open-navfaktor-logo
search
Milioni maraka
Utvrđene nepravilnosti u GRAS-u, četiri javne nabavke pod istragom Tužilaštva KS
Ured za borbu protiv korupcije korupciju i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo je izvršio analizu provedenih postupaka javnih nabavki u KJKP GRAS.
10.12.2020. u 21:52
get url
text

Analizirana je dokumentacija koja se odnosila na 19 provedenih postupaka javnih nabavki u vrijednosti većoj od 50 hiljada maraka u 2019. i 2020. godini, a utvrđene su brojne nepravilnosti, dok se istražnim radnjama u vezi s četiri nabavke bavi Kantonalno Tužilaštvo Kantona Sarajevo.

- Kod 18 postupaka javnih nabavki primijenjen je otvoreni postupak, dok je kod jedne javne nabavke primijenjen pregovarački postupak sa objavom obavještenja. Prilikom analize dostavljene dokumentacije Ured je utvrdio kod 9 postupaka javnih nabavki određene nepravilnosti koje se odnose na neusklađenosti između Tenderske dokumentacije i ponude izabranog ponuđača, što dovodi u pitanje da li su izabrani ponuđači mogli biti odabrani, te sa istima zaključen ugovor/sporazum o realizaciji javnih nabavki. Kod svih 19 postupaka javnih nabavki, koji su bili predmet analize, utvrđene su određene nepravilnosti koje se odnose na nepostupanje po odredbama Zakona o javnim nabavkama i podzakonskim aktima koji su izrađeni po osnovu ZJN od strane komisija za provedbu javnih nabavki – navode iz Ureda.

Utvrđene nepravilnosti prilikom provođenja javnih nabavki objavljene su u Analizi antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru.

Nabavka sedam rabljenih zglobnih trolejbusa LOT 121 B, gdje je odabran ponuđač GN Company doo Tuzla, a ugovor vrijedan 699.230 KM je predmet istrage Kantonalnog tužilaštva KS.

Ured je također utvrdio nepravilnosti prilikom nabavke komprimiranog plina gdje je vrijednost zaključenog okvirnog sporazuma iznosila 2 miliona i 304 hiljade KM, a gdje je odabrani ponuđač Junuzović Kopex doo Lukavac.

Iz Ureda u ovom slučaju, između ostalog, ukazuju na neusklađenost između tenderske dokumentacije i ponude, a koja se odnosi na nedostavljanje dokaza o obavještenju učesnika u javnoj nabavci o obustavi postupka.

Utvrđene su i nepravilnosti prilikom provođenja javnih nabavki za masti i maziva, gdje je vrijednost zaključenog Okvirnog sporazuma 52.864,10 KM, a odabrani ponuđač GREEN OIL d.o.o. Sarajevo, zatim kod nabavke mineralnih motornih ulja također odabrani ponuđač je Green Oil doo Sarajevo a iznos ugovora 51.363 KM.

Nepravilnosti su utvrđene i prilikom nabavke rezervnih dijelova za minibuse ISUZU NOVOCTY LOT 1412, gdje je vrijednost zaključenog ugovora 67.355,68 KM, a odabrani ponuđač SEJARI doo Sarajevo, kao i kod nabavke ugljenografitnih proizvoda za trolejbuse, gdje je vrijednost zaključenog sporazuma 56.360 KM, a odabrani ponuđač DDR AUTO doo Kiseljak.

Kantonalno tužilaštvo KS također istražuje i nabavku novih guma za autobuse, trolejbuse, minibuse, režijska i teretna vozila LOT 2007. Vrijednost zaključenog okvirnog sporazuma je 1.044.500 KM, a odabrani ponuđač je UBEStore doo Tuzla, a predmet istražnih radnji Kantonalnog tužilaštva je i nabavka 10 rabljenih zglobnih autobusa, ugovor vrijedan 788.875 KM, a odabrani ponuđač je UBEStore doo Tuzla.

I u slučaju nabavki materijala za lakiranje i antikoroznu zaštitu gdje je vrijednost zaključenog Okvirnog sporazuma 56.451,98 KM, a oadabrani ponuđač INTER-COM doo Zenica, Ured je pronašao određene nepravilnosti, kao i kod zaključenog ugovora u iznosu od 87.025 KM gdje je odabrani ponuđač Vikler Promet doo Sarajevo, a radilo se o viklovanju i opravci elektromotora manje snage LOT 3002.

