open-navfaktor-logo
search
Nepravilnosti prijavljene
Utvrđeno u Toplanama: Vršen pritisak na revizora, nezakonito isplaćene plaće, izmišljeni sektori
U Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću Toplane Sarajevo u februaru 2020. godine. izvršena je interna revizija u vezi s izradom Studije rizika za 2020. godinu u ovom preduzeću.
17.01.2021. u 19:19
get url
text

U Informaciji od 28. februara 2020. godine koja je dostavljena tadašnjoj upravi preduzeća, na čijem čelu je bio Berin Alagić, direktor kojeg je na tu poziciju imenovao SDP, na početku je navedeno kako je tokom redovnog obavljanja posla vršen pritisak na rad internog revizora, kao i da je sprečavan rad interne revizije.

Navodi se kako je Uprava preduzeća sa organizacionim jedinicama odbijala dostavljati traženu dokumentaciju Odjelu za internu reviziju kršeći tako Zakon o javnim preduzećima u FBiH.

Ovaj Zakon, naime propisuje između ostalog, kako je Uprava dužna i odgovorna da "osigura da bez izuzetka odjel za internu reviziju ima potpun i cjelovit uvid u svu evidenciju javnog preduzeća potrebnu za obavljanje poslova".

Vršena je interna revizija gubitaka toplotne energije u distributivnoj mreži, kao i interna revizija Ugovora za pružanje usluga podjele računa, opomena i ostalog.

- Dana 24. decembra 2019. godine od strane direktora preduzeća je upućen ultimativni mail kojim je traženo da podnose izvještaj o radu – navedeno je u informaciji.

Međutim, pravilnici po kojima postupaju interni revizori navode da je "protivzakonito tražiti od internog revizora da podnosi izvještaje bilo kome drugom osim direktoru Odjela za internu reviziju".

Istaknuto je, kako se direktor preduzeća pozivao na "zahtjeve tužilaštva i krivičnu prijavu o čemu je više puta bilo govora na sjednicama Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i rukovodstva preduzeća, čime je vršio pritisak na rad interne revizije".

Navedeno je, također, kako je izvršeno umanjenje računa korisnicima centralnog grijanja za oktobar 2019. na nezakonit način, a na osnovu odluke Nadzornog odbora, "što je u suprotnosti sa Tarifnim sistemom KJKP Toplane-Sarajevo sa metodologijom obračuna isporučene toplotne energije, cjenovniku preduzeća, te Zakonu o komunalnim djelatnostima koji u stavu 5, Član 22 propisuje da stvarnu cijenu komunalnih usluga određuje i usvaja Vlada KS".

{$galerijaFotografija}

- Umanjenjem računa je izvršena donacija koja je nedopuštena članom 41. Zakona o javnim preduzećima u FBiH, odnosno učinjena je šteta KJKP Toplane u visini od 616.171,06 KM – naveo je interni revizor.

Navedeno je i da je 14. februara 2020. godine izvršena isplata plaća za januar 2020. godine i to u suprotnosti sa ugovorima o radu.

- Plaće za 253 radnika su isplaćene suprotno pojedinačnim ugovorima o radu jer su koeficijenti složnosti prilikom isplate uvećani u odnosu na zaključene ugovore o radu što je u suprotnosti Člana 75 Zakona o radu FBiH koji u stavu jedan propisuje da se plaća radnika utvrđuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Plaća nije isplaćena u skladu sa ugovorima o radu – navodi se u informaciji, te dodaje:

- Nije riječ o radnom učinku, stimulacijama, prekovremenom radu, već je jednostavno uvećana osnovica, a u ugovorima o radu su ostali "stari" koeficijenti čime je nanesena šteta preduzeću.

Interni revizor je ustanovio da planirane nabavke za 2020. godinu nisu u skladu sa Planom poslovanja za period od 2018. do 2021. godine i da bi mogle ugroziti finansijsku stabilnost preduzeća.

VEZANI TEKST - Tako su se častili SDP-ovi direktori na račun Toplana: Jelo se i pilo, firma platila oko 20.000 KM!

- Planom nabavki za 2020. godinu su planirane nabavke u ukupnom iznosu od 50.660.80 KM bez PDV-a. U planu poslovanja za period od 2019. do 2021. godine za 2020. godinu su planirane nabavke u ukupnom iznosu od 43.445.980 KM bez PDV-a. Plan nabavki za 2020. godinu je neosnovano uvećan za iznos od 7.214.850 KM. U Planu nabavku za 2020. godinu je predviđena nabavka opreme znatne finansijske vrijednosti o kojoj niti u jednom dokumentu preduzeće nema osnove. Radi se o zamjeni opreme koja je u funkciji – istaknuto je između ostalog.

Kako je navedeno, riječ je o kotlovima, gorionicima, gasnim kondenzacionim kotlovima i pratećom opremom za kotlovnice Zvijezda, Branka Blažel, K-5, Zetra, Ilijaš, Čengić Vila 2.

- Sva oprema u navedenim kotlovnicama je u funkciji. Niti u jednom dokumentu preduzeća nisu istaknuti značajni i visoki rizici u vezi s radom kotlova i gorionika niti problemi u radu opreme za koje se zahtijeva zamjena – navodi se u informaciji internog revizora, te dalje dodaju:

- Nadzorni odbor preduzeća je dana 27.1.2020. godine dao saglasnost na izmjenu i dopunu Plana nabavki preduzeća za 2020. godine što je nadležnost Skupštine preduzeća, te su time prekršili navedene propise. U bilansu stanja preduzeća na dan 30.6.2019. godine su iskazane dugoročne obaveze u iznosu od 109.092.816 KM. Nova zaduženja za zamjenu opreme i prostu reprodukciju će ugroziti poslovanje preduzeća i obavljanje osnovne funkcije preduzeća.

Interni revizor upozorio je i na nepravilnu izmjenu internih procedura.

- Nepravilnom izmjenom Pravilnika o radu, organizacionih i funkcionalnih makro shema koje je učinio Nadzorni odbor preduzeća, te organizacionih uputstava koje je učinila Uprava su narušeni sistemi kontrola, te učinjen pravni nered u radu preduzeća. Promjenama su izmijenjeni nazivi organizacionih jedinica, neke organizacione jedinice su podijeljene, izmišljeni su novi sektori i drugo – navodi se.

Nakon svega navedenog očitovala se i tadašnja Uprava preduzeća negirajući navode iz ovog dokumenta, međutim interni revizor je ostao pri svojim stavovima.

Pitali smo aktuelnog direktora Toplana Amela Đogića šta je poduzeto s obzirom na ovakav izvještaj internog revizora.

- Svu dokumentaciju smo predali Uredu za borbu protiv korupcije KS i upravljanje kvalitetom KS, a na njima je da dalje poduzmu aktivnosti prema Tužilaštvu KS – kazao je Faktor Đogić.

dokument 4.jpg
1 od 11
left-arrowright-arrow
2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.