti su usklađene s Lanzarote konvencijom.

Izmjenama je, između ostalog, uvedeno i novo krivično djelo povrede privatnosti djeteta, koje je u potpunosti usklađeno s Konvencijom o pravima djeteta. Ova odredba štiti pravo djeteta na privatnost i porodični život, što je od iznimnog značaja obzirom na ubrzani razvoj sredstava masovne komunikacije i kompjuterskih mreža.

Također, uvedeno je i krivično djelo prinude prema zdravstvenom radniku, kojim se štiti obavljanje zdravstvene djelatnosti kao javne službe, obzirom na sve učestalije napade ili prijetnje napadima na zdravstvene radnike.

Uvedene su i nove definicije članova porodice, bliske osobe, te životnog partnera.
Propisano je i da se ovaj zakon, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, primjenjuje prema osobi koja je u vrijeme učinjenja kaznenog djela navršila 14 godina, a nije navršila 21 godinu života, obzirom na činjenicu da je 2014. godine na snagu stupio Zakon o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, te da se ovim zakonskim nacrtom briše glava koja se odnosi na pravila o odgojnim preporukama, o odgojnim mjerama i o kažnjavanju maloljetnika.

Nacrt propisuje i da kazna zatvora, koja ne može biti kraća od 30 dana niti duža od 20 godina, ne može biti izrečena djeci starijoj od 14 godina. Njima može biti izrečena kazna maloljetničkog zatvora pod uvjetima propisanim posebnim zakonom, čime je ova materija usklađena sa Zakonom o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku.

 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.