Prilikom nabavke ukapljenog naftnog plina LPG LOT 2035 B, ugovor u vrijednosti od 352.500 KM, a odabrani ponuđač HIFA PETROL doo, nije donesena Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, utvrđeno je i da ne postoji osnov za imenovanje Komisije za javnu nabavku, komisija nije donijela Poslovnik o radu Komisije, ne postoje dokazi o izvršenom istraživanju tržišta, nije sačinjen Zapisnik o zaprimanju ponuda.

Nepravilnosti su utvrđene i prilikom javnih nabavki za osiguranje autobusa namijenjenih za gradski prijevoz putnika u iznosu od 218.859 KM, a odabrani ponuđač je Sarajevo Osiguranje dd. Sarajevo, prilikom osiguranja trolejbusa LOT 3027, ugovor vrijedan 84.485 KM, također kod Sarajevo Osiguranja.

Sporna je i nabavka akumulatorske baterije LOT 2048, gdje je zaključen Okvirni sporazum u vrijednosti od 12.400 KM, a odabrani ponuđač DRR AUTO doo Kiseljak.

- Između ostalog utvrđene nepravilnosti u postupku provođenja ove nabavke odnose se na eusklađenosti između Tenderske dokumentacije i ponude, koje se odnose na slijedeće: izabrani ponuđač u ponudi nije dostavio dokaz o ispunjavanju tehničke i profesionalne sposobnosti, što je traženo u Tenderskoj dokumentaciji Grasa u dijelu Dokazi koji se zahtijevaju, tačka 5.5. c), što se odnosi na Certifikat kojim se dokazuje da roba odgovara traženom kvalitetu, kako je to definisano članom 54. ZJN (u ponudi dostavljena Izjava od 31.10.2019. godine u kojoj ponuđač navodi da će, ukoliko bude odabran kao najpovoljniji ponuđač, dostaviti certifikat) – navedeno je iz Ureda z aborbu protiv korupcije.

Nisu ispoštovane sve procedure ni prilikom nabavke termo papira za izradu karata LOT 1611B, gdje je Okvirni sporazum 69.500 KM, a odabrani ponuđač Fortuna Comerc doo.

- Komisija je konstatovala da izabrani ponuđač u ponudi nije dostavio kao dokaz koji se traži u Tenderskoj dokumentaciji Referenc listu izvršenih ugovora, uz potvrdu koju daje druga ugovorna strana o njihovoj realizaciji, kao ni Certifikat kojim se dokazuje da roba koju nudi ponuđač odgovara tržišnom kvalitetu, a kako je to definisano članom 54. ZJN i u Tenderskoj dokumentaciji u ranije navedenom dijelu, tačka 4.5. – navodi se između ostalog.

Prilikom nabavke rezervnih dijelovi za vozila OTOJOL M 50 LOT 1401, vrijednost zaključenog Okvirnog sporazuma 162.646,00 KM, a odabrani ponuđač Sinhron d.o.o. Sarajevo utvrđene su nepravilnosti u postupku provođenja ove nabavke s obzirom na to da Komisija nije donijela Poslovnik o radu Komisije, nema dokaza o izvršenom istraživanju tržišta, nije sačinjen Zapisnik o zaprimanju ponuda, nema sažetka obavještenja o dodjeli ugovora.

I nabavka sedam rabljenih trolejbusa LOT 121B, vrijednost ugovora 699.230 KM, odabrani ponuđač je GN Company doo Tuzla je predmet istrage Kantonalnog tužilaštva KS.

- Ured je o utvrđenim nepravilnostima upoznao Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, Skupštinu Kantona Sarajevo i Vladu Kantona Sarajevo, te uputio zahtjev za vršenje monitoringa nad nabavkama koje su bile predmet analize Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine, u skladu sa nadležnostima koje ova Agencija ima u oblasti javnih nabavki, osim za četiri nabavke u kojima postupa Kantonalno tužilaštvo KS – naveli su iz Ureda.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.