open-navfaktor-logo
search
Federalna vlada
Za programe socijalne zaštite 4,5 miliona KM, od toga 250 hiljada za zaštitu od nasilja u porodici
Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, u ukupnom iznosu od 4.570.000 KM.
12.05.2022. u 13:56
get url
text

U okviru ovih sredstava je kroz transfer za implementaciju i uvođenje u pravo neratnih invalida planirano 200.000 KM, a na ime podrške funkcionisanju centara za socijalni rad i općinskih službi nadležnih za poslove socijalne zaštite u FBiH.

Ovaj novac će biti raspodijeljen putem zvanične obavijesti svim centrima za socijalni rad i općinskim službama socijalne zaštite s područja FBiH kao pomoć za tekuće, povećane materijalne troškove, nastale kao posljedica kontinuiranog uvođenja u pravo i administriranja isplata neratnim invalidima, u procesu provedbe federalnog Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.

Daljnjih 250.000 KM namijenjeno je provedbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Svrha je osiguranje zaštite i zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici u sigurnim kućama kroz sufinansiranje troškova smještaja 350 žrtava porodičnog nasilja upućenih u sigurnu kuću tokom 2022. godine. Raspodjela ovih sredstava bit će realizovana na osnovu javnog poziva.

Zatim, 40.000 KM namijenjeno je za ovogodišnju Dječiju nedjelju i predstavljaju materijalnu podršku za 75 nadarenih đaka ili studenata bez oba roditelja ili iz socijalno ugroženih porodica. Raspodjela ovih sredstava ići će putem zvanične obavijesti centrima za socijalni rad ili općinskim službama za socijalnu zaštitu na području FBiH.

Kroz transfer za organizacije civilnih invalida planirano je 500.000 KM, a s ciljem stvaranja uvjeta za funkcionisanje saveza i udruženja osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata i njihovog osnaživanja u zastupanju interesa ove populacije. Sredstava će biti raspodijeljena na osnovu javnog poziva.

Iznos od 1.700.000 KM namijenjen je za sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou FBiH. U okviru ovog programa namijenjena su i sredstva za podršku sistemu socijalnih usługa kroz stvaranje uslova za neometano redovno funkcionisanje dvije ustanove socijalne zaštite na nivou Federacije BiH čije je tekuće poslovanje ugroženo nedostatnim prihodima od vlastite djelatnosti.

Transfer Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja iznosi 1.800.000 KM, a transfer za finansiranje i rad udruženja penzionera na nivou FBiH, u skladu s članom 125. Zakona PIO/MIO, iznosi 80.000 KM.

Korisnici svih transfera su obavezni Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike dostavljati kvartalne izvještaje o utrošku sredstava i to najkasnije 15 dana nakon završetka kvartala. Obavezni su i da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaj s kompletnom dokumentacijom koja to dokazuje najkasnije do 15. januara naredne godine

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.